Niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym – cz.2

W jaki sposób działać, aby zadbać o niskoemisyjność?

Budynki

Nowopowstałe obiekty budowalne mogą wpływać bezpośrednio na ich użytkowników oraz obszar na jakim są zlokalizowane. Rynek oferuje szeroki wachlarz proekologicznych rozwiązań funkcjonalnych oraz materiałowych. Stosowanie ich czy późniejsza utylizacja w jak najmniejszym stopniu oddziałuje na środowisko.

Prócz charakterystyki wykorzystywanych materiałów podejmowane są działania mające na celu ochronę wartości ekologicznej terenu planowanego obiektu.. Ważnym aspektem jest również przewidywanie tego jak wpłynie on na otoczenie na przestrzeni lat.

Coraz bardziej popularne staje się korzystanie z odnawialnych źródeł energii, które pełnią dziś ważną rolę zarówno w pojedynczych obiektach, jak i całych zespołach mieszkaniowych czy biurowych.

Transport

Niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym może być realizowana również poprzez poprawę stanu infrastruktury transportowej. Ważnym aspektem jest  reorganizacja ruchu w taki sposób, aby uprzywilejować ruch pieszy i rowerowy, zwiększyć częstotliwość przejazdów i dostępność komunikacji miejskiej. Docelowo zachęci to użytkowników do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego.

Takie działania mają pozytywny wpływ nie tylko na ekosystem , np. podnosząc jakość powietrza, ale też na poprawę relacji społecznych. Świetnym przykładem jest Kopenhaga, gdzie polityka przestrzenna propagująca ruch rowerowy jest  już odbierana jako norma. Tam gdzie to możliwe usprawnia się funkcjonowanie transportu publicznego poprzez lokalizowanie przystanków w miejscach strategicznych umożliwiających dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych.

Energia

W naszym kraju większość sektorów gospodarczych opiera się na pozyskiwaniu energii w wyniku procesu spalania węgla kamiennego. Natomiast energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł czy też w wyniku spalania biomasy jest czynnikiem umożliwiającym ograniczenie emisyjności. Pozytywny wpływ ma też tworzenie nowych obiektów oraz przekształcanie istniejących w oparciu o technologie wykorzystujące – w zależności od charakterystyki terenu.

Odpady

Niskoemisyjność przejawia się również w gospodarowaniu odpadami. Prócz lokalizowania obiektów związanych z tym sektorem w odpowiednich odległościach od pozostałych funkcji, skupia się ona na tworzeniu miejsc, gdzie odpady szkodliwe utylizować można w sposób jak najbardziej neutralny i bezpieczny dla środowiska. Przy stosowaniu odpowiednich technologii – obecnie istnieją już spalarnie emitujące znikome ilości CO2 do atmosfery. Ważne jest również odpowiednie zarządzanie odpadami związanie z ich składowaniem i segregacją.

Niskoemisyjność a prawo

Nie można jednoznacznie powiedzieć, że w polskim prawie pojęcie niskoemisyjności jest całkowicie regulowane. Jednak w MPZP czy też warunkach technicznych można znaleźć zapiski, które zostały sformułowane w sposób świadczący o uwzględnianiu aspektów wartości ekologicznej w planowaniu przestrzeni. Pojawiają się szczegółowe wytyczne wydzielające obszary pod kątem charakterystyki budynków, które mogą się na nich znajdować.

Niskoemisyjności sprzyja chociażby projektowanie założeń urbanistycznych w których występuje zróżnicowanie pod kątem funkcjonalnym i duża dostępność do rozmaitych usług. Przykładowo, w ramach zespołu mieszkaniowego orientowanie lokali handlowych o niewielkiej powierzchni sprawi, że mieszkańcy zrezygnują z korzystania z indywidualnego transportu samochodowego. W zależności od odległości do miejsca docelowego  dotrą do celu pieszo lub rowerem

Wpływ na politykę przestrzenną ma również tworzenie stref o ruchu spowolnionym lub zupełnie z niego wyłączonych. Rozwiązania te idące w parze z polityką promującą alternatywne do pojazdów osobowych środki transportu, motywują użytkowników do zmiany swojego nastawienia.

Koordynacja wszystkich tych elementów pozwala na zredukowanie ilości spalin.

Aspekty socjologiczne

Bardzo istotne jest, aby budować świadomość społeczną na temat skutków działań związanych z nieracjonalnym gospodarowaniem przestrzenią. Odbywa się to przy pomocy rozmaitych środków takich jak kampanie społeczne. Motywuje do debaty publicznej, co z kolei może przyczynić się wręcz do integracji społecznej. Są to środki pośrednie, które pozwalają uzasadniać niektóre rozwiązania oraz decyzje środowiskowe.

Rewitalizacja

Niskoemisyjność wiąże się również z zagospodarowywaniem przestrzeni zdegradowanych. Takich, szczególnie na terenie Europy, nie brakuje. Największą część stanowią obszary poprzemysłowe. Przekształcenia tego typu obszarów również przyczyniają się do zmniejszenia wpływu negatywnych czynników na środowisko poprzez nadawanie nowych wartości terenom o niskiej wartości ekologicznej, często zanieczyszczonym.

Niskoemisyjność w planowaniu pełni jedną z ważniejszych ról, dlatego ważne jest aby wykorzystując odpowiednie środki i zasoby przyczyniać się to tworzenia środowiska, które w jak największym stopniu będzie pozbawione czynników szkodliwych.

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?