Certyfikat Zielony Dom

Certyfikat Zielony Dom to pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dedykowany dla budownictwa mieszkaniowego. Charakteryzuje inwestycje o wysokiej:

 • jakości ekologicznej,
 • efektywności energetycznej,
 • oraz znacznej redukcji kosztów użytkowania.

U genezy powstania certyfikatu zielony dom leży potrzeba stworzenia prostego narzędzia dla deweloperów i inwestorów, służącego do wyeksponowania jakości i wartości budownictwa ekologicznego w Polsce.

Certyfikat Zielony Dom powstał w ramach projektu SMARTER Finance for Families, finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Projekt obliguje kraje partnerskie do wdrożenia programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, a jego realizacji w Polsce podjęło się PLGBC.

JW+A specjalizuje się w doradztwie certyfikacji Zielony Dom.

Dla jakich budynków można uzyskać certyfikat Zielony Dom?

O uzyskanie certyfikatu Zielony Dom mogą ubiegać się budynki nowo budowane. Do uzyskania certyfikatu dla nowo powstającego budynku konieczne jest spełnienie wymogów procesu certyfikacji Zielony Dom, gdzie ocenie poddawane są takie obszary, jak: 

 • zarządzanie inwestycją budowlaną,
 • miejsce i lokalizacja,
 • materiały i zasoby,
 • gospodarowanie wodą,
 • zdrowie i komfort użytkownika,
 • optymalizacja zużycia energii.

Poprzez doradztwo naszego audytora, które dotyczy całego procesu budowlanego, aż do momentu oddania nieruchomości do użytku, inwestycja mieszkaniowa spełni wszystkie ustalone wcześniej kryteria, czego rezultatem będzie otrzymanie certyfikatu Zielony Dom.

Certyfikat Zielony Dom – certyfikat dla nowego budynku

Certyfikat Zielony Dom jest przyznawany dla budynków o funkcjach mieszkalnych, zarówno jedno jak i wielorodzinnych. 

Jakie korzyści za sobą niesie ekologiczny dom?

 • zdrowe i czyste powietrze w domu,
 • oszczędność energii i niższe rachunki,
 • wysoka jakość i oszczędność wody,
 • udogodnienia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • dostęp do światła naturalnego,
 • redukcja hałasu,
 • dogodna lokalizacja,
 • świadome gospodarowanie odpadami,
 • zdrowe i bezpieczne materiały budowlane,
 • zielone otoczenie.

Jak uzyskać certyfikat Zielony Dom?

Proces przeprowadzenia certyfikacji ma na celu umożliwić spełnienie wyznaczonych kryteriów inwestycji. W tym celu współpracuje się naszym audytorem oraz zespołem projektowym.

Planowanie zielonego projektu – na tym etapie przeprowadzana jest ocena wstępna projektu pod kątem określonych wymagań w certyfikacie (lokalizacja, koncepcja otoczenia i wyposażenia budynku, poziom efektywności energetycznej, itp.).

Rejestracja projektu w jednostce certyfikującej PLGBC oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.

Konsultacje z audytorem i wybór kryteriów – inwestor wraz z audytorem, we współpracy z zespołem projektowym, dokonują wyboru kryteriów dla danej inwestycji mieszkaniowej, koniecznych do osiągnięcia pożądanego wyniku i otrzymania odpowiedniego poziomu certyfikatu.

Umowa certyfikacyjna – na tym etapie podpisywana jest umowa certyfikacyjna oraz wnoszona jest opłata pre-certyfikacyjna, zgodna z aktualną tabelą opłat. Po podpisaniu dokumentu oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów przez PLGBC, inwestor/deweloper może rozpocząć promocję swojego projektu jako pre-certyfikowanego, informując potencjalnych nabywców o zielonych kryteriach, które realizuje w ramach projektu.

Doradztwo i nadzór Audytora – nasz Audytor (zatrudniony przez inwestora/dewelopera) doradza zespołowi projektowemu w trakcie całego procesu budowlanego, aż do momentu oddania nieruchomości do użytku, w celu doprowadzenia do pomyślnego wypełnienia wyznaczonych dla inwestycji kryteriów. Zakres współpracy określany jest przez obie strony. Proces doradztwa i nadzoru ma na celu zapewnienie, że inwestycja mieszkaniowa spełni lub wykroczy poza ustalone kryteria.

Przyznanie certyfikatu Zielony Dom – po zakończeniu realizacji inwestycji, nasz audytor przedstawia PLGBC wszystkie potwierdzenia spełnienia kryteriów uzgodnionych w umowie certyfikacyjnej, a inwestor/deweloper wnosi opłatę za certyfikację zgodną z aktualną tabelą opłat. Następnie PLGBC dokonuje weryfikacji dostarczonej przez Audytora dokumentacji i na tej podstawie podejmuje decyzję o nadaniu certyfikatu Zielony Dom na odpowiednim poziomie (Poziom 1 do 4). Inwestor/deweloper otrzyma ostateczną kartę wyników oraz powiadomienie o pomyślnie zakończonym procesie certyfikacji.

Włączenie certyfikowanej inwestycji mieszkaniowej do programu preferencyjnego kredytowania – po podpisaniu umowy certyfikacyjnej oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów, inwestycja zarejestrowana w procesie certyfikacji Zielony Dom, zostanie zgłoszona do banków partnerskich, w celu włączenia jej do programu preferencyjnego kredytowania dla nabywców.

Za: PLGBC.org.pl

Współpraca z ekspertami JW+A dla nowego budynku

Jakie korzyści za sobą niesie ekologiczny dom?

Błażej jest jednym z pierwszych Akredytowanych Audytorów certyfikacji Zielony Dom dla budownictwa mieszkaniowego. Do zadań Audytorów należy inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Ponadto dbanie o wypełnienie wymagań w poszczególnych obszarach oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji.

Potrzebujesz doradztwa w certyfikacji Zielony Dom?
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter!