Strefa wiedzy JWA

09.07.2024

Rozporządzenie SFRD – co to jest, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

Słyszałeś kiedyś o terminie SFDR? Co to jest, jakie obowiązki wynikają z tego rozporządzenia oraz kogo one dotyczą, dowiesz się w tym tekście. Przekonasz się także, z jakiego powodu akurat ten dokument odgrywa tak istotną rolę w sektorze finansowym. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat SFDR EU Taxonomy.

SFDR — co to jest?

SFDR, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, to istotny element prawny mający na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie zrównoważonych inwestycji. Zostało wprowadzone w odpowiedzi na unijną politykę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonej i efektywnej pod względem wykorzystania zasobów. Podstawą SFDR jest promowanie zasad ESG (środowiskowych, społecznych i zarządzania korporacyjnego), które mają zapewnić, że rozwój gospodarczy nie będzie szedł w parze ze szkodą dla przyszłych pokoleń.

SFDR EU Taxonomy — kluczowe informacje

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) w połączeniu z Taksonomią UE tworzy ramy prawne, mające na celu promowanie zrównoważonych inwestycji i zwiększenie przejrzystości działań przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Taksonomia UE to system klasyfikacji określający, które działania gospodarcze mogą być uznane za zrównoważone środowiskowo, stanowiąc istotne wsparcie dla firm i inwestorów w wyborze zrównoważonych kontrahentów i kierunków inwestycji.
Według badań EY większość przedsiębiorstw niefinansowych w Europie już teraz ujawnia dane zgodnie z kryteriami taksonomii, takie jak obrót, capex (nakłady inwestycyjne) i opex (wydatki operacyjne), co pokazuje, jak duży wpływ na środowisko mają ich działania.
Jednakże, trudności w spełnieniu wymogów raportowania wynikają nie tylko z konieczności wyodrębnienia „zielonej” części biznesu, ale również z niejednoznaczności niektórych kryteriów Taksonomii UE. To prowadzi do wyzwań w interpretacji przepisów i dostosowaniu się do nich, zwłaszcza w obliczu ich złożoności i szczegółowości.
SFDR i Taksonomia UE razem tworzą solidne fundamenty dla zrównoważonego finansowania w Europie, kładąc nacisk na przejrzystość i odpowiedzialność przedsiębiorstw. Poprzez wymaganie od firm raportowania w zakresie ESG, te regulacje nie tylko wspierają zrównoważony rozwój, ale także pomagają inwestorom w dokonywaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych, co przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju na większą skalę. Jeżeli interesuje Cię tematyka SFDR EU Taxonomy, przekonaj się, jak wygląda nasza oferta raportowania SFDR.

SFDR — obowiązki

Wiesz już, czym jest SFDR. Obowiązki, które z niego wynikają, nałożone są na podmioty finansowe — między innymi doradców finansowych. Obowiązkiem jest ujawnienie szczegółowych informacji na temat tego, jak czynniki ESG są integrowane w proces inwestycyjny oraz jaki wpływ mają oferowane produkty i usługi finansowe na zrównoważony rozwój. Celem rozporządzenia SFDR jest bowiem ułatwienie inwestorom dokonywania świadomych wyborów, poprzez dostarczanie informacji na temat potencjalnych negatywnych skutków inwestycji dla środowiska i społeczeństwa, a także wsparcie w identyfikacji możliwości inwestycyjnych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.
Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) wprowadziło obowiązki dla sektora usług finansowych w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obowiązujące od marca 2021 roku, SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego, w tym zakłady ubezpieczeń oraz firmy inwestycyjne, zadanie publikacji danych dotyczących wpływu ich działalności na czynniki środowiskowe, społeczne oraz zarządzanie korporacyjne (ESG). Sprawdź więcej informacji na temat tego, czym są strategie ESG dla budynków.

SFDR — kogo dotyczy?

SFDR — rozporządzenie obejmuje szereg instytucji finansowych i podmiotów działających na terenie Unii Europejskiej, wymagając od nich dostosowania praktyk i ofert do standardów zrównoważonego inwestowania. Chodzi tutaj o:
1. Instytucje finansowe: w skład tej grupy wchodzą banki, firmy inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne podmioty finansowe w UE. Te instytucje są zobowiązane do spełniania kryteriów ustalonych przez SFDR, co wiąże się z dostosowaniem ich operacji i oferty produktowej do wymogów zrównoważonego inwestowania.
2. Doradców inwestycyjnych: w osoby i firmy świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego na terenie UE również podlegają regulacjom SFDR. Zobowiązani są oni do informowania klientów o dostępnych zrównoważonych produktach inwestycyjnych i włączania czynników ESG do swoich usług doradczych.
3. Zarządzających aktywami: firmy zarządzające portfelami inwestycyjnymi muszą zgodnie z SFDR przedstawiać informacje o zrównoważonych inwestycjach i integrować aspekty ESG w procesach zarządzania aktywami.
4. inwestorów i klientów: celem rozporządzenia SFDR jest zapewnienie inwestorom i klientom finansowym jasnych i przejrzystych danych na temat zrównoważonych produktów oraz praktyk instytucji finansowych w obszarze zrównoważonego inwestowania. Dzięki temu inwestorzy mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów inwestycyjnych, mając dostęp do szczegółowych informacji o podejściu do zrównoważonego rozwoju.
W raportowaniu SFDR fachową pomoc gwarantuje Ci JWA. Wiesz już, czym jest SFDR, kogo dotyczy i od kogo możesz otrzymać wsparcie w tym zakresie. Przekonaj się także, dlaczego rozporządzenie SFDR jest aż tak istotne.

Rozporządzenie SFDR — dlaczego jest ważne?

Rozporządzenie SFDR ma kluczowe znaczenie dla promowania przejrzystości i odpowiedzialności w sektorze finansowym, zachęcając do ujawniania negatywnych skutków inwestycji dla środowiska i społeczeństwa oraz promując produkty, które mają pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. Dzięki SFDR inwestorzy uzyskują dostęp do ważnych informacji, które pomagają im w identyfikacji i wyborze inwestycji zrównoważonych, co jest istotne w kontekście rosnącej świadomości na temat zmian klimatycznych i potrzeby działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji, SFDR odgrywa ważną rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości gospodarczej, nakładając na podmioty finansowe obowiązek transparentnego raportowania i promując bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Podstawą SFDR jest promowanie zasad ESG (środowiskowych, społecznych i zarządzania korporacyjnego), które mają zapewnić, że rozwój gospodarczy nie będzie szedł w parze ze szkodą dla przyszłych pokoleń.

Podsumowanie na temat rozporządzenia SFDR

Rozporządzenie SFDR zrewolucjonizowało sektor usług finansowych w UE, wprowadzając obowiązek ujawniania informacji o zrównoważonym rozwoju. Skierowane do banków, firm inwestycyjnych, ubezpieczeniowych oraz doradców, wymaga od nich dostosowania ofert i strategii do zasad ESG, zapewniając inwestorom transparentność potrzebną do podejmowania świadomych decyzji zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. SFDR, wspierane przez Taksonomię UE, buduje fundamenty dla zrównoważonego finansowania, promując przejrzystość i odpowiedzialność, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości gospodarczej opartej na zrównoważonym rozwoju.
Udostępnij na:

Szukasz
zielonych rozwiązań
dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR