Strefa wiedzy JWA

26.03.2024

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest oficjalnym dokumentem, który ocenia efektywność energetyczną budynku. Zawiera on informacje dotyczące zużycia energii w nieruchomości oraz ocenę jego efektywności w tym kontekście. Świadectwo jest używane do porównywania budynków pod względem ich zużycia energii oraz identyfikowania obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia w celu poprawy efektywności energetycznej. Jest to istotny dokument dla właścicieli budynków, którzy chcą modernizować swoje nieruchomości.

Jakie informacje zawiera dokument?

Zużycie energii w budynku jest związane z wieloma czynnikami, takimi jak systemy grzewcze i chłodzące, oświetlenie, wentylacja oraz ciepła woda użytkowa. Świadectwo charakterystyki energetycznej dostarcza informacji na temat całkowitego zużycia energii budynku, wyrażonego zawsze w mierze kWh/(m2*rok). Jest to wskaźnik, który pozwala na porównanie efektywności energetycznej różnych budynków. Im niższe zużycie energii, tym bardziej efektywny jest budynek. W świadectwie występują również inne współczynniki takie jak; wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową (EU), wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (EK), wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP). To właśnie ten ostatni współczynnik jest najbardziej popularny, gdyż. to właśnie w nim wyrażone są wymagania dla nowych budynków, które opisane są w warunkach technicznych całego obiektu..

Efektywnośc energetyczna

Efektywność energetyczna jest kluczowym aspektem, którym również zajmuje się świadectwo charakterystyki energetycznej. Wskazuje ona jak skutecznie budynek wykorzystuje dostarczaną energię. Wyższa efektywność energetyczna oznacza mniejsze zużycie energii przy zachowaniu wysokiego komfortu dla użytkowników budynku. W przypadku starzejących się nieruchomości, efektywność energetyczna może być poprawiana poprzez modernizację instalacji, zastosowanie energooszczędnych urządzeń oraz zwiększanie izolacyjności termicznej przegród.
Kluczowym elementem świadectwa charakterystyki energetycznej jest analiza zapotrzebowania na energię w budynku. Specjaliści dokonują szczegółowego obliczenia i oceny takich parametrów jak zapotrzebowanie na energię pod kątem ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia oraz ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie ulepszeń w celu poprawy efektywności energetycznej budynku. Na podstawie analizy zapotrzebowania energetycznego, specjaliści mogą zalecić konkretne działania, takie jak modernizacja systemów grzewczych i chłodzących, instalacja energooszczędnego oświetlenia LED czy też termoizolacja budynku. Te środki mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii i obniżyć koszty eksploatacji budynku.

Korzyści świadectwa charakterystyki energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej budynków jest nie tylko korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska i redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także ekonomicznie opłacalna dla właścicieli. Niższe rachunki za energię, redukcja kosztów eksploatacji i wpisanie się w ramy zrównoważonego budownictwa to tylko niektóre z korzyści, jakie można osiągnąć dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest oficjalnym dokumentem, który ocenia efektywność energetyczną budynku. Zawiera on informacje dotyczące zużycia energii w nieruchomości oraz ocenę jego efektywności w tym kontekście.

Podsumowanie

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku odgrywa kluczową rolę w ocenie i poprawie efektywności energetycznej nieruchomości. Dostarcza ono informacji na temat zapotrzebowania na energię, efektywności energetycznej oraz jednostkowej emisji CO2 i udziale odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu właściciele budynków, inwestorzy oraz władze lokalne mogą podejmować świadome decyzje, podejmować działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz osiągnięcie bardziej zrównoważonego i oszczędnego pod względem zużycia energii sektora budownictwa.
Udostępnij na:

Szukasz
zielonych rozwiązań
dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR