Strategie ESG budynków i organizacji

Czym są strategie ESG budynków i organizacji?

Strategia ESG to usystematyzowany proces identyfikacji szans i ryzyka istotnych dla dobrego funkcjonowania nieruchomości lub organizacji w kontekście środowiska, społeczeństwa oraz jakości zarządzania. Pomaga przełożyć plany na konkretne, mierzalne działania i procesy. Przemyślana strategia jest kluczowym narzędziem do zarządzania celami zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia firmie konkurencyjną pozycję na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Szukasz zielonych rozwiązań dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Małgorzata Kozieł

Account Executive Business Development

Korzyści strategii ESG dla budynków i organizacji

Dzięki opracowanej strategii ESG, firmy z sektora nieruchomości, realizują jasno określone cele i kształtują swój pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo oraz podnoszą jakość zarządzania. Mają większe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju i są bardziej atrakcyjne dla inwestorów i najemców. Dbałość o ESG wymaga często inwestycji w nowoczesne technologie, procesy i produkty, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności i innowacyjności firmy.

Wzmocnienie wizerunku firmy

Zwiększenie efektywności i innowacyjności

Lepsze relacje z interesariuszami

Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego

Ochrona środowiska i poprawa jakości życia

Wysoka jakość i etyka zarządzania

Jak możemy Ci pomóc?

Nasi eksperci pomogą Ci zidentyfikować szanse i zagrożenia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz opracować i wdrożyć strategię ESG dla Twojej firmy. Poprzez określenie konkretnych celów i działań, a następnie monitorowanie postępów, poprawisz wyniki swojej organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i zadbasz o jej odpowiedzialny wizerunek.
Pobierz prezentację:

