Net Zero – neutralność klimatyczna budynków | Jak zacząć?

Dążenie firm do zerowej emisji dwutlenku węgla netto to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się trendów w biznesie.

Według naukowców osiągnięcie zerowej emisji netto przed 2050 r. ma kluczowe znaczenie dla uchronienia nas przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu. Kluczowym obszarem do zmian jest sektor budowlany, który odpowiada za 38% światowych emisji CO2.

Budynki emitują dwutlenek węgla w całym cyklu życia, począwszy od procesu budowy, po długofalowe użytkowanie, rozbiórkę i sprzedaż. Ilość emitowanego CO2 jest tak duża, że wprowadzenie zmian jest konieczne na każdym z etapów.

Działania obejmują grono wielu interesariuszy takich jak: władze rządowe i lokalne, deweloperów, inwestorów, właścicieli budynków, projektantów, architektów, wykonawców czy producentów materiałów.

Coraz częściej pojawiają się stwierdzenia mówiące o tym, że neutralność klimatyczna budynków jest jednym z efektywniejszych i opłacalnych sposobów łagodzenia skutków zbliżającego się załamania klimatu.

Jednak wciąż wiele organizacji zmaga się z podjęciem pierwszych kroków w kierunku neutralności klimatycznej budynków.

W tym artykule dowiesz się:

1.Dlaczego warto podjąć działania Net Zero dla budynków?
2.Jak rozpocząć proces neutralności klimatycznej dla budynków?
3.Jak raportować Net Zero?
4.Czym są przedsiębiorstwa o zerowej emisji dwutlenku węgla netto?
5.Podsumowanie.

1. Dlaczego warto podjąć działania Net Zero dla budynków?

Powód 1: Działania w celu ratowania planety

Po podpisaniu Porozumienia Paryskiego, nauka o klimacie i środowisku naturalnym stała się powszechnie akceptowana i istotna. Jedno jest pewne – przyczyną zmiany klimatu jest działalność człowieka. Dlatego przedsiębiorstwa coraz bardziej skupiają się na ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, który również generują.

Porozumienie Paryskie zobowiązuje także do tego, by emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki dekarbonizacji sektora budowlanego, który odpowiada za 38% światowych emisji CO2.

Konsekwencją działań człowieka jest globalne ocieplenie o 1 stopień Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej (źródło danych: UN IPCC SR15).

Aby skutecznie ograniczyć globalne ocieplenie do bezpiecznego progu na poziomie 1,5°C samo ograniczenie emisji CO2 nie wystarczy. Należy pójść o krok dalej i osiągnąć przyszłość Net Zero, w której zatrzymamy wzrost emisji.

Pandemia COVID-19 uświadomiła jak zdrowie ludzkie i naszej planety są ze sobą powiązane. To również jest powodem, dla którego firmy chcą być organizacjami o zerowej emisji dwutlenku węgla, a powstały trend jest jednym z najszybciej rozwijających się w biznesie.

Powód 2: Ryzyko klimatyczne, inwestycyjne, prawne i konsumenckie 

Oprócz świadomości przedsiębiorstw, że osiągnięcie zerowej emisji CO2 netto jest konieczne do ratowania planety – istnieje również szereg innych czynników, dla których organizacje decydują się na Net Zero.

Net Zero zmniejsza ryzyko klimatyczne, obniża koszty inwestycyjne i przyciąga uwagę inwestorów, którzy coraz częściej potrzebują od spółek dodatkowych informacji związanych z czynnikami ESG. W procesie inwestycyjnym raportowanie danych niefinansowych zaczyna stanowić coraz ważniejszy aspekt decyzyjny. Ujawnianie informacji pozafinansowych dostarcza inwestorom kluczowych informacji na temat ryzyk i możliwości stojących przed spółkami, w które inwestują.

ESG. Raporty zrównoważonego rozwoju. Kto musi raportować?

Również ryzyka prawne związane z Europejskim Zielonym Ładem, (który zakłada  redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55%), a także szereg narzędzi wprowadzonych przez UE do mierzenia efektywności energetycznej takich jak Taksonomia, “Fit for 55” czy CRREAM, stanowią istotne elementy w biznesie, które mogą wpłynąć, z perspektywy czasu, na wartość rynkową organizacji.

Kto ma obowiązek sprawdzenia zgodności inwestycji z Taksonomią?

Zmiany klimatyczne szybko przekształcają również ekosystemy, na których działają spółki.

Dynamicznie pojawiające się zmiany w preferencjach konsumentów, zwiększają także ryzyko utraty renomy czy “dobrego imienia” firm. Sytuacja ta ostatecznie wpływa na wycenę spółek, a tym samym na oczekiwane zwroty z inwestycji. Przykładem takiego ryzyka może być ruch “Flygskam”/”flight-shame”. Flygskam to rosnące zjawisko, w ramach którego osoby podróżujące samolotem czują się winne z powodu śladu węglowego, jaki pozostawia podróż samolotem. Trend ten może potencjalnie kosztować linie lotnicze, konsumentów i przedsiębiorstwa miliony. Ponadto, według Citigroup, może on sprawić, że offsetowanie emisji stanie się wielkim biznesem, wstrząsając całą skonsolidowaną i dochodową branżą.

Zignorowanie wymienionych ryzyk i czynników może przyczynić się do znacznego obniżenia wartości rynkowej danego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji do utraty inwestorów bądź trudności z ich pozyskaniem.

2. Jak rozpocząć proces neutralności klimatycznej dla budynków?

Działania niezbędne do rozpoczęcia procesu Net Zero można podzielić na 3 podstawowe etapy.

Krok 1: Zrozumienie i zmierzenie swojego śladu węglowego

Pierwszym krokiem powinno być opracowanie podstawowej mapy emisji CO2 zarówno w działalności operacyjnej, jak i w łańcuchu dostaw oraz dokładnie zmierzenie ilości wydzielanego dwutlenku węgla.

Jeśli dane przedsiębiorstwo nie posiada specjalistycznej wiedzy na temat śladu węglowego, rozsądnym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy firmy zewnętrznej przy tworzeniu pierwszego modelu.

Net Zero w JW+A. Zobacz jak możemy Ci pomóc?

Krok 2: Jakie budynki mogą otrzymać potwierdzenie neutralności węglowej i jak wygląda taki proces?

Zarówno budynki projektowane i istniejące, mogą otrzymać potwierdzenie neutralności węglowej. Aby to osiągnąć z pomocą naszych specjalistów, proces ten dzieli się na kilka etapów.

Dla budynku na etapie projektu i budowy:

Wstępna ocena projektu – na początku zostaje wykonana analiza danych technicznych budynku, w celu wypracowania konkretnych wytycznych, prowadzących do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji kosztów.

Symulacje i analizy – w tej fazie zespół doradczy wykorzystuje oprogramowanie symulacyjne, które pozwala przewidzieć np. ile energii zużyje badany obiekt w przyszłości. Dalsza analiza budynku pozwala ocenić zasadność i wpływ poszczególnych zmian na wzrost efektywności energetycznej budynku.

Potwierdzenie możliwości uzyskania neutralności węglowej budynku – po upływie roku dane zużycia energii w budynku zostają ponownie zebrane. Na ich podstawie przygotowywany jest raport bilansu energetycznego obiektu. Nadmiarowe wartości CO2 równoważy się poprzez nabycie zielonych certyfikatów lub tzw. Carbon Offsetów. Końcowym etapem jest wykonanie audytu sprawdzającego funkcjonowanie obiektu i porównanie wyników do założeń symulacyjnych. Wydawane są także rekomendacje odnośnie funkcjonowania obiektu.

Dla istniejącego budynku:

Wstępna ocena projektu – w tej fazie zostaje przeprowadzona wstępna analiza energetyczna budynku, aby móc zdefiniować wskaźniki efektywności energetycznej. Pozwala to na dokładną weryfikację zużycia energii i wskazuje elementy, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Audyt energetyczny – kolejnym etapem jest audyt energetyczny. Najistotniejszym elementem audytu jest obchód po budynku podczas, którego przeprowadzana jest szczegółowa rozmowa z obsługą techniczną oraz zarządcą obiektu.

Wsparcie w procesie decyzyjnym – końcowym etapem jest wsparcie Klienta podczas podejmowania decyzji, które z rekomendowanych zaleceń niosą dla niego największe korzyści.

Net Zero w JW+A. Zobacz jak możemy Ci pomóc?

Krok 3: Raportowanie działań

3. Jak raportować Net Zero?

Ostatnim krokiem jest dzielenie się postępami w realizacji celów zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać istniejące formalnie sposoby ujawniania takich informacji. Raporty powinny być dostosowane do szerszej sprawozdawczości związanej z klimatem, takiej jak raport Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures.

Ponadto, można wykorzystać platformy raportowania zrównoważonego rozwoju. Platformy te pozwalają firmom uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez wyprzedzanie zmian regulacyjnych i identyfikację rosnącego ryzyka. Ponadto, umożliwiają znalezienie nowych sposobów działania, których domagają się inwestorzy, pracownicy i klienci.

4. Czym są przedsiębiorstwa o zerowej emisji dwutlenku węgla netto?

Firma z zerową emisją dwutlenku węgla netto to organizacja, która osiąga równowagę pomiędzy emisjami powstającymi w wyniku jej działalności a tymi, które usuwa z atmosfery.

Przedsiębiorstwo osiąga stan Net Zero, najpierw poprzez zredukowanie do minimum swoich źródeł emisji CO2, a następnie równoważy pozostałą emisję poprzez offsety (kompensacja emisji).

5. Podsumowanie

  • Dążenie firm do zerowej emisji dwutlenku węgla netto to jeden z najszybciej rozwijających się trendów w biznesie, które mogą wpłynąć na wartość rynkową spółek.
  • Według naukowców na drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 r., kluczowym sektorem do zmian jest sektor budowlany, który odpowiada za 38% światowych emisji CO2.
  • Neutralność klimatyczna budynków może okazać się jednym z efektywniejszych i opłacalnych sposobów łagodzenia skutków zbliżającego się załamania klimatu.
  • Brak konkretnie wyznaczonych standardów Net Zero zniechęca organizacje do podjęcia pierwszych kroków w kierunku zerowej emisji CO2. Jednak nie powinno to powstrzymywać firmy przed rozpoczęciem procesu, z uwagi na szereg ryzyk i regulacji prawnych, których zignorowanie może przynieść negatywne konsekwencje. 
  • Organizacje chcące uzyskać standard Net Zero mogą skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej, która pomoże w osiągnięciu potwierdzenia neutralności węglowej budynku na każdym etapie cyklu życia obiektu.
  • Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kryzys klimatyczny, dlatego to ostatni moment, w którym powinniśmy wdrożyć wszelkie możliwe działania przyczyniające się do poprawy obecnej sytuacji. 
  • Rozpoczęcie podróży w kierunku zerowej emisji CO2 netto jest najlepszym sposobem, aby pomóc uczynić ten świat lepszym miejscem.

Masz pytania o Net Zero?

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        
Rejczak_kwadrat
Przemysław Rejczak
Director of Energy and Building Performance
 ∀
telefon: +48 504 248 696                                               

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?