taksonomia_short

Taksonomia

Taksonomia jest narzędziem, który ma zapewnić jednolite kryteria określania, czy działalność gospodarcza jest „zrównoważona środowiskowo”. Obejmuje prawie wszystkie branże, w tym nieruchomości bez względu na ich rodzaj lub funkcję.

Kto ma obowiązek sprawdzenia zgodności inwestycji z Taksonomią?

1. Uczestnicy rynku finansowego w UE oferujący produkty finansowe, zgodnie z definicją w rozporządzeniu SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) – czyli fundusze, ubezpieczyciele, Asset Managerowie.

2. Spółki finansowe i niefinansowe objęte raportowaniem niefinansowym – dyrektywą UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) – duże spółki użyteczności publicznej zatrudniające ponad 500 pracowników i spełniające dodatkowe wymaganie sumy bilansowej lub obrotu w odpowiedniej wysokości.

Taksonomia dla właścicieli i zarządców budynków

Taksonomia ma osobne wymagania dla budynków nowych i już istniejących. Szczególną uwagę tym wymaganiom powinni poświęcić inwestorzy nowych budynków, ponieważ spełnienie Taksonomii, szczególnie w kontekście projektowanego zużycia energii, może być bardzo trudne i/lub kosztowne.

Należy również poddać analizie budynek w kontekście ryzyk klimatycznych oraz w jakim stopniu budynek oraz inwestor/zarządca są przygotowani na fizyczne zmiany klimatu, takie jak nadmierne nagrzewanie budynku, nagłe zmiany pogody, braki w dostawach wody etc.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Usługi JW+A w zakresie Taksonomii

Dla budynków projektowanych i istniejących:

Sprawdzamy zgodność z Taksonomią budynku projektowanego lub istniejącego.

Opracowujemy wytyczne dla projektantów i GW tak, aby budynek spełniał wszystkie wymagania.

Nadzorujemy proces na każdym etapie wprowadzania ustalonych wytycznych.

Przeprowadzamy analizy EPC, CRREM, Nearly Zero, Net-Zero Carbon, których efektem jest określenie planu działania w celu poprawy wyniku Taksonomii.

Wyznaczamy stopień ich pilności i zadania dla poszczególnych interesariuszy np. Właściciela, Asset Managera, Zarządcy, Technika, Najemców.

Przeprowadzamy analizy EPC, CRREM, Nearly Zero, Net-Zero Carbon, których efektem jest określenie planu działania w celu poprawy wyniku Taksonomii.

Przeprowadzamy analizy EPC, CRREM, Nearly Zero, Net-Zero Carbon, których efektem jest określenie planu działania w celu poprawy wyniku Taksonomii.

Pozostałe usługi w zakresie Taksonomii:

Wspomagamy inwestorów w trakcie sprzedaży nieruchomości (sprawdzamy możliwość spełnienia wymagań względem Taksonomii i przeprowadzamy analizy pokazujące elementy do poprawy.

Prowadzimy analizy wpływu certyfikacji BREEAM i LEED na Taksonomię.

Konsultanci JW+A zapewniają fachowe wsparcie techniczne dla organizacji w odpowiedzi na szeroki zakres wymagań dotyczących sprawozdawczości środowiskowej. Oferujemy wsparcie Klientom w zakresie omówienia szczegółowych wytycznych, przeprowadzenia procesu ewaluacji, wypracowania z Klientem działań zmierzających do poprawy stanu zastanego i zgodności z wymaganiami.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A Green Building Experts                    
e-mail: j.wojcik@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 501 277 329                                                     
Iza_tlo
Izabela Makowska-Kwiecińska
Senior Sustainability and ESG Specialist | JW+A Green Building Experts
telefon: +48 798 758 530

* Niniejszą treść przygotowaliśmy z intencją dostarczenia wybranych informacji o charakterze ogólnym i wskazania możliwych kierunków działań. Dokument nie stanowi podsumowania całości omawianych aktów prawnych i rozporządzeń a wdrożenie zaleceń wymaga każdorazowej analizy konkretnej nieruchomości.

Chcesz się z nami skontaktować?