LEED i BREEAM dla budynków istniejących

CERTYFIKAT LEED I BREEAM – WARTOŚĆ DODANA DLA BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH

Pierwszy certyfikat BREEAM dla nowego budynku biurowego w Polsce został przyznany w roku 2009, a od tego czasu systemy wielokryteriowej oceny budynków LEED i BREEAM stały się integralną częścią wymagań stawianych budynkom biurowych klasy A. Podczas gdy każdego roku zasób istniejącej powierzchni biurowej i handlowej powiększa się o kolejne obiekt z certyfikatami, na rynku ciągle przeważają budynki istniejące, które również starają się sprostać coraz wyższym wymaganiom najemców.

Obowiązujące przepisy prawne oraz systemy certyfikacji budynków stawiają przed nowymi obiektami coraz wyższe wymogi związane z oszczędnością energii, może się więc wydawać, że nowy budynek zawsze będzie bardziej efektywny energetycznie od budynku istniejącego. Jednak wybudowanie zielonego budynku to dopiero połowa sukcesu – drugą część stanowi skuteczne zarządzanie, dzięki któremu nawet nie najmłodszy budynek może funkcjonować w sposób efektywny i oszczędny.

Certyfikaty LEED i BREEAM

Na polskim rynku w sektorze budynków istniejących dominują certyfikaty LEED  for Existing Buildings Operations and Maintenance (EBOM) oraz BREEAM In – Use International. Certyfikaty te różnią się między sobą pod względem sposobu przeprowadzenia procesu certyfikacji, czasu trwania oraz kosztów, jednak ich główną cechą wspólną jest ocena realnych parametrów opisujących sposób funkcjonowania obiektu w oparciu o rzeczywiste zużycie mediów, ilości wytworzonych odpadów, plany i polityki utrzymania obiektu czy przeprowadzone audyty i analizy. Oczywiście nie każdy z istniejących obiektów jest w stanie osiągnąć parametry jakie wymagane są w wypadku nowych inwestycji, jednak dzięki podjęciu odpowiednich działań prawie każdy budynek jest w stanie osiągnąć odczuwalne oszczędności w zużyciu energii oraz uzyskać certyfikat LEED lub BREEAM dla budynków istniejących, stanowiący realną wartość dodaną dla właściciela i najemcy budynku

Pierwsze kroki do uzyskania certyfikatu

Pierwszym krokiem do poprawy efektywności operacyjnej budynku jest zebranie danych dotyczących sposobu jego funkcjonowania takich jak zużycie mediów, ilość użytkowników, aktualny sposób wykorzystania powierzchni, zastosowane czynniki chłodnicze czy aktualne nastawy temperatury i ilości powietrza. Dzięki zbieraniu takich informacji możliwe jest monitorowanie trendów oraz porównanie z rezultatami z poprzednich lat funkcjonowania. Dla skutecznego pozyskiwania danych niezwykle ważne jest aby miały one jednolity format na przestrzeni czasu, tak aby możliwe było ich porównanie. Istnieje wiele darmowych narzędzi do analizy takich danych, jak na przykład Energy Star Portfolio Manager, które w znaczący sposób ułatwiają proces analizy oraz normalizacji obliczeń poprzez uwzględnienie wpływu pogody czy ilości użytkowników na jego funkcjonowanie.

Po zebraniu danych, kolejnym krokiem jest opracowanie strategii uzyskania certyfikatu, w ramach której specjalista z zakresu certyfikacji LEED lub BREEAM przy współpracy z zespołem zarządzającym budynkiem oraz właścicielem przeanalizuje mocne i słabe strony budynku, określi stopień w jakim spełnia on wymogi wybranego systemu certyfikacji oraz zidentyfikuje możliwości do usprawnienia jego funkcjonowania. Wykorzystanie do tego procesu systemów LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenence lub BREEAM In-Use International pozwala na wykorzystanie uznanych, międzynarodowych standardów o odpowiedniej wiarygodności i renomie.

Po przeprowadzeniu analizy i przychodzi czas na wdrożenie strategii i osiągnięcie wyznaczonych celów. Celem procesu certyfikacji może być nie tylko uzyskanie konkretnego poziomu certyfikatu (jak na przykład “LEED Platinum” lub “BREEAM Excellent”) ale również ograniczenie zużycia energii, poprawa jakości środowiska wewnątrz budynku czy oszczędności operacyjne.
W cell uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat certyfikacji budynków istniejących zapraszamy do kontaktu.

Jerzy Wójcik

The Green360° blog has been created to provide educational content and aid the development of the industry of certified sustainable construction. Green360° is the publishing part of JW+A.

Green360° will contain practical information and studies relating to LEED and BREEAM certification and facts from the commercial real estate market.

We support and promote responsible use of our planet’s resources.

We are looking forward to doing business with you!

How can we help you?

Contact us at a JW+A office or submit your enquiry using the online form.

Chcesz się z nami skontaktować?