Strefa wiedzy JWA

20.02.2024

Budownictwo cyrkularne – czym jest i jak je realizować?

Budownictwo cyrkularne to innowacyjne podejście do procesu budowlanego, które ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Opiera się ono na zasadzie „odzyskiwania, naprawiania, powtarzania i odnawiania”, co oznacza, że materiały i zasoby są wykorzystywane w sposób cykliczny i maksymalnie efektywny.

Zalety stosowania budownictwa cyrkularnego

Jedną z głównych zalet budownictwa cyrkularnego jest ograniczenie ilości odpadów generowanych podczas procesu budowlanego. Zamiast skupiać się na wyłącznie jednorazowym użytkowaniu materiałów, budownictwo cyrkularne stawia na ich wielokrotne wykorzystanie. Dzięki temu można zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i zmniejszyć koszty budowy.
Kolejną zaletą jest redukcja zużycia surowców naturalnych. W budownictwie cyrkularnym, starannie selekcjonowane materiały są odzyskiwane, naprawiane i ponownie wykorzystywane w celu zmniejszenia ilości odpadów i potrzeb w zakresie wydobycia nowych zasobów. To z kolei prowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery.
Budownictwo cyrkularne ma także pozytywny wpływ na ekonomię. Długoterminowe korzyści finansowe wynikające z wydajnego wykorzystania zasobów i materiałów mogą przyczynić się do obniżenia kosztów budowy i utrzymania budynków. Ponadto, rosnąca popularność i popyt na ekologiczne rozwiązania budowlane otwierają nowe możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw związanych z branżą budowlaną.
Budownictwo cyrkularne sprzyja również innowacjom technologicznym. Wraz z rozwijającym się rynkiem materiałów odnawialnych i technologii energooszczędnych, projektanci i inżynierowie mają coraz większe pole do popisu w tworzeniu ekologicznych i efektywnych rozwiązań budowlanych. Dzięki temu powstają nowe metody konstrukcyjne, które nie tylko redukują negatywny wpływ na środowisko, ale także podnoszą standardy jakości i trwałości budynków.

Wpływ budownictwa cyrkularnego na środowisko

Budownictwo cyrkularne ma ogromny potencjał w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko. Redukcja produkcji odpadów i konieczność minimalizacji zużycia surowców pozwala na zmniejszenie presji na zasoby naturalne, takie jak drewno, beton czy stal. Ponadto, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, może przyczynić się do dalszego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji.
Wpływ budownictwa cyrkularnego na środowisko nie ogranicza się jedynie do stadium budowy. Z kolei, możliwość demontażu i ponownego wykorzystania materiałów podczas procesu budowlanego minimalizuje negatywny wpływ na środowisko w przypadku rozbiórki lub modernizacji budynku.
Według najnowszych danych budynki w miastach odpowiadają za około 30% emisji gazów cieplarnianych. Wynika to między innymi z faktu, że budynki pasywne lub zeroenergetyczne nadal są marginesem i rzadkością, wciąż standardem jest tradycyjne budownictwo. Materiały stosowane w obiektach rzadko pochodzą z recyklingu. Na składowiska trafia 54% materiałów z rozbiórki, podczas gdy w niektórych krajach składuje się jedynie 6%.Czynnikiem decydującym jest często dużo wyższy koszt przeprowadzenia rozbiórki z zachowaniem materiałów do ponownego użycia. Często są to koszty 3-4 razy wyższe niż standardowa rozbiórka. Budując dobrze prosperujące, przyjazne do życia miasta służąc kolejnym pokoleniom, wyraźnie musimy zacząć myśleć i działać inaczej.
Jak zatem wprowadzić zasadę cyrkularności do branży budowlanej?
Najważniejszym aspektem wydaje się być realizowanie obiektów, które w prostszy sposób poddadzą się rozbiórce, a materiały w nich zastosowane nadadzą się do recyklingu lub ponownego użycia wg ich pierwotnego przeznaczenia. Można to osiągnąć na kilku kluczowych płaszczyznach: projektowania i budowania.
W zakresie projektowania kluczowy jest dobór materiałów. O ile sam budynek podczas użytkowania może zmienić swoją funkcję kilkakrotnie i jest to pewnego rodzaju recykling, wyzwaniem jest zaprojektowanie go w taki sposób, aby po rozbiórce materiały użyte do jego realizacji mogły wrócić do obiegu. Na co więc zwrócić uwagę? Z pewnością na dobrów komponentów i materiałów – okazuje się bowiem, że nie wszystkie materiały w pełni nadają się do ponownego użycia. Użycie mniejszej ilości materiałów oraz ich rodzajów również upraszcza rozbiórkę, tak samo jak unikanie kompozytów, ponieważ są wytworzone z co najmniej dwóch komponentów, często dla uzyskania konkretnych właściwości, które mogą nie znaleźć ponownego zastosowania. Istotne jest również mechaniczne łączenie materiałów (na przykład za pomoca kołków, wkrętów) jeśli to tylko możliwe, unikając łączenia na klej. Dzięki temu pojedyncze materiały/produkty są łatwiejsze do odzyskania i ponownego użycia.
Podczas budowy należy zadbać o aspekt odpowiednio szczegółowej dokumentacji powykonawczej. Pozwoli to na weryfikację użytych materiałów podczas rozbiórek, ich właściwości, masy oraz dokładnej lokalizacji. W budowaniu cyrkularnym należy również zwrócić uwagę na jakość przygotowanej dokumentacji powykonawczej – szczegółowe opisanie materiałów, ich ilości, rodzaju i miejsca zastosowania ułatwi rozbiórkę/przebudowę w przyszłości.
Budownictwo cyrkularne opiera się na zasadzie ciągłego wykorzystywania zasobów, co sprzyja redukcji odpadów i zmniejszeniu emisji CO2. Ponadto, procesy produkcyjne w tego typu budownictwie są zoptymalizowane pod kątem minimalizacji zużycia wody i energii, co przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. Dzięki temu, budynki cyrkularne mogą stanowić przykład zrównoważonego rozwoju architektury, dbającego o harmonię z otaczającą przyrodą.

Innowacje i trendy w dziedzinie budownictwa cyrkularnego

Budownictwo cyrkularne jest dziedziną, która ciągle się rozwija i ewoluuje. Wraz z postępem technologicznym pojawiają się nowe innowacje, które pozwalają na jeszcze bardziej efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów i materiałów.
Jednym z najnowszych trendów jest rozwój materiałów naturalnych, takich jak drewno czy glina, które są biodegradowalne i łatwo poddają się procesowi recyklingu. Ponadto, rosnąca popularność druku 3D w budownictwie pozwala na bardziej precyzyjne i efektywne wykorzystanie materiałów, dzięki czemu generuje się mniej odpadów.
Kolejną innowacją jest rozwój smart city i inteligentnych budynków, które wykorzystują zaawansowane technologie do monitorowania i zarządzania zasobami. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie energii, wody i innych surowców oraz szybka reakcja na zmieniające się warunki i potrzeby użytkowników.
Budownictwo cyrkularne to także obszar, w którym coraz większą rolę odgrywają koncepcje zrównoważonego projektowania. Architekci i inżynierowie starają się minimalizować wpływ budynków na środowisko naturalne poprzez zastosowanie rozwiązań takich jak zielone dachy, instalacje fotowoltaiczne czy systemy odzysku ciepła. Dzięki temu budynki stają się bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska.
Coraz większą popularność zyskują także budynki wielofunkcyjne, które integrują różne funkcje w jednym kompleksie. Takie obiekty mogą pełnić funkcje mieszkalne, biurowe, handlowe czy rekreacyjne, co przyczynia się do optymalnego wykorzystania przestrzeni miejskiej. Dodatkowo, dzięki zróżnicowaniu funkcji, budynki te są bardziej elastyczne i łatwiej dostosowują się do zmieniających się potrzeb społecznych.

Zamiast polegać na nieodnawialnych źródłach energii i surowców, budownictwo cyrkularne stawia na odnawialne źródła energii oraz odzyskiwanie i recykling materiałów.

Porównanie budownictwa cyrkularnego z tradycyjnymi metodami budowlanymi

Kontrastując budownictwo cyrkularne z tradycyjnymi metodami budowlanymi, łatwo dostrzec różnice i korzyści płynące z tego nowego podejścia. Podczas gdy tradycyjne metody budowlane opierają się na jednorazowym wykorzystaniu materiałów, budownictwo cyrkularne stawia na ich wielokrotne wykorzystanie, eliminując niepotrzebne marnotrawstwo. Ponadto, tradycyjne metody często generują znaczną ilość odpadów, które wymagają długotrwałego procesu utylizacji. W przypadku budownictwa cyrkularnego, odpady są minimalizowane i naprawiane, co prowadzi do mniejszego obciążenia dla środowiska.
Warto również zauważyć, że budownictwo cyrkularne promuje zrównoważony rozwój i rozwiązania ekologiczne. Zamiast polegać na nieodnawialnych źródłach energii i surowców, budownictwo cyrkularne stawia na odnawialne źródła energii oraz odzyskiwanie i recykling materiałów. To przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wreszcie, budownictwo cyrkularne stawia na innowacyjne technologie i systemy zarządzania, które pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów i energii. Tradycyjne metody budowlane często nie uwzględniają efektywności energetycznej ani oddziaływania na środowisko, co prowadzi do większego zużycia energii i większego obciążenia dla środowiska.
Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną korzyść płynącą z budownictwa cyrkularnego. Otóż, dzięki zastosowaniu tej metody, możliwe jest stworzenie bardziej elastycznych i dostosowalnych przestrzeni. Tradycyjne metody budowlane często ograniczają możliwość zmiany układu czy funkcji pomieszczeń, co może prowadzić do niepraktycznych rozwiązań w przyszłości. Natomiast budownictwo cyrkularne zakłada projektowanie i budowę w taki sposób, aby można było łatwo dostosować pomieszczenia do zmieniających się potrzeb użytkowników. To daje większą swobodę i możliwość personalizacji przestrzeni, co jest niezwykle istotne w dzisiejszym dynamicznym świecie.
Budownictwo cyrkularne posiada wiele zalet, w tym redukcję negatywnego wpływu na środowisko, minimalizację zużycia surowców, wzrost efektywności energetycznej budynków oraz rozwój innowacyjnych technologii. Porównując budownictwo cyrkularne z tradycyjnymi metodami budowlanymi, widoczne są różnice i korzyści wynikające z tego nowego podejścia. Budownictwo cyrkularne ma potencjał przekształcić branżę budowlaną, wpływając na sposób projektowania, budowy, eksploatacji i utylizacji budynków. Dlatego warto promować i rozwijać te zrównoważone i efektywne rozwiązania, które zapewniają harmonię między wymaganiami człowieka a naturalnymi zasobami naszej planety.
Udostępnij na:

Szukasz
zielonych rozwiązań
dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR