Financial Manager-Controller
(Menedżer finansowy-kontroler)
Szukamy osoby z pasją do doskonalenia procesów kontrolingu finansowego, z doskonałymi umiejętnościami analitycznymi, zdolnej do efektywnego zarządzania finansami firmy
Miejsce zatrudnienia: Kraków lub zdalanie/hybrydowo
Forma zatrudnienia: UOP/B2B
Czas pracy: Cały etat
Wielkość całego zespołu: 65 osób
Wielkość działu: 2 osoby
Podróże: Praca stacjonarna

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ekspertami w zakresie zielonego budownictwa, efektywności energetycznej i emisyjności budynków oraz strategii ESG dla sektora nieruchomości. Pomagamy naszym Klientom tworzyć budynki innowacyjne, energooszczędne, zeroemisyjne, przyjazne dla ludzi i neutralne dla środowiska. Wspieramy firmy na ścieżce zrównoważonego rozwoju, podnosząc ich wartość rynkową i inwestycyjną. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, budynki naszych Klientów spełniają rosnące oczekiwania inwestorów i użytkowników. Są zgodne z obowiązującymi regulacjami, utrzymują najwyższe światowe standardy oraz stają się odporne na wymagania przyszłości (future-proof).

Kompetencje podstawowe

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, rachunkowości lub pokrewnej
 • Doświadczenie w zarządzaniu finansami, budżetowaniu i analizie finansowej;
 • Dobra znajomość oprogramowania i systemów finansowych;
 • Wysoka samodzielność w działaniu.
 • Wysokie zdolności komunikacyjne w języku polskim i angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie (minimum B2).
 • Doskonała organizacja pracy.
 • Chęć do nauki nowych rzeczy.
 • Umiejętność pracy z feedback.

Kompetencje pożądane

 • Wysokie zdolności w rozwiązywaniu problemów i umiejętność wykraczania inicjatywą poza powierzone zadania.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Wytrwałość w dążeniu do realizacji celów.
 • Otwartość na automatyzację powtarzalnych zadań.
 • Zorientowanie na wyzwania.
 • Efektywne planowanie, organizowanie i zarządzanie czasem oraz budżetami.

Umiejętności miękkie

 • Skuteczna komunikacja i umiejętności interpersonalne;
 • Aktywne uczenie się i dążenie do rozwoju
 • Bardzo dobra umiejętność komunikacji, współpracy i wsparcia innych członków zespołu
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Umiejętność ustalania priorytetów
 • Umiejętność nawiązywania partnerskich relacji.

Będziesz odpowiadać za

W roli Menedżera Finansowego-Kontrolera odegrasz kluczową rolę w kierowaniu operacjami finansowymi, co wpłynie na osiągnięcie celów finansowych i sukces firmy. Misją tej roli jest kierowanie operacjami finansowymi, poprawa rentowności i zapewnienie strategicznych wskazówek finansowych w celu osiągnięcia celów finansowych firmy. Rola ta koncentruje się na wewnętrznym dostosowaniu i doskonałości operacyjnej. Będziesz odpowiadać za:
1. Budżetowanie i wyznaczanie celów finansowych:
 • Opracowanie rocznych budżetów i planów finansowych.
 • Wyznaczanie jasnych celów finansowych zgodnych z celami firmy.
 • 2. Zarządzanie i monitorowanie wyników finansowych:
 • Prowadzenie dokładnej dokumentacji finansowej zgodnie ze standardami prawnymi i regulacyjnymi w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym sprawdzaniu realności finansów z gotówką w banku. Nadzorowanie operacji księgowych, w tym zobowiązań/należności, wpisów do księgi głównej, przetwarzania listy płac i sprawozdawczości finansowej.
 • Monitorowanie wydatków i wyników finansowych w stosunku do budżetu na poziomie projektu i firmy.
 • Identyfikowanie odchyleń i wdrażanie działań naprawczych w razie potrzeby.
 • Monitorowanie zmian w lokalnych regulacjach lub przepisach mających wpływ na operacje finansowe i zapewnienie zgodności.
 • 3. Optymalizacja wydatków:
 • Współpraca z działami w celu analizy i optymalizacji wydatków.
 • Identyfikacja możliwości oszczędności i poprawy wydajności.
 • 4. Nadzór nad systemem finansowym:
 • Nadzorowanie całego systemu finansowego, zapewnienie dokładności i zgodności.
 • Zarządzanie zewnętrzną księgowością, doradztwem podatkowym i procesami sprawozdawczości finansowej.
 • 5. Doradztwo finansowe:
 • Udzielanie porad finansowych innym menedżerom w firmie.
 • Pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
 • 6. Sprawozdawczość finansowa:
 • Przygotowywanie i przedstawianie raportów finansowych kierownictwu wyższego szczebla.
 • Zapewnienie terminowej i dokładnej sprawozdawczości finansowej.
 • 7. Współpraca między funkcyjna:
 • Ścisła współpraca z zespołami sprzedażowymi, księgowymi i doradczymi w celu zrozumienia potrzeb i wyzwań finansowych.
 • Współpraca nad strategiami poprawy wyników finansowych.
 • 8. Zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem:
 • Zapewnienie zgodności z przepisami finansowymi i wymogami sprawozdawczymi.
 • Wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem w celu ochrony finansów firmy.
 • 9. Usprawnianie procesów i automatyzacja:
 • Identyfikacja możliwości usprawnienia procesów finansowych i zwiększenia wydajności operacyjnej.
 • Skracanie czasu potrzebnego na zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 • Współpraca z zespołem ds. produktów w celu wdrożenia rozwiązań technologicznych w zakresie automatyzacji finansowej.
 • Ciągły przegląd i optymalizacja systemów i procedur finansowych w celu wsparcia skalowalności.
 • Nasze benefity

  • Karta Multisport.
  • Opieka medyczna Allianz.
  • Elastyczne godziny pracy.

  Nasze narzędzia pracy

  • ClickUp.
  • Google workspace.

  Prosta ścieżka rekrutacji

  Wybierasz ofertę pracy i wypełniasz formularz aplikacyjny

  Rozmawiasz z działem HR - I etap

  Rozmawiasz z Team Leaderem oraz działem HR - II etap

  Otrzymujesz informację zwrotną w ciągu 2 tygodni

  Jesteś członkiem zespołu JWA. Witamy na pokładzie!

  Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

  Niebawem na nią odpowiemy.

  Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

  Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

  Twoja wiadomość została wysłana!

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

  W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

  Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

  Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

  Powodzenia!
  Zespół HR

  Dziękujemy!

  Zostałeś zapisany do newslettera.