Raporty ESG

Czym są raporty ESG?

Raportowanie ESG to sposób, w jaki firmy informują o swoich wynikach w kontekście środowiskowym, społecznym i zarządzania. Dzięki temu interesariusze mogą poznać wpływ działalności na otoczenie, lokalną społeczność, a także praktyki w zakresie ładu korporacyjnego.

Jakie są korzyści dają raporty ESG?

Poprzez raportowanie ESG pomagamy klientom skuteczniej zarządzać ryzykiem i pokazać ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Raportowanie ESG ułatwia interesariuszom lepiej zrozumieć wyniki firmy, a samym organizacjom informować o swoich osiągnięciach i celach w zakresie zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji prowadzi to do wzmocnienia pozytywnego wizerunku firmy i zwiększenia zainteresowania wśród inwestorów, klientów i pracowników.

Jak możemy Ci pomóc przeprowadzić raporty ESG?

Nasi eksperci oferują kompleksową pomoc w zdefiniowaniu jasnych celów raportu i dobrym zrozumieniu potrzeb interesariuszy. Zapewniamy wsparcie w procesie zbierania danych oraz identyfikacji potencjalnych szans i ryzyka w obszarze ESG. W oparciu o zgromadzone informacje opracowujemy raport, który podkreśla najbardziej istotne kwestie, w tym postępy oraz plany rozwoju Twojej organizacji. Zadbamy o to, aby dokument był przejrzysty i wiarygodny dzięki weryfikacji przez niezależną stronę oraz współpracy z interesariuszami na każdym etapie procesu.sowaniu się do wymogów GRESB.
Pobierz prezentację:

Potrzebujesz sporządzić
raport ESG?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR