Raporty ESG

Czym są raporty ESG?

Raportowanie ESG to sposób, w jaki firmy informują o swoich wynikach w kontekście środowiskowym, społecznym i zarządzania. Dzięki temu interesariusze mogą poznać wpływ działalności na otoczenie, lokalną społeczność, a także praktyki w zakresie ładu korporacyjnego.

Szukasz zielonych rozwiązań dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Małgorzata Kozieł

Account Executive Business Development

Jakie są korzyści dają raporty ESG?

Poprzez raportowanie ESG pomagamy klientom skuteczniej zarządzać ryzykiem i pokazać ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Raportowanie ESG ułatwia interesariuszom lepiej zrozumieć wyniki firmy, a samym organizacjom informować o swoich osiągnięciach i celach w zakresie zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji prowadzi to do wzmocnienia pozytywnego wizerunku firmy i zwiększenia zainteresowania wśród inwestorów, klientów i pracowników.

Jak możemy Ci pomóc przeprowadzić raporty ESG?

Nasi eksperci oferują kompleksową pomoc w zdefiniowaniu jasnych celów raportu i dobrym zrozumieniu potrzeb interesariuszy. Zapewniamy wsparcie w procesie zbierania danych oraz identyfikacji potencjalnych szans i ryzyka w obszarze ESG. W oparciu o zgromadzone informacje opracowujemy raport, który podkreśla najbardziej istotne kwestie, w tym postępy oraz plany rozwoju Twojej organizacji. Zadbamy o to, aby dokument był przejrzysty i wiarygodny dzięki weryfikacji przez niezależną stronę oraz współpracy z interesariuszami na każdym etapie procesu.sowaniu się do wymogów GRESB.

Dowiedz się więcej o raportach ESG

Raport ESG (co to jest dowiesz się poniżej) pozwala na prezentację działań firmy w obszarze środowiskowym, społecznym oraz zarządczym. Chodzi tutaj o obszary, które wykraczają poza tradycyjne wskaźniki finansowe. Sporządzamy raporty, dzięki którym firmy spełniają wymogi prawne i wzmacniają swoją pozycję na rynku. Sprawdź więcej informacji!

Raporty ESG (Environmental, Social and Governance) są to raporty niefinansowe, które pozwalają firmom przedstawiać swoje działania niezwiązane bezpośrednio z ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Skupiają się na trzech kluczowych obszarach:

  • środowiskowym (Environmental) – dotyczy wpływu firmy na środowisko, np. zarządzanie emisją CO2, wykorzystanie zasobów naturalnych, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • społecznym (Social) – odnosi się do relacji firmy ze społeczeństwem, pracownikami, dostawcami, klientami, np. warunki pracy, odpowiedzialność społeczna, równość i różnorodność.
  • ładu Korporacyjnego (Corporate Governance) – obejmuje sposób zarządzania i nadzoru korporacyjnego, np. struktury zarządzania, praktyki etyczne, przejrzystość.

ESG — raportowanie umożliwia ocenę działań firmy z punktu widzenia jej wpływu na środowisko, społeczeństwo i sposób zarządzania, co jest coraz częściej brane pod uwagę przez inwestorów i konsumentów.

Tak, raportowanie ESG jest obowiązkowe. Obowiązek ten dotyczy dużych przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na giełdzie osiągających w ciągu roku przychody powyżej 170 milionów złotych netto i mają roczną sumę bilansów (zarówno aktywa, jak i pasywa) na kwotę 85 milionów złotych.

Być może wpisałeś w oknie wyszukiwarki Google „ESG od kiedy” bądź też „raportowanie ESG od kiedy”. Obowiązek raportowania ESG wszedł w życie od 1 stycznia 2024 roku, a w 2026 roku będzie dotyczyć wszystkich spółek w UE. Raportowanie niefinansowe 2021, a także 2022 i raportowanie ESG 2023 sporo różni się od tego, z czym mamy do czynienia obecnie.

Jeżeli chodzi o raportowanie ESG, kogo dotyczy oraz od kiedy, wyjaśniliśmy to szczegółowo. Odnieśmy się teraz do standardów oraz regulacji. Standardy i regulacje, jeśli chodzi i raportowanie ESG, zostały przyjęte przez Komisję UE w lipcu 2023 roku i stanowią zestaw wytycznych dla firm podlegających dyrektywie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Obowiązek raportowania według ESRS dotyczy niemal 4 tysięcy polskich przedsiębiorstw i obejmuje różne aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny.

Przepisy te stanowią 12 dokumentów, z których dwa pierwsze (ESRS 1 i ESRS 2) są obowiązkowe dla wszystkich objętych obowiązkiem raportowania. Pozostałe standardy są bardziej szczegółowe i dotyczą konkretnych zagadnień, takich jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie, zasoby wodne i morskie, różnorodność biologiczna, prawa pracownicze i wiele innych.

Wdrażanie tych standardów będzie następować etapami, począwszy od 2024 roku, kiedy to obowiązkiem raportowania zostały objęte największe jednostki zainteresowania publicznego, a kończąc na 2027 roku, kiedy to obowiązek ten będzie dotyczył również wybranych spółek z siedzibą poza UE, które osiągają w Polsce określone przychody. Standardy te będą podlegały cyklicznej weryfikacji i mogą być rozszerzane, co oznacza konieczność dostosowania się do nich przez firmy w przyszłości.

ESG — raportowanie niefinansowe pozwala na:

  • wzmocnienie reputacji i zaufania — publikacja raportu, w którym określony jest wysoki wskaźnik ESG (NFRD — ang. Nonfinancial Disclousure Reporting Directive) pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, budując zaufanie wśród interesariuszy, w tym inwestorów, klientów i pracowników. Pokazuje jednocześnie zaangażowanie firmy w odpowiedzialne praktyki biznesowe.
  • identyfikację obszarów do poprawy – raportowanie ESG umożliwia firmie zidentyfikowanie obszarów wymagających rozwoju lub poprawy, co może prowadzić do wdrażania bardziej zrównoważonych i efektywnych praktyk operacyjnych.
  • zwiększenie konkurencyjności – firmy, które skutecznie wdrażają praktyki ESG i raportują o nich, często stają się bardziej konkurencyjne na rynku, ponieważ mogą lepiej odpowiadać na zmieniające się wymagania i oczekiwania społeczeństwa.
  • zarządzanie ryzykiem – raportowanie ESG pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie ryzykami związanymi ze środowiskiem, społecznością i ładem korporacyjnym, co może przyczynić się do zmniejszenia potencjalnych strat i zwiększenia trwałości biznesu.
  • wspieranie innowacji – skupienie się na aspektach ESG (raportowanie niefinansowe) może prowadzić do innowacji, np. poprzez rozwój nowych produktów lub usług, które są bardziej zrównoważone i lepiej odpowiadają na potrzeby rynku.
  • odpowiedź na wymagania regulacyjne – w wielu jurysdykcjach wprowadzane są przepisy zwiększające wymagania dotyczące raportowania ESG. Regularne raportowanie pomaga firmom być zgodnymi z przepisami i unikać potencjalnych kar.

Publikacja raportu ESG jest zatem nie tylko obowiązkiem, ale również szansą na rozwój firmy i zwiększenie jej wartości w długoterminowej perspektywie.

Wiesz już, czym jest raport ESG, co to oznacza dla spółek w 2024 roku, a także jak wygląda raportowanie ESG w Polsce. Jeżeli wpisałeś w oknie wyszukiwarki Google frazę typu „raportowanie ESG co to jest”, z pewnością masz już odpowiednie informacje.

Dlaczego jednak warto zaufać właśnie naszej ofercie? Otóż nasi eksperci oferują kompleksową pomoc w precyzyjnym definiowaniu celów raportowania ESG oraz dogłębnym zrozumieniu potrzeb interesariuszy. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w całym procesie zbierania danych, co obejmuje również identyfikację potencjalnych szans i ryzyk związanych z ESG w Polsce. Korzystając z zebranych informacji, tworzymy raport, który skutecznie podkreśla kluczowe kwestie, takie jak postępy i plany rozwojowe Twojej organizacji.

Zajmujemy się również zapewnieniem przejrzystości i wiarygodności dokumentu, co osiągamy poprzez niezależną weryfikację i bliską współpracę z interesariuszami na każdym etapie procesu. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu możesz być pewny, że Twoja organizacja osiągnie swoje cele związane ze strategią ESG.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.