Czym są usługi doradcze przy planowaniu inwestycji?

Inwestycja budowlana na mniejszą bądź większą skalę jest wymagającym projektem dla każdego inwestora. Szereg wymogów formalnych, procesy na placu budowy, zebranie odpowiedniego zespołu specjalistów, regulacje unijne związane z Europejskim Zielonym Ładem czy powszechna certyfikacja nieruchomości – to tylko część elementów składających się na całość przedsięwzięcia.

Inwestorzy coraz częściej poszukują kompleksowej pomocy specjalistów, którzy będą towarzyszyli i doradzali na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Wartość ekologicznej certyfikacji

Budynki komercyjne z ekologiczną certyfikacją w systemie BREEAM, LEED czy WELL to już powszechna praktyka w wielu krajach, również w Polsce. W 2020 roku na rynku mieliśmy 845 certyfikowanych budynków w systemach BREEAM, LEED, DGNB, WELL oraz HQU1.

Wzrost popularności certyfikacji możemy skorelować ze zmieniającą się strukturą własności budynków komercyjnych, ponieważ znaczna część obiektów nowo budowanych należy do spółek o kapitale zagranicznym. Tego typu firmy i fundusze kładą silny nacisk na zrównoważony rozwój. A certyfikacja ekologiczna jest istotną częścią planu strategicznego w ujęciu globalnym.

Kolejną zasadniczą kwestią jest wartość, która idzie w parze z posiadanym certyfikatem. Co bezpośrednio przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej i siły rynkowej. Certyfikaty takie jak BREEAM i LEED skupiają się na zrównoważonym rozwoju, mocno eksponując komfort użytkownika końcowego i oczywiście służą środowisku naturalnemu. Certyfikacja może być swoistym dowodem na realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju. Jednakże z biegiem czasu staje się to po prostu koniecznością poprzez wymagania jakie stawia rynek. Obiekty, które posiadają certyfikację ekologiczną osiągają przewagę konkurencyjną w takich aspektach jak:

 • wyższe czynsze najmu – duża efektywność energetyczna budynku, jakość wykonania i wygodne/komfortowe miejsca do pracy powodują niższą rotację najemców;
 • sprawne dostosowanie do nowych regulacji prawnych związanych z Europejskim Zielonym Ładem – kompleksy obiektów biurowych będą stopniowo podlegały coraz to nowszym dyrektywom UE. Budynki nie dostosowane do najnowszych standardów będą w przyszłości narażone na wyższe koszty remontów, które mogą stać się obowiązkiem;
 • zaangażowanie kadry pracowników – wygodne biuro, wystarczająca ilość przestrzeni, zielone strefy, rzutują na samopoczucie i jakość pracy. Dzięki czemu pracownicy mają więcej satysfakcji, cechują się większą efektywnością i chętniej przechodzą w tryb pracy stacjonarnej.

Płynące korzyści z doradztwa dla inwestorów

Rozpoczęcie procesu certyfikacji na wczesnym etapie pozwala na wdrożenie konkretnych rozwiązań technicznych dla procesu projektu oraz budowy. Zespół doradczy analizuje wytyczne postawione przez jednostkę certyfikującą, określa obszary zmian i proponuje gotowe rozwiązania. Klient akceptuje zakres i obszar naniesionych modyfikacji. Następnie zostaje przeprowadzony proces weryfikacji przez Assessora i jednostkę certyfikującą. Często w zespołach doradczych znajdują się specjaliści posiadający akredytacje, którzy pełnią funkcję niezależnych doradców we wszystkich fazach projektowania i budowy. Wynikiem czego jest sprawniejsze uzyskanie certyfikatu dla danego obiektu z korzystniejszym wynikiem.

Celem specjalistów zielonego budownictwa jest osiągnięcie certyfikacji ekologicznej dla danego Klienta co bezpośrednio łączy się z:

 • doradztwem technicznym w procesie projektowym;
 • analizą i rekomendacjach przy zastosowaniu zielonych rozwiązań;
 • obniżeniem kosztów eksploatacji budynków (oszczędność wody, energii);
 • doradztwem i analizą możliwości modernizacji budynków istniejących;
 • przygotowaniem planów, polityk, procedur, instrukcji dotyczących budynku;
 • możliwością efektywnego dostosowania kompleksów budynków do nowych regulacji prawnych związanych z Europejskim Zielonym Ładem (ESG, Taksonomia);
 • podniesieniem wartości rynkowej inwestycji;
 • zwiększeniem konkurencyjności.

W JW+A zajmujemy się doradztwem w zakresie zrównoważonego budownictwa. Pomagamy projektować, budować i eksploatować budynki, aby były oszczędne i przyjazne dla środowiska i ich użytkowników.

Specjalizujemy się w certyfikacji LEED, BEEAM, WEEL budynków nowych oraz istniejących. Oferujemy usługi w zakresie opracowania strategii raportowania niefinansowego ESG, Taksonomii UE, przeprowadzania analiz standardów Net Zero. Nasze doradztwo wspieramy poprzez szeroki zakres analiz eksperckich obejmujących modele i charakterystyki energetyczne.

1. Dane pochodzą z raportu ThinkCo “Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości”: https://thinkco.pl/raport-odpowiedzialne-inwestycje/

 

Masz pytania?

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?