Case study | Certyfikacja BREEAM

Najczęstsze wyzwania

 • Weryfikacja i dostosowanie specyfikacji technicznej Klienta do wymagań certyfikacji BREEAM.
 • Stworzenie wymagań projektowych dla hal magazynowych/ obiektów przemysłowych/ biur / hoteli, dla projektu budowlanego, wykonawczego oraz do prowadzenia budowy.
 • Opracowanie kompleksowej strategii adaptacji do zmian klimatu wraz z koncepcją efektywnego wykorzystania materiałów. Następnie wdrożenie rekomendacji w specyfikację techniczną inwestora.
 • Pozyskanie od wielu interesariuszy informacji niezbędnych do rozpoczęcia procesu certyfikacji BREEAM.
 • Doradztwo w zakresie procedur i koniecznych działań, opracowanie analiz i dokumentów oraz złożeniu ich do jednostki certyfikującej w celu uzyskania certyfikatu BREEAM.

Proces

Krok 1: Pre-assessment – analiza wytycznych BREEAM i warsztaty z Klientem, w celu omówienia sposobu działania i zakresu wdrożenia.

Krok 2: Wdrożenie wymagań na etapie projektu i uzyskanie certyfikatu Interim.

Krok 3: Wdrożenie wymagań BREEAM na etapie budowy i uzyskanie certyfikatu Final.

Krok 4: Współpraca z akredytowanym specjalistą BREEAM AP JW+A dla nowego budynku.

Efekty i korzyści

 • Inwestycja zdobywa certyfikat BREEAM na określonym przez Klienta poziomie.
 • Obiekt, który spełnia wymogi certyfikacji BREEAM ma wyższą wartość rynkową.
 • Certyfikat jest potwierdzeniem, że obiekty są energooszczędne i przystosowane do komfortowego, zdrowego i bezpiecznego użytkowania.
 • Posiadając certyfikat można szybciej dostosować obiekty do legislacji UE (Taksonomia, ESG).
 • Optymalizacja kosztów inwestycyjnych.
 • Zastosowanie ekologicznych rozwiązań wpływa na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania budynków na środowisko naturalne.
 • Redukcja emisji CO2 poprzez zastosowanie narzędzi wykorzystujących alternatywne źródła energii.

 

Chcesz przeprowadzić doradztwo BREEAM dla swojego budynku?
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter!