LEED Building Design+Construction w pigułce

System LEED, czyli Leadership in Energy and Environmental Design, został stworzony w 1998 roku przez amerykańską organizację U.S. Green Building Council. Jest on obecnie jednym z najpopularniejszych na świecie systemów wielokryteriowej oceny budynków. Został bardzo dobrze przyjęty przez branżę nieruchomości a także przez użytkowników certyfikowanych budynków. Świadczy o tym ponad 82 000 projektów do tej pory poddanych certyfikacji przez ponad 200 000 konsultantów na całym świecie. Najszerzej rozpowszechniony jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się ponad 1/3 certyfikowanych obiektów. Certyfikacja prowadzona jest w 162 krajach i obejmuje budynki wszelkiego typu – od komercyjnych po mieszkalne.

Certyfikacja prowadzona jest zgodnie z wytycznymi oraz pod nadzorem U.S. Green Building Council – organizację non-profit zajmującą się promowaniem zielonego budownictwa oraz zrzeszającą firmy i instytucje propagujące zrównoważony rozwój. W celu uzyskania certyfikatu należy podjąć współpracę z konsultantem LEED, który pokieruje procesem inwestycyjnym w sposób umożliwiający uzyskanie jak największej liczby punktów. Ważne jest, aby decyzję o certyfikacji podjąć odpowiednio wcześnie, ponieważ pozwoli to na nisko- a często bez kosztowe uzyskanie certyfikatu na możliwie najwyższym poziomie.

Kryteria pod kątem których oceniany jest budynek podzielono na 9 kategorii:

 • Integrative Process – Zintegrowany proces projektowy,
 • Location and Transportation – Lokalizacja i dostępność transportu,
 • Sustainable Sites – Zagospodarowanie terenu,
 • Water Efficiency – Oszczędność wody,
 • Energy Efficiency – Oszczędność energii,
 • Materials and Resources – Materiały i surowce,
 • Indoor Environmental Quality – Jakość środowiska wewnętrznego,
 • Innovation – Innowacyjność,
 • Regional Priority – Priorytet regionalny.

Każda z kategorii składa się z szeregu wymagań, za spełnienie których przyznawane są punkty. Wybór wymogów do spełnienia jest dobrowolny, jednak istnieje kilka wymagań krytycznych, tzw. prerequisites, które muszą być spełnione przez każdy budynek ubiegający się o certyfikację. Możliwe jest uzyskanie maksymalnie 110 punktów. Poziom certyfikatu determinowany jest przez ilość zdobytych punktów w następujący sposób:

 • Certified (40-49 punktów),
 • Silver (50-59 punktów),
 • Gold (60-79 punktów),
 • Platinum (80+ punktów).

LEED zapewnia właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji. Korzyści wynikające z certyfikacji budynku to przede wszystkim:

 • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych,
 • Niezależne potwierdzenie wysokiej jakości budynku,
 • Poprawa komfortu użytkowania obiektu,
 • Korzyści marketingowe, PR oraz CSR.

Jerzy Wójcik

The Green360° blog has been created to provide educational content and aid the development of the industry of certified sustainable construction. Green360° is the publishing part of JW+A.

Green360° will contain practical information and studies relating to LEED and BREEAM certification and facts from the commercial real estate market.

We support and promote responsible use of our planet’s resources.

We are looking forward to doing business with you!

How can we help you?

Contact us at a JW+A office or submit your enquiry using the online form.

Chcesz się z nami skontaktować?