WELL Health and Safety Rating

Certyfikat WELL Health and Safety Rating

WELL Health-Safety Rating opracowany przez International WELL Building Institute™ (IWBI) jest odpowiedzią na pandemię COVID-19 i inne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników budynków.

W marcu 2020 r. IWBI powołało grupę prawie 600 ekspertów ds. zdrowia publicznego – m.in. wirusologów, naukowców, urzędników państwowych, architektów – której zadaniem była analiza i wyznaczenie najlepszych procedur bezpieczeństwa w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19. Po analizie wytycznych WHO, CDC i innych wiodących organizacji specjalizujących się w zdrowiu publicznym, powstał nowy schemat certyfikacji, który opublikowano w lipcu 2020 roku pod nazwą WELL Health-Safety Rating. WELL HSR proponuje działania, które należy podjąć, aby podnieść bezpieczeństwo użytkowników budynków i ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób.

JW+A specjalizuje się w doradztwie certyfikacji WELL Health-Safety Rating.

Dla jakich budynków można uzyskać certyfikat WELL Health-Safety Rating?

O uzyskanie certyfikatu WELL Health-Safety Rating mogą starać się budynki istniejące dowolnego typu, m.in.:

 • biura
 • hotele
 • obiekty sportowe
 • kina i teatry
 • budynki mieszkaniowe wielorodzinne
 • restauracje
 • szkoły
 • budynki przemysłowe
 • oraz inne typy budynków, poza domami jednorodzinnymi.

Aby uzyskać certyfikat należy spełnić 15 z dwudziestu kilku wymagań w sześciu kluczowych kategoriach oceny:

1. Procedury sprzątania i czyszczenia.

2. Gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych.

3. Dostęp do usług zdrowotnych.

4. Utrzymanie jakości powietrza i wody.

5. Zaangażowanie i komunikacja z interesariuszami.

6. Innowacje.

Jeden z punktów w ramach innowacji można również otrzymać, angażując w proces oceny specjalistę z licencją WELL Accredited Professional.

Zespół JW+A zasilają specjaliści, którzy posiadają licencję WELL Accredited Professional.

Certyfikat WELL Health-Safety Rating – certyfikat dla nowego budynku

Skutkiem pomyślnego procesu certyfikacji jest odznaka na drzwiach wejściowych, informująca każdego użytkownika o zaangażowaniu właściciela w kwestie bezpieczeństwa i zdrowia.

Jakie korzyści niesie za sobą certyfikat WELL HSR?

 • potwierdzenie spełnienia standardów bezpieczeństwa i zdrowia na światowym poziomie,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa użytkowników budynków,
 • podkreślenie zaangażowania inwestora w kwestie zdrowia i bezpieczeństwa,
 • pomoc organizacjom w opracowaniu najlepszych praktyk dotyczących działania w czasie kryzysu,
 • zapewnienie długoterminowej gotowości do krytycznych kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Jak uzyskać ocenę WELL Health-Safety Rating?

Proces certyfikacji WELL Health-Safety Rating przebiega z podziałem na następujące fazy:

1. Konsultacje z audytorem i wybór kryteriów – pierwsza ocena dokumentacji projektowej i procedur zarządzania budynkiem pod kątem możliwości spełnienia poszczególnych wymogów WELL HSR i wybrania wymogów planowanych do wdrożenia, które należy spełnić, aby uzyskać certyfikat.

2. Rejestracja projektu – rejestracja projektu na platformie WELL Online jest dla jednostki certyfikującej potwierdzeniem zamiaru certyfikacji budynku w systemie WELL HSR i rozpoczyna proces certyfikacji.

3. Wdrożenie wymagań – konsultant doradza zespołowi zarządzającemu budynkiem w celu doprowadzenia do pomyślnego wypełnienia wyznaczonych dla inwestycji kryteriów i przedstawia niezależnej jednostce certyfikującej dowody wdrożenia wymagań.

4. Uzyskanie certyfikatu – po pomyślnej ocenie dokumentów jednostka certyfikująca wydaje raport WELL Health-Safety, który podsumowuje proces oceny i informuje o zatwierdzonych punktach. Projekty, które spełniły wymagania WELL Health-Safety Rating i zaakceptowały raport WELL Health-Safety, są oficjalnie oznaczone jako certyfikowane w systemie WELL Health-Safety.

5. Utrzymanie certyfikatu – certyfikat WELL Health-Safety Rating jest ważny przez 1 rok. Aby po upływie tego czasu zachować certyfikat należy wnieść opłatę rejestracyjną i przestrzegać wymagań poszczególnych punktów dotyczących corocznego raportowania.

Współpraca z ekspertami JW+A dla nowego budynku

Specjalista z licencją WELL Accredited Professional pomaga w stworzeniu i optymalizacji strategii certyfikacji. Nadzoruje proces certyfikacji i dba o spełnienie wymagań w poszczególnych obszarach oceny. Kontaktuje się z jednostką certyfikującą, dba o opisanie dokumentów składanych do oceny zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikującej. Przyczynia się do usprawnienia procesu certyfikacji. Współpraca z WELL AP pozwala także na zdobycie jednego punktu w kategorii innowacji.

WELL AP w JW+A: Jerzy Wójcik (od 2017 roku – jeden z pierwszych w Polsce), Katarzyna Turlejska, Małgorzata Ćwierz-Jarnot.

Potrzebujesz certyfikatu WELL Health-Safety Rating?
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A
Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter!