Kariera

Jako JW+A działamy na rynku od 2011 r. W tym czasie z powodzeniem zrealizowaliśmy wiele projektów certyfikacji LEED i BREEAM o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Wiemy, że sukcesy wynikają ze starannie przestrzeganych procedur, nowoczesnego zaplecza technicznego, a przede wszystkim z zaangażowania Osób tworzących Zespół. Współpracujemy z najlepszymi i zatrudniamy najlepszych.

Pomagamy naszym Klientom w procesach certyfikacji LEED i BREEAM. Poprzez udzielanie porad dotyczących optymalizacji ekologicznej i energetycznej budynków, przeprowadzanie audytów i sporządzanie ekspertyz przyczyniamy się do upowszechniania w budownictwie przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Jesteśmy zorientowani na Klienta. Dlatego dążymy do budowy trwałych, opartych na partnerstwie i zaufaniu relacji, które pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby. Powierzone zadania wykonujemy z pełnym zaangażowaniem, zawsze służymy radą i wsparciem.

Zaprojektujemy Twoją karierę! Wspólnie zaplanujemy ścieżkę rozwoju, opierając się na Twoich najmocniejszych stronach. Zadbamy o Twój rozwój, stworzymy warunki do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma JW_A SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 13 (my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Cystersów 13, 31-553 Kraków

– przez e-mail: team@jw-a.pl

– telefonicznie: +48 517 275 830

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas;
 • ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowiskach na jakie będziemy rekrutować w przyszłości i by wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym na potrzeby innych rekrutacji jakie będziemy prowadzić w przyszłości.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz/albo jesteś zainteresowany tym, by brać udział w przyszłych rekrutacjach, które będziemy prowadzić w przyszłości.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jako osoba, której dane dotyczą możesz zdecydować się nie przekazywać nam swoich danych osobowych, jednakże w takiej sytuacji Twoja aplikacja będzie musiała być wyłączona z procesu rekrutacyjnego. Udzielenie przez Ciebie zgody na przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę do ich przetwarzania.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zamieszczania w CV klauzul:

 • Potwierdzam, iż zostałem poinformowany o konieczności przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez JW_A SP. Z O.O. zgodnie z klauzulą informacyjną udostępnioną wraz z ogłoszeniem o pracę na stanowisko [nazwa stanowiska na które aplikujesz] zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym [miejsce w którym znajduje się ogłoszenie].
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez JW_A SP. Z O.O. na stanowisko [nazwa stanowiska na które aplikujesz] zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym [miejsce w którym znajduje się ogłoszenie]. – W przypadku jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nasze oferty pracy

Stanowisko pracy Lokalizacja Oddzial Data
Sustainability and ESG Specialist Praca zdalna 6 października 2021
Junior Green Building Specialist Miejsce pracy: dowolne - praca zdalna 2 września 2021
Green Building Assistant Miejsce pracy: dowolne - praca zdalna 26 sierpnia 2021
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Chcesz się z nami skontaktować?