JW+A partnerem GRESB w raportowaniu ESG

JW+A zostało przedstawicielem GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) międzynarodowej organizacji, która dostarcza standard raportowania ESG dla branży nieruchomości i infrastruktury.

O GRESB

GRESB to organizacja ratingowa, która używa własnego zestawu wskaźników do pomiaru poziomu zgodności z przepisami ESG. Wskaźniki te co roku poddawane są ewaluacji.

GRESB to znany i rozpoznawany partner na rynku nieruchomości i wśród banków. Uwzględnia również inne renomowane schematy takie jak: GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD oraz wytyczne Paris Climate Agreement i UN SDGs. Zawiera również krajowe/regionalne wytyczne. System oceny GRESB wskazywany jest na równi z takimi agencjami jak Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg ESG data czy MSCI ESG Indices.

Na dane dotyczące ESG udział w badaniu w 2020 r. wzrósł o 22%, a samo badanie obejmuje obecnie 1 229 portfeli inwestycyjnych (2019 r.: 1 005) o wartości aktywów objętych zarządzaniem przekraczającej 4,8 bilionów dolarów.

Źródło: gresb.com
Źródło: gresb.com

Podczas raportowania z wykorzystaniem GRESB można analizować również:

  • emisję CO2 i GHG (np. z wykorzystaniem CRREM),
  • ryzyka (przekształceń, fizyczne i klimatyczne),
  • wykorzystanie certyfikatów typu LEED / BREEAM / WELL,
  • wyniki budynków w poszczególnych państwach.

O raportowaniu ESG

Raportowanie zrównoważone to upublicznienie informacji o zarządzaniu firmy czynnikami środowiskowymi (Environmental), społecznymi (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance), zwane jest również raportowaniem ESG, niefinansowym lub pozafinansowym.

Raportowaniem objęte są firmy, które były zobowiązane do raportowania tzw. CSR (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności – dyrektywa NFRD, którą zastąpi niedługo CSRD)), firmy działające w obszarach finansowania, które od marca 2021 muszą raportować ze względu na dyrektywę SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz firmy i instytucje objęte wymaganiami Taksonomii (rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852).

Dlaczego GRESB i dlaczego JW+A?

JW+A wspomaga partnerów biznesowych w opracowaniu strategii raportowania, która w sposób zorganizowany określi kolejne kroki działania, wyznaczy stopień ich pilności i zadania dla poszczególnych stron (Właściciela, Asset managera, Zarządcy, Technika, Najemców, itd.).

Raportowanie w GRESB jest dostosowane do rynku nieruchomości. Pozwala za pomocą jednego narzędzia przeanalizować gdzie się jest w zakresie raportowania ESG oraz jakie cele na przyszłość wyznaczyć. GRESB jest rozpoznawanym systemem wśród banków i innych instytucji finansowych – jego użycie zapewnia wiarygodność względem tych podmiotów oraz ogranicza potrzebę stosowania wielu osobnych systemów.

Zapytaj o strategię raportowania!

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A Green Building Experts                    
e-mail: j.wojcik@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 501 277 329                                                     

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

* Niniejszą treść przygotowaliśmy z intencją dostarczenia wybranych informacji o charakterze ogólnym i wskazania możliwych kierunków działań. Dokument nie stanowi podsumowania całości omawianych aktów prawnych i rozporządzeń a wdrożenie zaleceń wymaga każdorazowej analizy konkretnej nieruchomości.

Chcesz się z nami skontaktować?