Na czym polega raportowanie ESG?

Temat zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości jest obecnie niezwykle eksponowany. Według naukowców sektor budowlany, odpowiada za 38% światowych emisji CO2 i ma kluczowe znaczenie w procesie pogłębiania skutków zmian klimatu.

Unia Europejska poprzez wdrażanie kolejnych dyrektyw związanych z Europejskim Zielonym Ładem wywiera presję na organizacjach, by te rozwijały się w sposób zrównoważony. Dlatego obecnie tak wiele firm stoi przed wyzwaniem spełnienia kryteriów ESG.

ESG – co to jest?

ESG należy rozwinąć jako aspekty środowiskowe E (ang. environmental), społeczne S (ang. social) oraz ładu korporacyjnego G (ang. governance).

Powyższe czynniki składają się na strategię zrównoważonego rozwoju. Kryteria środowiskowe odnoszą się do tego, jak dana organizacja reaguje na wyzwania środowiskowe. Społeczne ułatwiają weryfikację polityki personalnej firmy i jej wpływu na społeczności lokalne. Aspekty ładu korporacyjnego określają zbiór jasnych i przejrzystych zasad w zarządzaniu organizacją.

Dlaczego ESG jest tak istotne?

Raportowanie zrównoważone coraz częściej staje się kluczowym czynnikiem decydującym przy pozyskania kapitału inwestycyjnego i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Koncepcja ESG sformalizowana za pomocą szeregu regulacji prawnych, staje się fundamentem odpowiedzialnego inwestowania i oddziałuje na wszystkich graczy rynku nieruchomości.

Jak JW+A może pomóc firmom?

Zespół JW+A kompleksowo wspomaga Klientów w opracowaniu strategii raportowania. Specjaliści ESG krok po kroku, wyznaczają obszary, które wymagają weryfikacji i działania, tworzą procesy i dzielą je na konkretne zadania. W proces zaangażowanych jest wielu interesariuszy (Właściciel budynku, Zarządca budynku, Asset Manager, Najemca), do których również zostają przekazane wytyczne.

Raportowanie ESG może przybrać różne formy. Zespół JW+A dopasowuje strategię do konkretnego Klienta i jego aktualnych potrzeb.

Zachęcamy do pogłębiania wiedzy o ESG!

Słownik pojęć cz. 3 | ESG 

Masz pytania?

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?