Dowiedz się więcej o strategii ESG

Strategie ESG to Environmental Social Governance i są one niezbędne dla firm i budynków dążących do zrównoważonego rozwoju. Koniecznie sprawdź więcej informacji na temat strategii ESG i ich roli dla działalności. Dowiedz się też, kogo dotyczą działania ESG. Na koniec przekonaj się, w jaki sposób możemy Cię wesprzeć w tym obszarze.
Wpisałeś w wyszukiwarce Google „strategia ESG co to” i oczekujesz jasnej odpowiedzi? Strategie ESG (Environmental, Social, Governance) budynków i organizacji to plany i działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Plany te obejmują aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania. ESG po polsku to środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.W kontekście budynków ESG strategia może obejmować działania takie jak:
 • zmniejszanie śladu węglowego,
 • wykorzystywanie zielonych technologii,
 • efektywność energetyczną oraz
 • zarządzanie zasobami wodnymi.
Celem jest minimalizacja negatywnego wpływu budynku na środowisko oraz tworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy lub życia dla użytkowników.Strategia ESG (co to znaczy opisaliśmy powyżej) koncentruje się na odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych (np. redukcja emisji, odpowiedzialne zarządzanie odpadami), społecznych (np. dbałość o dobro pracowników, wspieranie lokalnych społeczności) oraz zarządzania (np. transparentność, etyczne praktyki biznesowe). Cele ESG to nie tylko minimalizacja negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko i społeczeństwo, ale również budowanie trwałej wartości i odporności biznesowej na przyszłe wyzwania.
Masz już podstawowe informacje na temat ESG — co to jest, a także, jakie są cele ESG. Dlaczego jednak ESG firmy jest tak ważne? ESG (Environmental, Social, Governance) jest kluczowe, ponieważ stanowi istotny element w podejściu przedsiębiorstw do zrównoważonego rozwoju. Skupia się na trzech głównych obszarach: ochronie środowiska (Environmental), odpowiedzialności społecznej (Social) oraz standardach ładu korporacyjnego (Governance).
 • ochrona środowiska: firmy, które wdrażają zasady ESG, przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, np. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, czy promocję zrównoważonej konsumpcji. Jest to istotne w kontekście globalnych wyzwań klimatycznych i ekologicznych.
 • odpowiedzialność społeczna: system ESG podkreśla znaczenie dbałości o dobro pracowników, klientów i społeczności lokalnych. Firmy, które respektują prawa pracownicze, inwestują w rozwój społeczności lokalnych czy promują różnorodność i włączenie, budują pozytywny wizerunek i lojalność klientów.
 • ład korporacyjny: przejrzystość, etyka biznesowa, uczciwość w zarządzaniu i odpowiedzialność zarządu są kluczowe dla zbudowania zaufania inwestorów i akcjonariuszy. Ład to podstawa ESG. Firma, która stosuje wysokie standardy ładu korporacyjnego często są postrzegane jako bardziej stabilne i bezpieczne inwestycje.
Współcześni inwestorzy coraz częściej kierują się kryteriami ESG (environmental social and governance) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, widząc w nich nie tylko etyczny wymiar, ale również wskaźnik długoterminowej wydajności i stabilności firmy. Ponadto coraz więcej konsumentów wybiera produkty i usługi firm, które są odpowiedzialne społecznie i środowiskowo, co dodatkowo podkreśla znaczenie ESG w przedsiębiorstwie w kontekście konkurencyjności rynkowej.
Wiesz już co to jest ESG (definicja została już wskazana) i dlaczego jest tak istotne. ESG (environmental social) dotyczy firm i organizacji, które chcą włączyć do swojej działalności aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania (Environmental, Social, and Governance — ESG). To szczególnie istotne zagadnienie dla przedsiębiorstw dążących do zrównoważonego rozwoju i chcących odpowiadać na współczesne wyzwania społeczno-ekologiczne.Strategia ESG może być stosowana przez różne rodzaje organizacje — od małych firm po duże korporacje, a także instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe. Szczególnie istotna jest ona dla firm, które chcą poprawić swoje relacje z interesariuszami, takimi jak inwestorzy, klienci i społeczności lokalne oraz dla tych, które działają w sektorach szczególnie narażonych na ryzyko środowiskowe i społeczne.
Wiesz już, jak istotne jest ESG w biznesie. Jeżeli wpisałeś w wyszukiwarce Google zapytanie „ESG co oznacza”, uzyskałeś już odpowiedź. Jakie jednak są najważniejsze zasady, jeśli chodzi o obszar ESG?Działania ESG opierają się przede wszystkim na następujących zasadach:
 • zrozumienie i analiza wpływów: najpierw należy zrozumieć, jak działalność firmy wpływa na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. To wymaga analizy wszystkich aspektów działalności firmy, w tym łańcucha dostaw, procesów produkcyjnych, zarządzania pracownikami i relacji z interesariuszami. W kontekście ESG znaczenie analizy wpływów jest ogromne.
 • określenie celów ESG Social Governance: na podstawie przeprowadzonej analizy, firma powinna określić konkretne, mierzalne cele ESG, które są zgodne z jej misją i strategią biznesową. Cele te powinny odpowiadać na istotne wyzwania ESG Environmental Social i być dostosowane do specyfiki działalności firmy.
 • integracja ze strategią biznesową: strategia ESG powinna być integralną częścią ogólnej strategii biznesowej firmy, a nie odizolowanym zestawem działań. Powinna wspierać długoterminowe cele i wartości firmy.
 • zaangażowanie oraz odpowiedzialność: kluczowe jest zaangażowanie na wszystkich poziomach organizacji, od kierownictwa po pracowników. Należy jasno określić odpowiedzialności i zobowiązania, a także zapewnić odpowiednie szkolenia i świadomość dotyczącą ESG (Social Governance)
 • transparentność i raportowanie: firmy powinny być transparentne w swoich działaniach ESG, regularnie raportując postępy i wyniki. Raportowanie powinno być zgodne z międzynarodowymi standardami i ramami, takimi jak GRI czy SASB.
 • zarządzanie ryzykiem: strategia ESG wymaga identyfikacji i zarządzania ryzykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. Należy opracować plany zarządzania ryzykiem i plany awaryjne.
 • stała ocena i poprawa: strategia ESG powinna być elastyczna i podlegać ciągłej ocenie oraz udoskonaleniom. Należy regularnie oceniać skuteczność działań i dostosowywać strategię w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, społeczne i środowiskowe.
 • współpraca z Interesariuszami: współpraca z interesariuszami, takimi jak klienci, dostawcy, inwestorzy i społeczności lokalne, jest kluczowa dla skutecznego wdrażania strategii ESG. Ważne jest, aby rozumieć ich oczekiwania i potrzeby oraz włączać ich feedback do procesu planowania.
 • innowacyjność i kreatywność: firma powinna poszukiwać innowacyjnych rozwiązań i praktyk, które mogą pomóc w osiągnięciu celów ESG (skrót od Environmental Social and Governance), jednocześnie przyczyniając się do rozwoju biznesu.
 • zrównoważone partnerstwa: rozwój partnerstw i współpracy z innymi firmami, organizacjami pozarządowymi, czy instytucjami akademickimi może przyczynić się do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze ESG. Przykłady działań tego typu można zauważyć u naszych klientów.
Sprawdź, jak dużą rolę może odegrać w Twoim sukcesie certyfikat E SG oraz sama tylko polityka ESG.
Wiesz już, co to jest ESG, a także jak wprowadzić ESG social do swojej działalności. Dlaczego jednak warto zaufać właśnie nam? Otóż jesteśmy w stanie wesprzeć Cię w procesie wdrażania polityki ESG. Co to oznacza? Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w zakresie planowania, wdrażania oraz monitorowania skutecznych strategii ESG. Mamy ogromne doświadczenie w tej dziedzinie i bogate portfolio. Koniecznie zatem pozostaw nam dane kontaktowe, aby otrzymać więcej informacji i rozpocząć współpracę.
Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.