Co to są zielone certyfikaty?

Zielone certyfikaty, czyli BREEAM i LEED, to obecnie dwa najbardziej rozpoznawane wielokryterialne systemy oceny budynków proekologicznych. Certyfikaty są obecne na polskim rynku od kilku lat i na stałe wpisane są w wymaganiach budynków biurowych klasy A. Ponadto stanowią znaczącą część strategii wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz budowania świadomości ekologicznej wśród deweloperów, inwestorów czy projektantów.  Systemy LEED i BREEAM, mimo iż są bardzo zbliżone i oceniają podobne aspekty, różnią się od siebie chociażby sposobem prowadzenia całego procesu.

Jak uzyskać zielone certyfikaty?

Aby móc uzyskać zielony certyfikaty taki jak BREEAM lub LEED, należy podjąć współpracę z wykwalifikowanym konsultantem, który pośredniczy między jednostką certyfikującą a zespołem projektowym i inwestorem, weryfikuje przyjęte rozwiązania oraz przygotowuje projekt do oceny. Warto zaznaczyć, że w systemie LEED konsultant nie jest obowiązkowy, jednak uzyskanie dobrej oceny bez jego udziału jest w zasadzie niemożliwe. Odnośnie samych preferencji klientów bądź najemców, system LEED jest najbardziej powszechnym systemem oceny budynków na świecie, natomiast w Europie zdecydowanie częściej wybierany jest BREEAM. Koszty samej certyfikacji uzależnione są od specyfiki projektu, więc trudno jest je jednoznacznie określić cenę, jednak cena rejestracji jest niższa w przypadku BREEAM.

Początek procesu certyfikacji w obu przypadkach sprowadza się do wstępnej oceny projektu przez konsultanta  oraz, w porozumieniu z inwestorem, oszacowania planowanego poziomu certyfikatu. W obu przypadkach należy spełnić minimalne standardy dla danego poziomu oceny. Niespełnienie nawet jednego z nich skutkuje brakiem możliwości uzyskania certyfikatu. Konsultant BREEAM lub LEED obecny jest podczas wszystkich etapów projektu i ostatecznie składa dokumentację do oceny jednostki certyfikującej, która po wyjaśnieniu ewentualnych niejasności, przyznaje oficjalny certyfikat.

Rodzaje zielonych certyfikatów

Obecnie LEED i BREEAM to najbardziej rozpowszechnione systemy oceny budynków proekologicznych. LEED to system, który powstał w 2000 roku w USA dzięki USGBC, natomiast BREEAM został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global.

O ile większość wytycznych dotyczących samego projektu w obu systemach certyfikacji można uznać za podobne, o tyle istotną kwestią projektową jest obowiązek wykazania zgodności z normami i standardami, akceptowanymi przez jednostki certyfikujące. Możliwość adaptacji do przepisów lokalnych bądź europejskich istnieje w ocenie BREEAM, natomiast w LEED budynek powinien spełnić wytyczne przepisów amerykańskich oraz norm ASHRAE dla instalacji, które różnią się od polskich, w niektórych przypadkach są nawet bardziej restrykcyjne. Dodatkowo oceniane są materiały budowlane w wykończeniowe pod kątem ich składu, łańcucha dostaw czy emisji LZO. Ocena ta odbywa się na podstawie europejskich aprobat technicznych (BREEAM) lub standardów amerykańskich (LEED). W obu systemach certyfikacji pojawiają się również analizy eksperckie, które często stanowią sporą część ostatecznej punktacji. Koszty ich są porównywalne.

Przygotowanie raportu do oceny jednostki certyfikującej przez konsultanta możliwe jest w języku polskim wyłącznie w przypadku procesu certyfikacji BREEAM (możliwa jest również opcja w języku angielskim, wówczas koszty związane z opłatami do BRE są nieco niższe). LEED wymaga opracowania dowodów wyłącznie w języku angielskim.

Korzyści z uzyskania certyfikatu, niezależnie od wybranego systemu, są zauważalne i wymierne. Jest to zmniejszone zużycie energii oraz redukcja kosztów funkcjonowania budynku, spełnienie wymagań najemców oraz niezależne potwierdzenie standardu budynku, a sam wybór systemu zależy od indywidualnych preferencji.

Autor

Karolina_Taranek

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?