Strefa wiedzy JWA

26.04.2024

Ślad węglowy — co to jest i jak go zmniejszyć?

Co to jest ślad węglowy? A czym jest cyfrowy oraz indywidualny ślad węglowy? Wszystkiego na ten temat dowiesz się z tego artykułu. Przekonasz się także, w jaki sposób można zredukować jego poziom. Zagadnienie to jest bardzo istotne szczególnie z punktu widzenia branży budowlanej, która w Polsce odpowiada za około 38% emisji dwutlenku węgla (wg raportu PLGBC i EBOR). Koniecznie sprawdź zatem najważniejsze informacje na ten temat.

Definicja śladu węglowego

Zanim poznamy szereg działań, które można podjąć, aby zredukować ślad węglowy naszej inwestycji warto w pierwszej kolejności szerzej zapoznać się z jego definicją. Ślad węglowy, znany również jako carbon footprint, to suma emisji gazów cieplarnianych uwolnionych do atmosfery przez różne sektory w tym procesy przemysłowe, zużycie produktów, rolnictwo, generowane odpady i ich utylizacji, wytwarzanie energii. Warto zaznaczyć, że wkład mają tutaj zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i pojedyncze podmioty z określonej branży, które teoretycznie jednostkowo mogą stanowić promil emisji. Na emisję wpływają również nasze codzienne wybory, których dokonujemy; zakupy określonych produktów, wybór środka transportu, czy uczestnictwo w wydarzeniach. Wszystko to składa się nat szersze pojęcie znanego jako ślad ekologiczny, który ocenia zużycie zasobów naturalnych w odniesieniu do zdolności Ziemi do ich regeneracji.
Definicja śladu węglowego obejmuje nie tylko emisje dwutlenku węgla, ale również innych gazów, takich jak metan czy podtlenek azotu. Emisje te mogą być bezpośrednie, pochodzące na przykład ze spalania paliw kopalnych podczas produkcji, jak i pośrednie, wynikające z użytkowania produktów czy korzystania z usług. Łączną ilość tych emisji wyraża się w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e) i podaje jako wartość roczną. Dla produktów ślad węglowy jest obliczany na podstawie całego cyklu ich życia. Poznałeś już informacje na temat śladu węglowego – co to jest. Przekonaj się teraz, czym jest indywidualny ślad węglowy.

Czym jest indywidualny ślad węglowy?

Indywidualny ślad węglowy to suma wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez pojedynczą osobę. Obejmuje on emisje wynikające z codziennych działań i wyborów życiowych, takich jak dieta, sposób podróżowania, zakupy, a nawet codzienne czynności takie jak mycie zębów czy oglądanie seriali. Każda z tych aktywności przyczynia się do globalnego obciążenia ekologicznego poprzez emisje dwutlenku węgla oraz innych gazów, które mają wpływ na klimat, takich jak metan czy podtlenek azotu.
Indywidualne emisje można przeliczyć na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e), co ułatwia porównanie różnych rodzajów gazów cieplarnianych pod kątem ich wpływu na ocieplenie klimatu. Na przykład, emisja metanu jest znacznie bardziej szkodliwa niż dwutlenku węgla, dlatego przelicza się ją na CO2e, aby pokazać jej rzeczywisty wpływ na atmosferę.
Zrozumienie i obliczenie indywidualnego śladu węglowego jest kluczowe dla świadomego podejścia do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat. Można to uczynić za pomocą internetowych kalkulatorów śladu węglowego, które pozwalają na dokładne wyliczenie emisji na podstawie osobistych nawyków i wyborów. Narzędzia te mogą obejmować różne aspekty życia, od transportu po konsumpcję energii, oferując szczegółowe informacje na temat tego, jak poszczególne działania przekładają się na emisje CO2. Jeżeli chodzi o ślad węglowy, banki udostępniają kalkulatory dla firm, które chcą zmierzyć swoje emisje. Ślad węglowy organizacji ma ogromne znaczenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ich wizerunku. Mówi się o tym, że mogą one odegrać kluczową rolę w walce z dużą ilością emitowanych gazów cieplarnianych.

Co zostawia największy ślad węglowy?

Być może zastanawiasz się, co zostawia największy ślad węglowy albo co zostawi największy ślad węglowy w przyszłości. Największy wkład w globalne emisje gazów cieplarnianych ma sektor produkcji oraz konsumpcja energii, zwłaszcza gdy energia elektryczna jest wytwarzana z nieodnawialnych źródeł energii, czy zasobów do których wydobycia wymagane jest zużycie dodatkowych zasobów takich jak: paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, to właśnie ten sektor jest odpowiedzialny za około 60% wszystkich globalnych emisji tych szkodliwych gazów.
Produkcja energii z paliw kopalnych jest jednym z najbardziej obciążających środowisko procesów ze względu na duże ilości wydzielanego dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, takich jak tlenki azotu i siarki, które przyczyniają się do zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza. Przyczynia się zatem do zwiększonej produkcji śladu węglowego. Banki na całym świecie mają wpływ na to zjawisko, gdyż mają możliwość wstrzymania finansowania sektorów, które zagrażają środowisku naturalnemu. W kontekście globalnych działań na rzecz ochrony klimatu, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy wodna, staje się kluczowym wyzwaniem.
Ponadto zintegrowane strategie polityczne i technologiczne, mające na celu poprawę efektywności energetycznej i promowanie czystszych rozwiązań, mogą znacząco przyczynić się do redukcji emisji w tym sektorze. Inwestycje w nowoczesne technologie, które minimalizują straty energii oraz promują recykling i rozsądne zarządzanie zasobami, są niezbędne dla zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Czym jest cyfrowy ślad węglowy?

Rola cyfrowego śladu węglowego z każdym rokiem ma coraz większe znaczenie. Cyfrowy ślad węglowy odnosi się do łącznej ilości gazów cieplarnianych wyemitowanych w wyniku używania urządzeń elektronicznych, korzystania z internetu oraz związanej z tym infrastruktury cyfrowej.
Rozważmy to na przykładach codziennych aktywności: oglądanie seriali, praca zdalna, czy surfowanie po internecie. Każda z tych czynności wymaga energii, nie tylko do zasilania urządzeń końcowych, ale również serwerów i centrów danych, które przechowują i przetwarzają dane. Wiele z tych procesów wciąż opiera się na energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych.
Dodatkowo produkcja i utylizacja urządzeń takich jak smartfony, laptopy czy telewizory, także wpływają na środowisko. Używamy surowców takich jak plastik, aluminium i metale ziem rzadkich, co w połączeniu z energią potrzebną na produkcję, transport i dystrybucję, dodatkowo obciąża planetę. Zważywszy na fakt, że sprzęt elektroniczny często wymieniamy co kilka lat, wpływ ten jest znaczący.

Jak zmniejszyć ślad węglowy
w mikroskali?

1. Oszczędzanie energii: zawsze warto wyłączać urządzenia elektryczne, gdy nie są w użyciu. Wybieraj sprzęty oznaczone jako energooszczędne, które zużywają mniej prądu. Ograniczanie korzystania z klimatyzacji i ogrzewania oraz zastępowanie tradycyjnych żarówek ich energooszczędnymi odpowiednikami to kolejne kroki w kierunku efektywniejszego zarządzania energią.
2. Ekologiczne środki transportu: zamiast samochodu można wybierać rower, transport publiczny lub opcje współdzielenia pojazdów (car sharing). Dla dłuższych tras zamiast samolotu bardziej ekologiczne będą pociągi lub autobusy.
3. Zmniejszenie marnowania żywności staraj się kupować tylko to, czego rzeczywiście potrzebujesz, i używaj wszystkiego, co masz w lodówce, zanim jedzenie się zepsuje. Redukcja konsumpcji mięsa również może znacznie obniżyć Twój ślad węglowy.
4. oszczędzanie wody: staraj się zużywać mniej wody podczas codziennych czynności, takich jak kąpiel w wannie,mycie zębów, pranie. Wybieraj produkty, których produkcja zużywaj wody.
5. wybór produktów z niskim śladem węglowym: preferuj produkty lokalne (ograniczy to emisje związane z transportem) i te, które zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony (ograniczy to emisje związane z produkcją).
6. recykling: segreguj odpady i dbaj o to, aby jak najwięcej z nich było przetwarzanych ponownie, unikaj również produktów zawierających duże ilości tworzyw sztucznych, szczególnie tych których recykling może wiązać się z dużym kosztem środowiskowym. To nie tylko zmniejsza potrzebę wykorzystywania nowych surowców, ale również ogranicza ilość odpadów wysyłanych na wysypiska.
6. recykling: segreguj odpady i dbaj o to, aby jak najwięcej z nich było przetwarzanych ponownie, unikaj również produktów zawierających duże ilości tworzyw sztucznych, szczególnie tych których recykling może wiązać się z dużym kosztem środowiskowym. To nie tylko zmniejsza potrzebę wykorzystywania nowych surowców, ale również ogranicza ilość odpadów wysyłanych na wysypiska.
7. edukacja: aby możliwie ograniczyć ślad kluczowa jest przede wszystkim świadomość w tym zakresie, stąd podejmowanie działań oddolnych w zakresie edukowania społeczeństwa jest działaniem niezbędnym, które może w dłuższej perspektywie wpłynąć pozytywnie na wybory konsumenckie.

Zrozumienie i obliczenie indywidualnego śladu węglowego jest kluczowe dla świadomego podejścia do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat.

Jak zmniejszyć ślad węglowy w makroskali?

O ile codzienne wybory każdego z nas mogą sumarycznie przyczynić się do redukcji śladu węglowego po spojrzeniu na nie w szerszym kontekście: np. mieszkańców danego miasta, tak na przykład przedsiębiorstwa i firmy związane z branżą budowlaną mają już zdecydowanie znaczący, bezpośredni wpływ na tą kwestię.
Pytanie, które brzmi: jak zmniejszyć ślad węglowy budynków, zadają sobie także osoby, które inwestują w nieruchomości. Przydają się w tym przypadku strategie zrównoważonego rozwoju, takie jak między innymi strategia ESG. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu różnego typu produktów na środowisko powstały także specjalne deklaracje środowiskowe. Niektóre z nich można stosować niezależnie od rodzaju produktów / usług, a także niezależnie od rodzaju branży. Przykładem jest Environmental Product Declaration, czyli deklaracja środowiskowa EPD.

Podsumowanie na temat śladu węglowego

Wiesz już, czym jest ślad węglowy, co to jest cyfrowy oraz indywidualny ślad węglowy, a także jak zmniejszać ślad węglowy. Poznałeś również inne istotne z punktu widzenia tej tematyki terminy. Pamiętaj, że w JWA specjalizujemy się w spełnianiu wymogów deklaracji środowiskowych i pomagamy inwestorom, deweloperom oraz generalnym wykonawcom tworzyć budynki nie tylko energooszczędne, ale również przyjazne użytkownikom oraz neutralne dla środowiska.
Udostępnij na:

Szukasz
zielonych rozwiązań
dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR