Współpraca z konsultantem LEED na etapie projektu

Na czym polega współpraca projektanta z konsultantem LEED?

By uzyskać certyfikat LEED na satysfakcjonującym inwestora poziomie należy spełnić szereg kryteriów. Dla końcowego wyniku liczy się łączna suma uzyskanych punktów, dlatego też w zależności od specyfiki projektu pewne punkty będzie można uzyskać łatwiej, natomiast inne trudniej i z nich będzie można zrezygnować. Doświadczony specjalista LEED może pomóc wybrać projektantom te elementy, którym warto poświęcić więcej uwagi, tak aby inwestor i zespół projektowy mógł poznać wszystkie ewentualne możliwości.

Bezsprzeczną zaletą specjalistów od certyfikacji środowiskowej jest fakt, że zdobywając doświadczenie przy poprzednich projektach mogą oni zdecydowanie łatwiej wypracować wraz z projektantami właściwe rozwiązania. Znają również szereg norm występujących w kryteriach LEED odwołujących się do amerykańskich standardów efektywności energetycznej czy wentylacji. Dzięki współpracy z konsultantami zespół projektowy nie musi się uczyć wielu nowych aspektów od podstaw, co oczywiście przekłada się na sporą oszczędność czasu.

Istotną kwestią pojawiającą się na etapie projektu jest również skoordynowanie poszczególnych działań. Udokumentowanie punktów, o których uzyskanie staramy się, będzie leżało w gestii nie tylko biura architektonicznego, ale również projektantów branż: elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji czy architektów krajobrazu. Specjalista LEED przy systematycznej i aktywnej współpracy z zespołem projektowym pomoże rozłożyć odpowiedzialność na różne jednostki projektowe, a następnie pozwoli znacznie lepiej skoordynować ich działania. Uporządkowanie tych kwestii pozwoli na uniknięcie błędów związanych z „wyważaniem otwartych drzwi” lub nieporozumień związanych z odpowiedzialnością za konkretne odcinki pracy. Część prac związanych z uzyskaniem punktów będzie wykonywać również sam konsultant. Pewną trudnością przy stworzeniu dokumentacji dla jednostki certyfikującej – USGBC, może być konieczność użycia języka angielskiego w jego fachowym wydaniu. Tutaj doświadczenie firmy konsultującej również może okazać się pomocne dla zespołu projektowego.

Na początku każdego procesu certyfikacji konsultanci, wraz z inwestorem i projektantem, analizują założenia inwestycji oraz potencjalne rozwiązania dla budynku. Następnie ustalana jest ogólna strategia zdobycia certyfikatu oraz najkorzystniejsze metody jego uzyskania. Na późniejszych etapach wraz z zespołem projektowym analizuje się i wybiera już konkretne rozwiązania techniczne, które są najlepsze z punktu widzenia tych punktów, o które się ubiegamy, kosztów ich wdrożenia oraz dawanych efektów.

Zatrudnienie konsultanta LEED może się odbyć na różnych etapach trwania procesu projektowego. Dla najlepszego efektu dobrze jest, żeby stało się to możliwie jak najszybciej – nawet przed postawieniem „pierwszych kresek”. Kryteria konieczne do uzyskanie punktów LEED są bardzo złożone, co oznacza między innymi konieczność spełnienia pewnych warunków wstępnych, a wiele punktów wzajemnie się uzupełnia. Konsultant LEED już na samym początku procesu pokaże projektantom na czym polegają te złożoności oraz pomoże wybrać aspekty, na których architekci oraz projektanci branżowi powinni się skupić.

Zakończony sukcesem etap projektowy skutkujący uzyskaniem odpowiedniej ilości punktów i samego certyfikatu wymaga ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu. Konsultanci LEED, którzy odpowiednio wcześnie zostaną włączeni w projekt pozwolą na sprawny i kompleksowy jego przebieg. Począwszy od stworzenia ogólnej strategii i zrozumienia złożoności i zasad rządzących certyfikacjami środowiskowymi, poprzez wybranie najkorzystniejszych rozwiązań, aż po stworzenie poprawnej dokumentacji LEED.

Błażej Szymczyński

The Green360° blog has been created to provide educational content and aid the development of the industry of certified sustainable construction. Green360° is the publishing part of JW+A.

Green360° will contain practical information and studies relating to LEED and BREEAM certification and facts from the commercial real estate market.

We support and promote responsible use of our planet’s resources.

We are looking forward to doing business with you!

How can we help you?

Contact us at a JW+A office or submit your enquiry using the online form.

Chcesz się z nami skontaktować?