Certyfikaty BREEAM

BREEAM jest wielokryterialnym systemem oceny budynków stosowanym przez inwestorów, deweloperów i najemców. Spełnienie wymogów BREEAM pomaga budynkom w osiągnięciu niższych kosztów użytkowania, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz stworzenia środowiska przyjaznego dla zdrowia i komfortu użytkowników.
JW+A specjalizuje się w doradztwie w certyfikacji BREEAM w systemach certyfikacji International New Construction przeznaczonym dla obiektów projektowanych oraz  In-Use International dla obiektów istniejących.

Dla jakich budynków można uzyskać certyfikat BREEAM?

Budynki nowo budowane oraz budynki istniejące mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu BREEAM. Do uzyskania certyfikatu dla nowo powstającego budynku konieczne jest spełnienie wymogów BREEAM dla procesu projektu oraz budowy i weryfikacja przez Assessora, a następnie w jednostce certyfikującej BRE. Do uzyskania certyfikatu dla budynku istniejącego konieczne jest spełnienie wymogów oceniających wyposażenie techniczne oraz sposób zarządzania obiektem, który następnie poddawany jest audytowi przez Assessora. Rezultatem audytu, po zatwierdzeniu przez BRE, jest certyfikat.

BREEAM International New Construction – certyfikat dla nowego budynku

International New Construction jest przyznawany dla budynków o funkcjach:

  • Mieszkaniowe
  • Biurowe
  • Handlowe
  • Przemysłowe i magazynowe,
  • Hotelowe,
  • Edukacyjne,
  • Pozostałe.

BREEAM In-Use International– certyfikat dla istniejącego budynku

Można go uzyskać zarówno dla budynku nowego, jak i budynku istniejącego, niezależnie od jego wieku. Budynki istniejące są oceniane za pomocą certyfikatów In-Use. In-Use International dzieli się na dwie osobne części, z których każda obejmuje inny zakres funkcjonowania obiektu:

Part 1 – Asset Performance

W ramach części pierwszej certyfikatu ocenie poddawane są parametry techniczne obiektu, jego forma, przegrody i konstrukcja oraz zainstalowane urządzenia.

Part 2 – Building Management

W ramach części drugiej oceniany jest sposób zarządzania obiektem.

Jak uzyskać certyfikat BREEAM?

JW+A jest organizacją licencjonowaną przez  BREEAM i ma status Licensed Assessor Company. W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani eksperci z akredytacjami asesora International New Construction i In-Use International, jak również akredytowanego specjalisty AP oraz Associate.

Chcesz przeczytać więcej o naszej pracy?
Przeprowadzenie procedury certyfikacji BREEAM dla obiektów produkcyjno-magazynowo-biurowych.

Współpraca z ekspertami JW+A dla nowego budynku

Specjaliści JW+A pomagają uzyskać certyfikaty BREEAM właścicielom budynków, deweloperom oraz generalnym wykonawcom. Aby uzyskać certyfikat dla nowo powstającego obiektu, należy wdrożyć wymagania opisujące konkretne rozwiązania techniczne lub sposób zarządzania procesem projektu oraz budowy.
W celu optymalnego i skutecznego uzyskania certyfikatu współpraca z ekspertami JW+A składa się z trzech podstawowych etapów:

Pre-assessment
W tej fazie nasi eksperci analizują wytyczne oraz rozwiązania możliwe do wdrożenia w celu ich spełnienie i wraz z klientem określają sposób i zakres ich wdrożenia.

Wdrożenie wymagań na etapie projektu i uzyskanie certyfikatu Interim
Następnie przy współpracy z zespołem projektowym nasi eksperci pomagają wdrożyć zidentyfikowane w fazie pre-assessment rozwiązania, weryfikują je pod kątem zgodności z BREEAM. W uzyskaniu certyfikatu może pomóc wykonanie szeregu dodatkowych analiz i ekspertyz, w tym modelu energetycznego, analiza LCC oraz analiza LCA, opinii akustyka lub ekologa. Na etapie projektowym możliwe jest uzyskanie certyfikatu Interim.  

Wdrożenie wymagań BREEAM na etapie budowy i uzyskanie certyfikatu Final
Pomagamy przeprowadzać proces budowy zgodnie z wymogami  przy współpracy z klientem i wykonawcą. Po zakończeniu budowy możliwe jest uzyskanie certyfikatu Final. 

Współpraca z akredytowanym specjalistą BREEAM AP JW+A dla nowego budynku
Nasi specjaliści posiadają akredytację i mogą pełnić funkcję niezależnych doradców dla zespołów projektowych i wykonawczych we wszystkich fazach projektowania i budowy.

Współpraca z  JW+A w celu uzyskania certyfikatu dla istniejącego budynku

W celu optymalnego i skutecznego uzyskania certyfikatu współpraca z ekspertami JW+A składa się z dwóch podstawowych etapów:

Pre-assessment
W tej fazie nasi eksperci analizują wytyczne BREEAM w wybranych częściach certyfikatu, rozwiązania możliwe do wdrożenia w celu ich spełnienia i wraz z klientem i zespołem zarządzającym obiektem określają sposób i zakres ich wdrożenia.

Ocena wdrożenia wymagań BREEAM oraz audyt.
Następnie Assessor JW+A wykonuje audyt obiektu i dokumentacji, w celu weryfikacji wdrożenia. Efektem audytu, po pozytywnej weryfikacji w BRE, jest certyfikat.

Chcesz przeprowadzić doradztwo BREEAM dla swojego budynku?
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter!