Obowiązkowy audyt energetyczny – terminy, zasady, wymagania

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej dla każdego dużego przedsiębiorstwa wymagane jest wykonanie audytu energetycznego mającego na celu wykazanie potencjału na redukcję zużywanej energii.

 

Kogo dotyczy obowiązkowy audyt energetyczny?

Ustawa wymaga aby audyt energetyczny był przeprowadzany co 4 lata od daty wykonania poprzedniego audytu. W przypadku nowych przedsiębiorstw przeprowadzenie audytu jest wymagane po sprawdzeniu kryterium finansowego i zatrudnieniowego za okres 2 lat obrotowych.

Obowiązek wykonania audytu dotyczy przedsiębiorstw, które spełniają minimum jeden z dwóch wymogów:

  • zatrudniają więcej niż 250 pracowników
  • osiągnęło wynik rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro i suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Wymóg wykonania audytu nie obowiązuje przedsiębiorstw, które:

  • wdrożyły system zarządzania energią zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 50001:2012 implementującą normę ISO 50001.
  • wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodnie z art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 roku.

 

Obowiązkowy audyt energetyczny w przedsiębiorstwie

Metodologia do sporządzania audytu opisana jest w dyrektywie PN EN 16247. Celem audytu jest zaraportowanie zużywanej energii z podziałem na poszczególne procesy, które są oceniane pod kątem efektywności. Ustawa wymaga, aby dokonać przeglądu minimum 90% zużywanej przez przedsiębiorstwo energii z uwzględnieniem budynków technologii i transportu. Następnie analizowane są potencjalne możliwości zredukowania zużycia energii przez poszczególne procesy. Dodatkowo sam audyt powinien się opierać o kosztową analizę w cyklu życia. Każda z rekomendacji powinna zawierać analizę ekonomiczną.

Zalecane jest aby audyt ten był wykonywany przez niezależnych ekspertów w aktywnej współpracy z pracownikami przedsiębiorstwa dzięki czemu udaje się uzyskać rekomendacje, które mogą się przyczynić do znaczącego zredukowania zużywanej energii a co za tym idzie kosztów przy niskich kosztach własnych i krótkiej stopie zwrotu. Obowiązek wykonania audytu jest zatem szansą na obniżenie kosztów eksploatacji. Rekomendacje płynące z audytu mogą mieć charakter zarówno zmian kosztowych i bezkosztowych. Często zmiany bezkosztowe jak chociażby poprawna konfiguracja harmonogramów pracy poszczególnych systemów, czy optymalizacja parametrów nastaw mogą znacząco wpłynąć na redukcję zużywanej energii bez negatywnego wpływu na uzyskiwany efekt w postaci czy to komfortu pracy czy wydajności produkcyjnej. Rekomendacje niskokosztowe jak chociażby zastosowanie odzysku ciepła odpadowego urządzeń może znacząco przyczynić się do redukcji zużywanej energii przy niewielkim wkładzie własnym. Najczęściej analizowanymi sekcjami, w których można znacząco zredukować zużycie energii są:

  • konstrukcja i parametry cieplne przegród budynku
  • oświetlenie
  • parametry i automatyka instalacji grzewczo klimatyzacyjnych
  • technologie w budynku i procesy produkcyjne

Autor

stopka-blazej-szymczynski

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?