Obliczanie emisji CO2

Czym jest obliczanie emisji CO2 (carbon footprint)?

Funkcjonowanie firmy wiąże się z szeregiem procesów oraz działań, a każde z nich zużywa określoną ilość energii i zasobów, co za tym idzie, przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Jednym ze wskaźników obrazujących jak dane działania wpływają na środowisko jest analiza emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.

Jednym ze sposobów obliczania emisji jest przeprowadzenie analizy Life Cycle Assessment (LCA). Analiza LCA pozwala m.in. na obliczenie wbudowanego śladu węglowego (embodied carbon) oraz operacyjnego śladu węglowego (operational carbon). Poza wspomnianą oceną cyklu życia, na rynku istnieje wiele standardów obliczania emisji, takich jak chociażby narzędzie zaproponowane przez Unię Europejską, Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), czy najpowszechniej stosowany, światowy standard obliczania emisji gazów cieplarnianych, GHG Protocol.

Dlaczego warto?

Obliczanie emisji gazów cieplarnianych pozwala na zlokalizowanie obszarów w których potencjalne zmiany przyniosą najlepszy efekt, co za tym idzie, w sposób efektywny zmniejszą całkowitą emisję generowaną przez funkcjonowanie działalności. Ponadto:

  • Porozumienie Paryskie, którego sygnatariuszem jest Polska, zobowiązuje do tego by emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050.
  • Taksonomia – umożliwi inwestorom ukierunkowanie inwestycji na bardziej zrównoważone rozwiązania. Będzie kluczowym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku.
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – konieczność raportowania CO2 na potrzeby banków i instytucji finansujących wynikająca z dyrektywy.
  • Raportowanie ESG – Ze względu na coraz większe zainteresowanie czynnikami ESG ze strony inwestorów, raportowanie informacji niefinansowych takich jak m.in. ilość emitowanych gazów cieplarnianych, przybiera na znaczeniu w procesach decyzyjnych.
  • Zielony Ład – Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55%.

Efektem wykonanej analizy jest uzyskanie wartości całkowitej emisji gazów cieplarnianych, z podziałem na konkretne wartości emisji dla poszczególnych procesów oraz sektorów działalności. Takie informacje pozwalają na podjęcie skutecznych działań redukujących emisję. Obliczanie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2, jest konieczne z punktu widzenia wymagań regulacyjnych, funduszy inwestycyjnych i raportowania ESG.

Jak wygląda współpraca z JW+A?

Współpracę z Klientem zaczynamy od ustalenia zakresu dla jakiego będzie przeprowadzana analiza i metody obliczenia, np. wg GHG Protocol. Następnie po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji, zespół naszych specjalistów wyznacza emisje dla poszczególnych procesów oraz sektorów. Przeprowadzone obliczenia pozwalają na wyznaczenie całkowitej emisji dla danego zakresu. Po przeanalizowaniu rozkładu emisji dla poszczególnych procesów, zespół specjalistów JW+A rekomenduje działania, których potencjalne wdrożenie skutecznie wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Wspieramy Klienta podczas podejmowania decyzji, które z proponowanych zaleceń najkorzystniej wdrożyć, żeby w efektywny sposób ograniczyć emisję. Możemy zalecić wykonanie dodatkowych analiz i działań pokazujących dokładną przyczynę takiego stanu i możliwości jego poprawienia.

* Niniejszą treść przygotowaliśmy z intencją dostarczenia wybranych informacji o charakterze ogólnym i wskazania możliwych kierunków działań. Dokument nie stanowi podsumowania całości omawianych aktów prawnych i rozporządzeń a wdrożenie zaleceń wymaga każdorazowej analizy konkretnej nieruchomości.

Zapytaj o carbon footprint!
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter!