Białe certyfikaty – sposób na finansowanie Twojej inwestycji

W celu ograniczenia kosztów firmy, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na poprawę efektywności energetycznej budynków. Wynika to z większej świadomości ekologicznej oraz prośrodowiskowym trendami we współczesnym budownictwie. Jednak poprawa efektywności energetycznej może wiązać się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, co ostudza zapał przedsiębiorców do konkretnych działań. Dla zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania w zmniejszenie energochłonności budynków wprowadzono białe certyfikaty.

Efektywność energetyczna

Budynki w Europie odpowiadają za zużycie 40% produkowanej energii, co powoduje że są głównym źródłem emisji CO2 do atmosfery. Dlatego poprawa efektywności energetycznej jest głównym celem unijnej – a co za tym idzie również polskiej – polityki klimatycznej. Prowadzenie takich działań może mieć zbawienny wpływ na środowisko. Nowoczesna, dobrze zarządzana firma prowadzi swój biznes bazując na jak najwyższej efektywności energetycznej. Przedsiębiorcy, którzy już tego spróbowali, szybko dostrzegli wymierne korzyści: przeprowadzone inwestycje pozwoliły im ograniczyć koszty operacyjne, a zaoszczędzone pieniądze mogą inwestować w swój rozwój.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, są są przyznawane na wniosek danej firmy przez Urząd Regulacji Energetyki oraz są wydawane na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Białe certyfikaty stanowią podmiot obrotu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie są nabywane przez firmy energetyczne specjalizujące się w sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu. Otrzymując ten dokument, mamy pisemne potwierdzenie, wprowadzenia działań modernizacyjnych, które poprawiają efektywność energetyczną naszego budynku lub przedsiębiorstwa.

Jakie inwestycje mogą się zakwalifikować do programu?

Aby otrzymać świadectwo efektywności energetycznej należy przeprowadzić odpowiednie działania modernizacyjne. Ich głównym celem jest obniżenie zapotrzebowania na energię, która jest mierzona w toe (tona oleju ekwiwalentnego). Aby wystąpić o białe certyfikaty należy wykazać oszczędność minimum 10 toe.

1 toe = 11 630 kWh = 41,868 GJ

Przykładowe modernizacje pozwalające uzyskać biały certyfikat zostały przedstawione poniżej:

  • Wymiana oświetlenia na LED
  • Modernizacja systemów chłodzenia lub ogrzewania
  • Ograniczenie strat związanych z przesyłem oraz dystrybucją energii
  • Instalacja systemów pozwalających na odzysk energii

 

Możliwości związane z finansowaniem inwestycji

Poprawa efektywności energetycznej pozwala ograniczyć koszty eksploatacji, jednak wiąże się to z nakładami inwestycyjnymi. Jeśli przedsiębiorstwo liczy na zysk w postaci finansowania inwestycji dzięki sprzedaży białych certyfikatów, należy przed złożeniem wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzić audyt energetyczny. Oszczędności, które wykażemy
w audycie należy zamienić na jednostkę toe i pomnożyć przez wartość na Towarowej Giełdzie Energii. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że jest to giełda i ceny nie są stabilne.

AutorPiotr Adamczyk - Junior Energy Modeling Specialist

Specjalizacje:
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia energii w budynku
  • Audyty energetyczne w budynkach projektowanych oraz istniejących
  • Wykonywanie modeli energetycznych dla LEED i BREEAM
  • Wsparcie przy projektach BREEAM i LEED
Edukacja:
  • Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Komunalna

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?