Rozwiń swoją karierę w JW+A!

Działamy na rynku od 2011 r. W tym czasie z powodzeniem zrealizowaliśmy wiele projektów certyfikacji ekologicznej o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Wiemy, że sukcesy wynikają przede wszystkim z zaangażowania osób tworzących zespół. Stale się rozwijamy i poszukujemy wykwalifikowanych specjalistów, którzy razem z nami chcą zmieniać rynek nieruchomości i zatroszczyć się o środowisko naturalne.

Nasza misja

Misją JW+A jest wsparcie firm z sektora nieruchomości w ograniczeniu ich wpływu na środowisko naturalne.

Poprzez działania na rzecz środowiska pomagamy budować wartość ekonomiczną i społeczną w projektowaniu, budowie, eksploatacji i transakcjach nieruchomości komercyjnych.

Jako firma wywieramy trwały i pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Pomagamy naszym Klientom w procesach certyfikacji LEED, BREEAM, WELL. Poprzez udzielanie porad dotyczących optymalizacji ekologicznej i energetycznej budynków, przeprowadzanie audytów i sporządzanie ekspertyz przyczyniamy się do upowszechniania w budownictwie przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Naszą ofertę uzupełniliśmy o doradztwo w zakresie opracowania strategii raportowania niefinansowego ESG, Taksonomii UE oraz analiz standardów Net Zero.

Dążymy do budowy trwałych, opartych na partnerstwie i zaufaniu relacji, które pozwalają lepiej zrozumieć wspólne potrzeby. Dokładamy wszelkich starań, aby JW+A rozwijało się w sposób zrównoważony. Chcemy pokazać światu, że za wartościami naszej firmy oraz zespołu, który ją buduje idą faktyczne czyny i zobowiązania. Wartości, które przyświecają nam w codziennej pracy to:

 • odpowiedzialność
 • jakość
 • transparentność
 • kompetencja
 • empatia

W większości prowadzonych przez nas rekrutacji nie wymagamy przesłania CV. Zamiast tego mamy przygotowane dedykowane formularze, dzięki którym poznamy Twoje konkretne umiejętności i kompetencje. Wspólnie zaprojektujemy Twoją ścieżkę kariery zawodowej, opierając się o rozwijanie Twoich mocnych stron. Wyznaczymy cele zawodowe i udostępnimy narzędzia, dzięki którym będziesz miał dostęp do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka JW_A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 11/1, 31-519 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000628483, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6751553636, REGON: 364959143 Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Ks. I. J. Skorupki 11/1, 31-519 Kraków

– przez e-mail: team@jw-a.pl

– telefonicznie: +48 517 275 830

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas;
 • ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowiskach na jakie będziemy rekrutować w przyszłości i by wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym na potrzeby innych rekrutacji jakie będziemy prowadzić w przyszłości.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia i realizacji umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Ciebie danych osobowych takich jak wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest nam niezbędne w celu ustalenia Twojej przydatności do wykonywania pracy na stanowisku, na które aplikujesz.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje; przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz/albo jesteś zainteresowany tym, by brać udział w przyszłych rekrutacjach, które będziemy prowadzić w przyszłości.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jako osoba, której dane dotyczą możesz zdecydować się nie przekazywać nam swoich danych osobowych, jednakże w takiej sytuacji Twoja aplikacja będzie musiała być wyłączona z procesu rekrutacyjnego. Udzielenie przez Ciebie zgody na przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę do ich przetwarzania.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zamieszczania w CV klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez JW_A SP. Z O.O. na stanowisko [nazwa stanowiska na które aplikujesz] zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym [miejsce w którym znajduje się ogłoszenie]. – W przypadku jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nasze oferty pracy

stanowisko pracy lokalizacja oddział data
Sustainability Junior Specialist z niemieckim Wrocław/Poznań/Szczecin praca zdalna 27 stycznia 2023
Sustainability Coordinator’s Assistant Kraków praca zdalna 27 stycznia 2023
Asystent w Dziale Analiz Praca zdalna 27 stycznia 2023
Administrative Assistant in Sustainability Miejsce pracy: dowolne - praca zdalna 27 stycznia 2023
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Chcesz się z nami skontaktować?