Deklaracje Środowiskowe EPD

Deklaracje Środowiskowe EPD

JW+A świadczy specjalistyczne usługi z zakresu doradztwa i przeprowadzania środowiskowej deklaracji produktu typu III – EPD. 

Środowiskowa deklaracja produktu typu III (Environmental Product Declaration Type III – EPD) jest niezależnym zweryfikowanym podsumowaniem, określającym jak dany produkt w cyklu życia wpływa na środowisko naturalne. Obliczenia zostają oparte o wyniki z przeprowadzonej analizy LCA (Life Cycle Assessment).

LCA pozwala ocenić wpływ produktu na środowisko w całym cyklu życia, uwzględniając wszystkie etapy prowadzące od wydobycia surowca, poprzez wytworzenie produktu, aż po jego utylizację lub przetworzenie.

Dlaczego warto posiadać EPD?

Wykonanie EPD jest dobrowolne, ale sygnalizuje zaangażowanie producenta w pomiar i redukcję wpływu produktu na środowisko oraz odpowiedzialne i nowoczesne podejście do idei zrównoważonego budownictwa. Klienci mający świadomość globalnego problemu związanego z emisją dwutlenku węgla, często decydują się na deklarację środowiskową EPD, która ułatwia wybór odpowiedniego produktu poprzez porównanie wielkości emisji CO2 w cyklu życia. Producentom natomiast, oszacowanie wielkości emisji pozwala na porównanie się do konkurencji co może stymulować dalszy pozytywny rozwój produkcji, przez identyfikację gdzie i w jaki sposób można ograniczyć wpływ na środowisko.

Zobacz jak możemy Ci pomóc w raportowaniu niefinansowym

Kryteria techniczne deklaracji środowiskowych EPD

Deklaracje środowiskowe EPD są tworzone w oparciu o wymagania norm: ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe typu III oraz EN 15804 Zrównoważoność obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobu – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
Deklaracje EPD są opracowywane po przeprowadzeniu oceny cyklu życia (LCA) zgodnie z obowiązującymi zasadami kategorii produktów (Product Category Rules – PCR). PCR zarządzane są przez operatorów programu EPD w celu zapewnienia zgodności EPD z normą ISO 14025.

Usługi JW+A w zakresie Taksonomii

Deklaracje EPD podlegają weryfikacji przez niezależną stronę trzecią, która posiada w tym zakresie wymagane kompetencje i wiedzę. Niezależnie zweryfikowane deklaracje – dostarczają informacji o wpływie produktu na środowisko zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz z zachowaniem obiektywizmu, porównywalności i wiarygodności.

Podmioty wydające i weryfikujące deklaracje EPD zrzeszone są w Międzynarodowej organizacji ECO-Platform. Polskim podmiotem weryfikującym jest Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

Jakie korzyści płyną z posiadania EPD?

Deklaracje EPD są dobrowolne, jednak coraz więcej podmiotów rozumie i widzi biznesowe i środowiskowe korzyści z ich stosowania. Wśród najważniejszych benefitów wymienia się:

  • zróżnicowanie rynku: wyróżnienie produktu na tle konkurencji, w przemyśle budowlanym EPD umożliwia porównanie wpływu różnych materiałów i produktów w celu wybrania najbardziej zrównoważonej opcji,
  • regulacje i wymogi prawne: wszystkie organy zamówień publicznych w UE i EOG są zobowiązane do stosowania EPD w celu oceny śladu środowiskowego produktów, a kraj taki jak Belgia wymaga stosowania EPD, jeśli firma prowadzi działalność marketingową związaną z ochroną środowiska,
  • kredyty i certyfikacja: EPD umożliwiają uzyskanie dodatkowych punktów w systemach certyfikacji wielokryterialnej np. LEED czy BREEAM.

Zobacz jak możemy Ci pomóc w Certyfikacji BREEAM

Jak przebiega współpraca z JW+A nad EPD?

Proces powstania deklaracji EPD można sprowadzić do 6 kroków:

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Jest to pierwszy i najważniejszy punkt, który pozwoli zaplanować strategię współpracy, ustalić potrzeby klienta oraz harmonogram pracy. Jakie produkty ma obejmować EPD? Czy produkty występują w kilku wariantach np. różnych rozmiarach? Czy EPD ma być po polsku czy po angielsku? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi powinien udzielić Klient przed rozpoczęciem prac.

Od tego jak dokładne i precyzyjne dane dotyczące produkcji, materiałów, transportu itp. uda się pozyskać, tym dokładniejszy będą końcowe wyniki. Zespół JW+A opracowuje szczegółową listę potrzebnych danych wejściowych i współpracuje z Klientem w procesie pozyskania tych danych od dostawców i zakładów produkcyjnych.

Wykorzystując uznany program obliczeniowy OneClickLCA, specjaliści z JW+A dokonują obliczeń, wynikiem których zostaje wyznaczony szereg wskaźników środowiskowych opisujących oddziaływanie produktu na środowisko.

Na podstawie zebranych danych wejściowych, specjaliści JW+A przygotowują szczegółowy raport, opisujący metodologię, założenia i podejście oraz załącza wyniki z obliczeń LCA.

Gotowy raport trafia do weryfikacji przez niezależną jednostkę. Ma to na celu zapewnienie dokładności, wiarygodności i spójności z przyjętymi normami.

Po pozytywnej weryfikacji, EPD uzyskuje numer porządkowy oraz certyfikat potwierdzający ukończenie weryfikacji. EPD zostaje opublikowane na oficjalnej stronie podmiotu weryfikującego i jest publicznym dokumentem, dostępnym dla wszystkich.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter!