Słownik pojęć cz. 3 | ESG

Przedstawiamy trzecią i ostatnią część słownika. Tym razem skupimy się na kluczowych pojęciach pojawiających się wokół ESG.

ESG jest obecne w każdym aspekcie działalności gospodarczej, w wielu sektorach rynkowych. Firmy stoją przed wyzwaniem spełnienia kryteriów ESG, które mogą przyczynić się do uzyskania kapitału inwestycyjnego i zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Przejdźmy do najczęściej występujących pojęć:

Zrównoważony rozwój (ang. Sustainability) – to taki rozwój, w którym zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia odbywa się bez umniejszania szans i zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb. Koncepcja zrównoważonego rozwoju składa się z trzech filarów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego (zgodnie z definicją ONZ). 

Raportowanie ESG/raportowanie zrównoważone – to upublicznienie informacji o zarządzaniu firmy czynnikami:

E środowiskowymi (ang. Environmental),
S społecznymi (ang. Social) oraz
G ładu korporacyjnego (ang. Governance),

zwane jest również raportowaniem ESG, niefinansowym lub pozafinansowym.

Niektóre organizacje nie zgadzają się z teorią zrównoważonego środowiska utrzymując, że powstrzymanie katastrofy klimatycznej jest możliwe, dzięki ustąpieniu filaru ekonomicznego na rzecz środowiskowego i społecznego.

Sprawiedliwość ekologiczna (ang. Environmental justice) – idea ekologicznego egalitaryzmu, zakładająca sprawiedliwy dostęp do życia w dobrze funkcjonującym ekosystemie. Ma na celu wyeliminowanie dyskryminacji ludzi żyjących w zdegradowanym, zanieczyszczonym środowisku.

Sprawiedliwa transformacja (ang. Just transition) – szereg interwencji społecznych potrzebnych podczas przestawienie się na gospodarkę opartą o odnawialne źródła energii, jak np. energia słoneczna lub wiatrowa, przy przekształcaniu miejsc pracy na inne.

Greenwashing – celem jest stworzenie mylnego wrażenia, że dana firma i jej produkty są przyjazne dla środowiska. Sytuacja, w której firmy poświęcają więcej czasu i środków na promowanie swojego ekologicznego wizerunku niż na rzeczywiste proekologiczne działania.

Gospodarka liniowa (ang. Linear economy) – tradycyjny model produkcji dóbr, w którym pobiera się surowce, przekształca je w dobra, które są wyrzucane po zakończeniu życia produktu. Model ten określany jest również jako take-make-waste.

Gospodarka cyrkulacyjna (ang. Circular economy) – system, w którym nic nie jest wyrzucane, co zmniejsza ilość potrzebnych nowych materiałów i zasobów. Model ten jest również określany jako ponowne wykorzystanie, naprawa i ponowna produkcja.

Taksonomia – jest narzędziem, który ma zapewnić jednolite kryteria określania, czy działalność gospodarcza jest „zrównoważona środowiskowo”. Obejmuje prawie wszystkie branże, w tym nieruchomości bez względu na ich rodzaj lub funkcję. Dla niektórych podmiotów rynkowych jest to obowiązujące prawnie wymaganie.

Analiza LCA (ang. Life Cycle Assessment) – polega na ocenie efektów jaki dany budynek wywiera na środowisko w całym cyklu życia. Cykl życia obejmuje produkcję materiałów, ich transport na budowę, proces budowy, sześćdziesięcioletni okres użytkowania budynku, oraz jego rozbiórkę.

Analiza LCA w JW+A

Triple bottom line – to teoria, która zaleca, aby firmy zobowiązały się skupić na problemach społecznych i środowiskowych tak samo jak na zyskach.

Przedstawione definicje prezentują wycinek tematów związanych z ESG. Opisy zostały opracowane w oparciu o najlepsze praktyki firm działających w branży zrównoważonego środowiska.

Mamy nadzieję, że informacje płynące z mediów staną się bardziej zrozumiałe i prostsze w odbiorze.

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy z tematów pokrewnych:

1 | Zmiany klimatyczne 
2 | Net Zero 

Masz pytania?

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        
Iza_tlo
Izabela Makowska-Kwiecińska
Senior Sustainability and ESG Specialist
 ∀
telefon: +48 798 758 530

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?