Zuzanna TargoszJunior Green Building Specialist

Zuzanna_Targosz2
Specjalizacje
  • Certyfikacja LEED
  • Certyfikacja WELL
  • Zrównoważone budownictwo
Edukacja
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Inżynieria Środowiska, specjalizacja: Odnawialne Źródła Energii (inż.), Gospodarka Odpadami (mgr inż.)

SPECJALIZACJA

Zuzanna jako konsultantka ds. zrównoważonego budownictwa specjalizuje się w procesie certyfikacji LEED oraz WELL budynków nowopowstałych. W 2020 uzyskała akredytację LEED Green Associate.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • Praca w firmie JW+A od maja 2020 roku na stanowisku Junior Green Building Specialist
  • Staż w Skanska S.A. w Zespole Zrównoważonego Rozwoju
  • Praktyka zawodowa w CMC Poland Sp. z o.o. w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

EDUKACJA I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zuzanna uzyskała tytuł magistra inżyniera na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska. Na pierwszym stopniu studiów realizowała specjalizację Odnawialne Źródła Energii poszerzając wiedzę z zakresu m.in. elementów środowiska i ich zanieczyszczenia oraz pozyskiwania i wykorzystywania OŹE. W swojej pracy inżynierskiej analizowała wpływ ograniczenia ruchu samochodowego w centrum Krakowa na zanieczyszczenie akustyczne. Studia magisterskie o specjalności Gospodarka Odpadami pozwalały na zapoznanie się z wiedzą dotyczącą procesów przetwarzania odpadów od strony teoretycznej, praktycznej oraz projektowej. Wykonana praca magisterska analizowała wpływ krakowskiej spalarni odpadów na okoliczne gleby.

Dane teleadresowe

+48 797 492 711
ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 11/1

Social Profiles

Czytaj naszego bloga

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Poszukujesz rozwiązania dla swojej inwestycji? Skontaktuj się z nami.