Jak wygląda proces powstania deklaracji środowiskowej EPD?

Czym jest EPD?

EPD (z ang. Environmental Product Declaration) to niezależna deklaracja, która określa stopień oddziaływania produktu na środowisko naturalne, uwzględniając jego cały cykl życia. EPD to deklaracja środowiskowa typu III, dzięki której nabywcy mają możliwość porównania, oceny i dokonania odpowiedzialnego wyboru produktu, który charakteryzuje się wysoką efektywnością ekologiczną. Na przykładzie sektora budowlanego, deklaracja środowiskowa okaże się pomocna podczas selekcji materiałów budowlanych (tj. np. cement) i określi jego wpływ na ekosystem w dystansie czasowym.

Na czym opiera się deklaracja?

Podstawą EPD czyli deklaracji środowiskowych typu III jest norma ISO 14025. Takie świadectwa środowiskowe muszą być rzetelne, dokładne i nie mogą wprowadzić czytelnika w błąd. Równie ważna jest transparentność kryteriów oceny, metodologii, a także procedur, które powinny być powszechnie opublikowane dla wszystkich interesariuszy.

Celem nadrzędnym EPD jest wsparcie produktów i usług, które są przyjazne dla środowiska naturalnego, i które minimalizują swój negatywny wpływ na nie.

Warto podkreślić, że informacje odnoszące się do konkretnych aspektów środowiskowych w deklaracjach EPD są weryfikowane przez niezależną stronę trzecią. Taka jednostka posiada stosowne uprawnienia i działa zgodnie z międzynarodowymi standardami. Przy czym zachowuje pełen obiektywizm i wiarygodność. Jednostki odpowiedzialne za wydawanie deklaracji środowiskowych są zrzeszone w Międzynarodowej organizacji ECO-Platform.

Obliczenia na bazie, których opiera się deklaracja EPD, pochodzą z przeprowadzonej analizy LCA (Life Cycle Assessment). Dzięki takiej analizie możliwa jest ocena, jak dany produkt wpłynie na środowisko.

Dlaczego warto posiadać EPD?

Deklaracje EPD są całkowicie dobrowolne i nie istnieje żaden przepis, który mówi o konieczności posiadania takiego dokumentu. Jednak środowisko biznesowe coraz częściej wykorzystuje EPD, jako czynnik przyczyniający się do budowy przewagi konkurencyjnej. EPD wyróżnia dany produkt bądź usługę i wyraźnie komunikuje, że dana organizacja działa w zgodzie z zrównoważonym rozwojem, a aspekt środowiskowy ma istotne znacznie. Podjęcie działań mających na celu optymalizację ekologiczną produktów, staje się powoli wymogiem rynkowym i sposobem na dalszą drogę prowadzenia biznesu.

Jak możesz otrzymać deklarację EPD przy współpracy z JW+A?

Decydując się na współpracę z zespołem doradczym, proces najczęściej można podzielić na 6 etapów.

  1. Zdefiniowanie potrzeb – jasne określenie co jest przedmiotem EPD. Szczegółowa charakterystyka produktu, opis, rodzaj, cel.
  2. Zebranie danych – uzyskanie jak najdokładniejszych danych wejściowych, które rzutują na precyzyjność wyniku końcowego.
  3. Analiza LCA – wykorzystanie programu obliczeniowego OneClickLCA i przeprowadzenie pełnej analizy.
  4. Raport – wykonanie szczegółowego raportu, zawierającego opis, metodologię, założenia i wyniki analizy LCA.
  5. Weryfikacja przez stronę trzecią – złożenie raportu do niezależnej jednostki, celem weryfikacji.
  6. Publikacja – pozytywna weryfikacja EPD, kończy się uzyskaniem numeru porządkowego wraz z certyfikatem potwierdzającym. EPD zostaje materiałem opublikowanym na stronie jednostki weryfikującej i staje się dokumentem publicznym.

 

Zapytaj o deklarację EPD!

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?