Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r., normy PN-EN 16247 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, został wprowadzony obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw.

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Należy go przeprowadzać na podstawie aktualnych i mierzonych danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.

Audyt zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez dane przedsiębiorstwo.

Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.


Jeśli chcesz wykonać audyt energetyczny skontaktuj się z nami!


Kogo dotyczy audyt energetyczny?

Na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej przedsiębiorca, audyt jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw które:

  • w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniły średniorocznie więcej niż 250 pracowników
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro
  • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

Auditorem energetycznym powinna być osoba o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z lokalnymi wytyczny­mi i zaleceniami, z doświadczeniem w zakresie podejmowanych prac oraz w uzgodnionym zakresie, celu i szczegółowości.

Auditorem nie może być osoba (jednostka gospodarcza) powiązana z audytowanym przedsiębiorstwem. Może być to również ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.


JW+A wykona dla Ciebie audyt energetyczny! Zapytaj o szczegóły!


Co warto wiedzieć?

  • Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.
  • Przedsiębiorca po raz pierwszy przeprowadzi audyt energetyczny przedsiębiorstwa w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 września 2017 roku.
  • Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez 5 lat.
  • Nie wykonanie audytu energetycznego do dnia 30 września 2017 roku grozi karą pieniężną. Karę wymierza Prezes URE, w drodze decyzji, a jej wysokość nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
  • Norma PN-EN 16247 przedstawia dokładny proces przebiegu auditu energetycznego i informacje co powinien zawierać podsumowujący go raport.

Specjaliści JW_A dzięki doświadczeniu, posiadanym umiejętnością i kwalifikacjom wykonują wszelkie działania pomocne w procesie wykonania audytu energetycznego.


Doradzamy w ponad 40 procesach certyfikacji. Zapoznaj się z naszymi realizacjami


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, chętnie odpowiemy na pytania. 

Skontaktuj się z nami!


Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?