Aktualności

16.08.2023

07.07.2022

Skanska i JWA łączą siły. Powstanie projekt z naciskiem na ekologię

Skanska nawiązała współpracę z firmą doradczą JWA, specjalizującą się w zielonym budownictwie i certyfikacjach. Współpraca polega na optymalnym doborze rozwiązań instalacyjnych i architektonicznych, które podnoszą efektywność energetyczną budynków.
  • Skanska Residential Development Poland nawiązała współpracę z firmą doradczą JWA, specjalizującą się w zielonym budownictwie i certyfikacjach wielokryterialnych.
  • Wypracowano modelowe rozwiązanie, które służyć będzie jako zestaw dobrych praktyk i narzędzi do wykorzystania przy realizacjach firmy w budownictwie mieszkaniowym.
  • Współpraca polegała na optymalnym doborze rozwiązań instalacyjnych i architektonicznych, które podnoszą efektywność energetyczną projektowanych budynków.
Inwestycja, która służyła jako wzór do opracowania modelowego wykazu proekologicznych rekomendacji i rozwiązań, skupionych wokół obniżenia wskaźnika EP w świadectwie charakterystyki energetycznej, to planowany budynek przy ul. Mogilskiej w Krakowie. Zgodnie z założeniami deweloper wybuduje 15-kondygnacyjny obiekt o całkowitej powierzchni przekraczającej 35 tys. mkw. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok. Na etapie projektu koncepcyjnego opracowano zestaw modelowych rozwiązań, które obniżą zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i w przyszłości będą mogły być implementowane w kolejnych inwestycjach spółki mieszkaniowej Skanska.
“Nieodnawialna energia pierwotna uwzględnia zapotrzebowanie na energię końcową budynku – tę, za którą płacimy i wykorzystujemy w rzeczywistości oraz straty przy jej wytwarzaniu i przesyle. Analiza obudowy budynku obejmowała zastosowanie okien o zwiększonej izolacyjności termicznej oraz zwiększenie grubości izolacji dachu.“

Zuzanna Gondek, Building Performance Specialist z JWA.

Zapotrzebowanie na energię uwarunkowane jest głównie przez izolacyjność obudowy budynku, sprawność systemów zaopatrzenia w energię oraz nośniki energii wykorzystywane w budynku. Skupiliśmy się na zapotrzebowaniu na energię w systemach wentylacyjnych, grzewczych oraz w szczególności – przygotowania ciepłej wody użytkowej. W tym celu wykonaliśmy gruntowną analizę wszystkich kluczowych obszarów inwestycji – obudowy budynku, pracy systemów smart, systemów wentylacji, odzysku ciepła, wykorzystania pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

Największą redukcję wskaźnika EP względem wariantu wyjściowego wykazano w przypadku okien o podwyższonej izolacyjności – dla najlepszych dostępnych na rynku wyniosła ona 4 proc. Kolejnym obszarem poddanym badaniu było wykorzystanie systemów smart home, będących standardem w budynkach przygotowywanych przez Skanska Residential. Przeanalizowano także system wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz zastosowanie różnych wariantów wentylacji wywiewnej, w tym również wykorzystanie nawiewników higrosterowanych, charakteryzujących się kontrolowanym dopływem powietrza zewnętrznego sterowanym wilgotnością powietrza. Następnie sprawdzono odzysk ciepła z wentylacji oraz wody szarej, który mógłby być wykorzystany do wstępnego podgrzania zimnej wody.

Ostatnim etapem analizy była instalacja fotowoltaiczna ulokowana na dachu oraz fasadzie budynku. O ile panele dachowe, będące już standardem inwestycjach Skanska Residential, wykazały znaczny wpływ na redukcję zużycia nieodnawialnych źródeł energii, o tyle panele fasadowe charakteryzowały się dużo niższym wpływem na wskaźnik EP, a ponadto zaburzały koncepcję architektoniczną obiektu.
Ostatnim etapem analizy była instalacja fotowoltaiczna ulokowana na dachu oraz fasadzie budynku. O ile panele dachowe, będące już standardem inwestycjach Skanska Residential, wykazały znaczny wpływ na redukcję zużycia nieodnawialnych źródeł energii, o tyle panele fasadowe charakteryzowały się dużo niższym wpływem na wskaźnik EP, a ponadto zaburzały koncepcję architektoniczną obiektu.
Na bazie powyższych analiz firma JWA przygotowała listę rekomendacji, dzięki którym decyzje inwestycyjne będą mogły opierać się na rozwiązaniach realnie obniżających zapotrzebowanie budynku na energię. Wśród głównych rekomendacji znalazły się m.in. wykorzystanie mieszkaniowych węzłów ciepła, instalacja fotowoltaiczna na dachu, system smart home, nocne osłabienie pracy wentylacji, odzysk ciepła z wody szarej oraz wykorzystanie pomp ciepła.
Mieszkaniowe węzły ciepła, tzw. logotermy, służą do zdecentralizowanego przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sterowania obiegami grzewczymi. Wykorzystanie tego rozwiązania w znacznym stopniu wpływa na obniżenie wskaźnika EP, ponieważ poprawia ono sprawność przesyłu ciepła. Pozwala to uniknąć strat przesyłowych i cyrkulacji, występujących w tradycyjnych rozwiązaniach na trasie od źródła ciepła do punktu poboru. Kolejną rekomendacją była, wspomniana już, instalacja fotowoltaiczna umiejscowiona na dachu, która w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia zużycia sieciowej energii elektrycznej pomocniczej, niezbędnej do zasilania systemów ogrzewania, wentylacji i CWU.

Odpowiedzialna postawa i świadome decyzje deweloperów przyczynią się do rynkowego zwrotu, który na równi stawia piękno architektury i troskę o środowisko.

System smart home oraz nocne osłabienie pracy wentylacji to rozwiązania, które na przestrzeni lat były już uwzględniane w projektach Skanska Residential Development Poland i które znakomicie spełniały swoją funkcję. Dlatego też spółka traktuje je obecnie jako standard na swoich inwestycjach. Znaczny wpływ na obniżenie wskaźnika EP wykazano również w przypadku odzysku ciepła z wody szarej z pryszniców. Rozwiązanie to generuje spore oszczędności energii, ponieważ ciepło z wykorzystanej wody jest odzyskiwane w wymienniku, zanim trafi ona do kanalizacji. Ostatnim aspektem była analiza wpływu pomp ciepła, które w tym konkretnym obiekcie okazały się być rozwiązaniem niekorzystnym z punktu widzenia wskaźnika EP, jednak dla niektórych lokalizacji mogą okazać się dobrą alternatywą dla sieci ciepłowniczej.
“ Opracowywanie modelowych rozwiązań instalacyjnych i architektonicznych, podnoszących efektywność energetyczną projektowanych budynków, jest niezwykle istotnym krokiem w stronę ekologicznego budownictwa. Wiele wskazuje więc na to, że odpowiedzialna postawa i świadome decyzje deweloperów przyczynią się do rynkowego zwrotu, który na równi stawia piękno architektury i troskę o środowisko. “

Zuzanna Gondek, Building Performance Specialist z JWA.

Udostępnij na:
Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR