Certyfikaty ekologiczne z perspektywy najemcy

Budynki z certyfikatami LEED i BREEAM na dobre zagościły na polskim rynku nieruchomości, a sam certyfikat stanowi nieodzowny element budynków biurowych w tzw. Klasie „A”, czyli budynków najlepszym możliwym standardzie i lokalizacji.

W tego typu obiektach bardzo często lokują swoje biura ogólnoświatowe korporacje, dla których nierzadko certyfikat jest jednym z wymogów rozpatrywanych w procesie wyboru lokalizacji. Na co warto zwrócić uwagę i jakie rozwiązania powinny być szczególnie ważne z perspektywy najemcy?

W pierwszej kolejności budynki z certyfikatami muszą wykazać się oszczędnością kosztów energii czy emisji CO2. W przypadku LEED dla wykazania oszczędności budynek musi posiadać dynamiczną symulację zużycia energii zgodnie amerykańską normą ASHRAE 90.1-2007, czyli tzw. Model energetyczny, wykonany w oprogramowaniu zaaprobowanym przez jednostkę przyznającą certyfikat. W ramach opracowania modelu budynek określa prognozowane oszczędności na etapie użytkowania, a jednocześnie obwarowania związane ze standardem technicznym powierzchni najmu koniecznym do zrealizowania w celu osiągnięcia tychże oszczędność. Obecnie, żeby w ogóle budynek uzyskał certyfikat wymagane jest minimum 10% oszczędności kosztu energii w stosunku do wymagań normowych, natomiast, za dodatkowe ograniczenie kosztu przyznawane są punkty LEED. Warto więc zwrócić uwagę na to ile punktów dany budynek osiągnął w zakresie oszczędności energii tak aby mieć rozeznanie co do prognozowanych oszczędność oraz porównania z innymi budynkami.

Równie ważna, bądź nawet ważniejsza jest dla użytkowników budynku jakość środowiska wewnątrz obiektu. Na to pojęcie składają się między innymi takie czynniki jak ilość świeżego powietrza, niskie poziomy hałasu, dostęp do światła dziennego, możliwości regulacji temperatury czy zdrowe materiały nie zawierające szkodliwych substancji. Odpowiednia kombinacja tych czynników sprawia, że przestrzeń biurowa staje się bardziej przyjazna zdrowiu jej użytkowników. Według międzynarodowych badań i raportów takie przestrzenie powodują podwyższoną zdolność koncentracji oraz zmniejszoną ilość zwolnień chorobowych wśród pracowników firm mających swe siedziby w zielonych budynkach. Światowa Rada Budownictwa Zrównoważonego (World Green Building Council) w swoim raporcie „Zdrowie, Komfort i Produktywność w Zielonych Budynkach” z 2016 roku potwierdzają, m.in. że pracownicy, których stanowiska znajdują się blisko okien śpią o 46 minut dłużej, pracownicy call center z dostępem do widoków na zieleń otaczającą budynek przetwarzają informacje o 7-12% szybciej, zaś odpowiednia ilość powietrza wentylacyjnego może podnieść wyniki testów kognitywnych o 101%.

W większości nowoczesnych organizacji kluczowym zasobem są ludzie, a koszty płac mogą osiągnąć nawet do 90% kosztów funkcjonowania zależnie od profilu organizacji. Rozważając wynajem powierzchni w budynku biurowym warto więc zwrócić uwagę na powyższe czynniki, ponieważ nawet 1% wzrost produktywności może mieć duży wpływ na podniesienie efektywności i ograniczenie kosztów w organizacji.

Jerzy Wójcik

The Green360° blog has been created to provide educational content and aid the development of the industry of certified sustainable construction. Green360° is the publishing part of JW+A.

Green360° will contain practical information and studies relating to LEED and BREEAM certification and facts from the commercial real estate market.

We support and promote responsible use of our planet’s resources.

We are looking forward to doing business with you!

How can we help you?

Contact us at a JW+A office or submit your enquiry using the online form.

Chcesz się z nami skontaktować?