audyty_short

Audyty energetyczne

Specjaliści JW+A wykonują audyty energetyczne zgodnie z procedurami ASHRAE „Procedures for Commercial Building Energy Audits” oraz autorską metodologią opartą o analizę danych i dedykowane oprogramowanie.

Co to jest audyt energetyczny i jakie korzyści przynosi?

Audyt energetyczny jest wieloetapową procedurą optymalizacji zużycia energii i redukcji kosztów jej zakupu.

Audyt ma na celu analizę i wdrożenie optymalizacji w sposobie funkcjonowania budynku oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w działaniu i kontroli urządzeń. Poprawnie wykonany audyt energetyczny pozwala na:

  • Przeanalizowanie i zrozumienie sposobu zużycia energii
  • Poprawę wydajności funkcjonowania i oszczędności kosztów operacyjnych, energii oraz zmniejszenie śladu węglowego,
  • Wybór najbardziej korzystnych sposobów oszczędności energii wymagających inwestycji kapitałowych

Jak wykonać audyt energetyczny?

Specjaliści JW+A wykonują audyty energetyczne dla obiektów o zróżnicowanej funkcji i wielkości, a zakres ich działań jest każdorazowo dostosowany do specyfiki budynku i potrzeb Klientów.

Audyt może obejmować trzy różne poziomy, w zależności od stopnia dokładności oraz zakresu wsparcia. Przed wykonaniem audytu budynku specjaliści JW+A wspólnie z Klientem określają właściwy poziom zaangażowania, dzięki wstępnej analizie zużycia energii oraz porównaniu zużycia energii w analizowanym budynku do zużycia w obiektach referencyjnych o podobnej funkcji i wielkości (tzw. Benchmarking).

Pozwala to na określenie jak dany budynek funkcjonuje w porównaniu do podobnych obiektów na rynku i świadome podjęcie decyzji o zakresie o tym który poziom audytu jest konieczny i przyniesie największe korzyści.

Poziom 1: Audyt efektywności operacyjnej

Audyt energetyczny na poziomie pierwszym skupia się na optymalizacji parametrów operacyjnych. Proces audytu rozpoczyna analiza kosztów energii za wybrany okres (do 36 miesięcy) oraz przygotowanie analizy rozkładu zużycia energii z podziałem na poszczególne rodzaje zużyć.

Następnie specjaliści JW+A wykonują obchód budynku, gdzie przez obserwacje, pomiary i rozmowy z personelem analizują możliwości uprawnienia działania budynku. Kolejnym elementem audytu jest opracowanie raportu podsumowującego, który zawiera wnioski i rekomendacje bez kosztowe lub nisko kosztowe związane z poprawą efektywności oraz szacowane oszczędności płynące z ich wprowadzenia.

Ostatnim krokiem jest omówienie raportu i wsparcie specjalistów JW+A przy wdrożeniu poszczególnych rekomendacji.

Zamierzonym efektem audytu na poziomie pierwszym są oszczędności wynikające z optymalizacji działania istniejących urządzeń i funkcjonowania budynku bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

Po wykonaniu audytu na poziomie pierwszym, krokiem do uzyskania dalszych oszczędności energii jest wykonanie audytu na poziomie drugim.

Poziom 2: Szczegółowy audyt systemów

Audyt energetyczny na poziomie drugim obejmuje swoim zakresem wszystkie czynności objęte audytem na poziomie pierwszym oraz dokładną analizę stanu i efektywności funkcjonowania systemów zużywających energie.

Głównym elementem audytu jest sprawdzenie i analiza poprawności działania poszczególnych systemów odpowiadających za zużycie energii w budynku wraz z mechanizmami sterującymi, wsparte pomiarami i szczegółowymi obliczeniami. Analizie towarzyszą obliczenia oszczędności energii oraz określenie okresu zwrotu dla poszczególnych działań. Audyt na tym poziomie identyfikuje nie tylko proste oszczędności wynikające ze zmiany nastaw czy harmonogramów, ale również określa dalsze kroki do uzyskania oszczędności, wymagające jednak nakładów finansowych.

Wynikiem audytu na tym poziomie jest określenie działań służących uzyskaniu oszczędności energii związanych z inwestycjami kapitałowymi, jak na przykład wymiana urządzeń lub ich komponentów czy decyzje o działaniach remontowych. Nieodzownym jest ustalenie kolejności sugerowanych działań na podstawie czasu zwrotu inwestycji i pomoc specjalistów JW+A przy wprowadzeniu zmian w obiekcie.

Poziom 3: Zarządzanie zużyciem energii

Zarządzanie zużyciem energii n a poziomie trzecim obejmuje wsparcie operacyjne w zarządzaniu energią poprzez monitorowanie, odczytywanie i analizę trendów oraz benchmarking zużycia energii w budynku.

Wykorzystanie inteligentnego opomiarowania oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych umożliwia kontrolę zużycia energii w czasie rzeczywistym, generowanie alarmów, porównanie zużycia rzeczywistego z oczekiwanym czy tworzenie raportów.

Zapraszamy do kontaktu i ustalenia jaki poziom audytu jest właściwy dla Państwa obiektu.

Audyt energetyczny jest podstawą do podjęcia świadomych decyzji w zakresie optymalizacji kosztów zużycia energii w budynku. Często już wykonanie audytu na poziomie pierwszym pozwala na proste bez lub nisko kosztowe zmiany pozwalające osiągnąć znaczące  oszczędności w zużyciu energii co realnie przekłada się na niższe koszty utrzymania budynku.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Chcesz się z nami skontaktować?