Czy certyfikacja wielokryterialna może ułatwić spełnienie założeń Taksonomii?

Do niedawna powszechnym było, że kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju podejmowały firmy całkiem dobrowolnie. To zjawisko znacznie zmieniło się, gdy w grę weszły nowe unijne regulacje, które wyraziście wpłynęły na branżę nieruchomości. Założenia i wytyczne Taksonomii są trudniejsze do spełnienia w porównaniu do tych, wynikających z polskich przepisów budowlanych. Jednakże, aby inwestycje budowlane miały wyższą wartość rynkową powinny zostać dopasowane do nowych koncepcji.

Należy podkreślić, że w procesie adaptacji do restrykcji Taksonomii, pomocnym zasobem stawowi certyfikacja wielokryterialna (BREEAM, LEED, WELL). Szereg wymagań, które niesie za sobą Taksonomia, znajduje się już od dawna w systemie certyfikacji ekologicznej. Dlatego firmy posiadające zielony certyfikat są w stanie szybciej dokonać zmian. Certyfikacja wielokryterialna stanowi także swojego rodzaju dowód, że dana inwestycja spełnia wymogi Taksonomii.

Jaki wpływ Taksonomia wywarła na rynek nieruchomości?

Największe firmy (zatrudniające ponad 500 pracowników) począwszy od 1 stycznia 2022 roku mają już obowiązek składania sprawozdań okresowych. Obligatoryjność względem kryteriów Taksonomii znajdziemy w akcie delegowanym z 7 maja 2021 roku.

Raporty za rok 2021 mają zawierać ekspertyzy mówiące o tym, jaki odsetek działań jest ujęty w raporcie taksonomicznym – nie jaki jest zgody z Taksonomią. Przykładowo, należy wykazać jaki procent przychodu firmy, został opisany i udokumentowany w Taksonomii. Sytuacja nabiera tempa wraz z nadejściem 1 stycznia 2023, gdzie organizacje za działalność w 2022 roku, będą musiały zaraportować stopień zgodności z uwzględnieniem wszystkich sześciu celów środowiskowych. Cele są następujące:

  1. Łagodzenie zmian klimatu.
  2. Adaptacja do zmian klimatu.
  3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich.
  4. Przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym (zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling).
  5. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola.
  6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Najlepszym scenariuszem jest rozpoczęcie sprawdzenia inwestycji pod kątem Taksonomii na możliwie najwcześniejszym etapie. Dzięki czemu istnieje pole na elementy do poprawy, które potencjalnie mogą być niezgodne z założeniami Taksonomii w momencie pierwszej weryfikacji.

Raportowanie taksonomiczne to nie tylko dodatkowy obowiązek dla firm. To także szereg korzyści, które mogą wyniknąć z procesu:

  • łatwiejsze pozyskiwanie budżetów na działania zrównoważonego rozwoju,
  • zwiększenie zaufania inwestorów i Klientów,
  • polepszenie wizerunku firmy,
  • powiększenie przewagi rynkowej i swojej konkurencyjności.

Więcej informacji o doradztwie z zakresu Taksonomii UE znajdziesz pod linkiem.

Te pozycje mogą Cię zainteresować!

Na czym polega raportowanie ESG?

Słownik pojęć ESG

Net Zero – neutralność klimatyczna budynków | Jak zacząć?

 

Zapytaj o Taksonomię!

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Specialist                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                        

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?