KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PARTNERÓW/KLIENTÓW, BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI I REPREZENTANTÓW KLIENTÓW KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FIRMĄ JW_A

Twoje dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest JW_A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 13, 31-553 Kraków („JW_A”).

Dane kontaktowe:

 • osobiście lub listownie: ul. Cystersów 13, 31-553 Kraków
 • przez e-mail: team@jw-a.pl
 • telefonicznie: +48 517 275 830

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania:

W przypadku klientów JW_A:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • świadczenia na Pani/Pana rzecz usług przez JW_A, zawarcia i wykonania umowy, na podstawie której JW_A świadczy na Pani/Pana rzecz usługi, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy lub dla podjęcia działań na żądanie osoby, której danej dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
 • spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości przez JW_A, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dokumentów księgowych, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na JW_A (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy łączącej Panią/Pana z JW_A, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JW_A (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W przypadku osób reprezentujących klientów JW_A lub osób wskazanych do kontaktu lub kontaktujących się z JW_A w imieniu klientów JW_A:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • kontaktowania się z osobami reprezentującymi klienta JW_A lub osobami wskazanymi do kontaktu lub kontaktującymi się w imieniu klienta JW_A w związku ze świadczeniem przez JW_A usług oraz zawieraniem i wykonywaniem umowy, na podstawie której JW_A świadczy usługi tj. tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy lub dla podjęcia działań na żądanie osoby, której danej dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
 • spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości przez JW_A, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dokumentów księgowych, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na JW_A (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy łączącej klienta JW-A z JW_A, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JW_A (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu tj. przez okres działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy, okres realizacji umowy oraz wynikający z obowiązków podatkowych i rachunkowych, jak również przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń wynikających z umowy.

Odbiorcy danych osobowych:

JW_A będzie przekazywać Pana/Pani dane osobowe swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. dostawcom usług IT, biurowi rachunkowemu oraz podmiotom współpracującym z JW_A w zakresie świadczenia usług np..  jednostkom certyfikującym.  Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartych z JW_A umów i tylko w zakresie wynikającym z poleceń JW_A. JW_A może przekazać Pani/Pana dane osobowe spółce JW_A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która jest komplementariuszem JW_A.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy JW_A przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji  celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu.

 

 

Informacja o ciasteczkach

Serwis www.jw-a.pl wykorzystuje pliki ‘cookies’ w celu świadczenia spersonalizowanych usług online, dostosowanych do potrzeb naszych Klientów.

Czym są pliki ‘cookies’?

Pliki cookies (czyli tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika np. na komputerze, tablecie, smartfonie. Pliki cookies pozwalają na przechowywanie informacji o preferencjach Użytkownika odwiedzającego serwis internetowy www.jw-a.pl i lepsze dostosowanie do jego preferencji przy następnych odwiedzinach.

W jakim celu serwis www.jw-a.pl wykorzystuje pliki ‘cookies’?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do tworzenia statystyk w celu ulepszania struktury i zawartości strony oraz zapamiętania wybranych ustawień, jak np. język.

Używamy dwóch rodzajów plików cookies:

 • plików “sesyjnych”, które są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po zamknięciu strony,
 • plików “stałych” przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia.
Zarządzenie i usuwanie plików ‘cookies’:

Pliki cookies można w łatwy sposób usunąć korzystając do tego celu ze zmiany ustawień przeglądarki. Zmian można dokonać w taki sposób, aby automatycznie blokować obsługę plików cookies, bądź tak aby przeglądarka każdorazowo informowała Użytkownika o zamieszczeniu plików cookies na jego urządzeniu.

Wprowadzenie blokowania lub ograniczenia plików cookies może spowodować trudności z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności serwisu www.jw-a.pl.

Chcesz się z nami skontaktować?