Słownik pojęć cz. 1 | Zmiany klimatyczne

W niedalekiej przyszłości zrównoważony rozwój będzie obecny we wszystkich aspektach naszego życia. W mediach coraz częściej słyszymy zawiłą terminologię używaną przez ekspertów, dziennikarzy i inne osoby zajmujące się zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi, czynnikami ESG, raportowaniem czy Net Zero. 

Takie pojęcia mogą być nieco przytłaczające, dlatego wspólnie z zespołem specjalistów zielonego budownictwa w JW+A postanowiliśmy stworzyć mini słownik, który wyjaśni najczęściej występujące pojęcia w tych zagadnieniach. 

Mamy nadzieję, że po tej lekturze informacje płynące z mediów staną się bardziej zrozumiałe i prostsze w odbiorze. 

Słownik składa się 3 części:

1 | Zmiany klimatyczne
2 | Net Zero 
3 | ESG 

Przedstawiamy część 1, w której poruszymy terminy związane ze zmianami klimatycznymi.

Klimat (ang. Climate) – grupa zachodzących zjawisk i procesów atmosferycznych, zdefiniowana na podstawie długofalowych obserwacji meteorologicznych (minimum w dekadach). Najczęściej pomiary dotyczą temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. 

Pogoda (ang. Weather) – podobnie jak w klimacie, grupa zjawisk i procesów atmosferycznych w danym miejscu, jednakże w czasie rzeczywistym. Dany typ pogody może trwać chwilę, jak i kilka dni. Dotyczy tylko jednego punktu, zatem możemy zaobserwować zachmurzenie w jednym obszarze, a tuż obok świecące mocno słońce. 

Globalne ocieplenie (ang. Global warming) – długotrwałe ocieplenie planety spowodowane działalnością człowieka. Zachodzi głównie poprzez spalanie paliw kopalnych, które uwalnia do atmosfery ziemskiej zatrzymujące ciepło gazy cieplarniane. Dowody wskazują na wzrost średniej globalnej temperatury powierzchni Ziemi o 1 stopień Celsjusza w porównaniu z okresem przedindustrialnym (1850 r.).  [Dane z 2015 r.].

Zmiana klimatu (ang. Climate Change) – zmiana w globalnych wzorcach klimatycznych. Obejmuje globalne ocieplenie, ale odnosi się do szerszego zakresu zmian na naszej planecie, w tym podnoszenia się poziomu mórz, topnienia się lodowców, a nawet lokalnego ochłodzenia temperatur. “Globalne ocieplenie” i “zmiana klimatu” często są pojęciami używanymi zamiennie, jednakże tyczą się nieco innych rzeczy.

Zmiany klimatu od zawsze występowały na naszej planecie. Jednak sytuacja, którą mamy obecnie jest nadzwyczaj niepokojąca. “Obecne zmiany następują tak szybko, że jeszcze niedawno mogliśmy mówić o najwyższych stężeniach CO2 od kilku milionów lat, a teraz powinniśmy mówić o najwyższych stężeniach CO2 od kilkunastu milionów lat. (Źródło: Nauka o klimacie; Aleksandra E. Kardaś, Szymon Malinowski, Marcin Popkiewicz).

Gazy cieplarniane (ang. Green House Gases (GHGs)) – gazy w atmosferze ziemskiej zatrzymujące ciepło promieniujące z Ziemi w kierunku przestrzeni kosmicznej, wywołujące efekt cieplarniany, a tym samym zmiany klimatyczne. Do gazów cieplarnianych zalicza się: parę wodną (najpowszechniejszy z gazów cieplarnianych w atmosferze), dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), freony (CFC), podtlenek azotu (N2O), halon, gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6), ozon.

Antropogeniczne gazy cieplarniane (ang. Anthropogenic GHGs) – gazy emitowane w wyniku działalności człowieka, takiej jak spalanie paliw kopalnych, wylesianie, zmiany w użytkowaniu gruntów, nawożenie, gospodarka odpadami i procesy przemysłowe.

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) (ang. Global Warming Potential) wskaźnik ilościowy, dzięki któremu można ocenić jaki wpływ będzie miała dana substancja na efekt cieplarniany. Do związków o dużym GWP należą np. freony. Sama wartość GWP zależy od stopnia absorpcji promieniowania podczerwonego przez daną substancję chemiczną oraz czasu życia danej substancji chemicznej w atmosferze.

Zapraszamy do części 2 słownika, w której wyjaśnimy definicje z obszaru Net Zero 

Net Zero w JW+A. Zobacz jak możemy Ci pomóc?

Masz pytania?

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?