net_zero_short3

Neutralność klimatyczna budynków - Net Zero

JW+A świadczy specjalistyczne usługi z zakresu doradztwa i przeprowadzania analiz neutralności klimatycznej budynków tzw. Net Zero dla nieruchomości komercyjnych.

Net Zero to pojęcie odnoszące się do efektywności energetycznej budynków o zerowym śladzie węglowym. To stan w którym, wyemitowany przez dany budynek dwutlenek węgla zostaje w całości zrównoważony. Może tyczyć się całego cyklu życia obiektu – łącznie z procesem budowy.

Dlaczego Net Zero jest konieczne?

Porozumienie Paryskie, którego sygnatariuszem jest Polska, zobowiązuje do tego by emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55%. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki dekarbonizacji sektora budowlanego, który odpowiada za 38% światowych emisji CO2.

Redukowanie emisyjności budynków wymaga zaangażowania i współpracy grona interesariuszy od administracji rządowej po deweloperów, inwestorów, właścicieli budynków, projektantów, architektów i inżynierów budownictwa.

W tym celu, Unia Europejska wprowadziła narzędzia do mierzenia i poprawy efektywności energetycznej, takie jak Taksonomia, “Fit for 55” czy CRREM.

“Fit for 55” to pakiet aktów prawnych odnoszący się do nowego celu przejściowego redukcji emisji CO2 w UE na 2030 rok. Ten cel został podwyższony – z 40% do 55% względem 1990 roku.

Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) definiuje ścieżki dekarbonizacji dla sektorów nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, w celu zarządzania ryzykiem transformacji i dostosowania do celów porozumienia paryskiego. Dlatego może być wykorzystywany do spełnienia wymogów ESG czy Taksonomii.

Ostatnie lata wskazują na pojawienie się trendu polegającego na pozyskiwaniu przez inwestorów dodatkowych informacji od spółek związanych z czynnikami ESG. W procesie inwestycyjnym raportowanie danych niefinansowych zaczyna stanowić coraz ważniejszy aspekt decyzyjny.

Zobacz jak możemy Ci pomóc w raportowaniu niefinansowym

Jakie budynki mogą otrzymać potwierdzenie neutralności węglowej?

Zarówno budynki projektowane i istniejące, mogą otrzymać potwierdzenie neutralności węglowej. Potwierdzenie Net Zero można uzyskać po minimum rocznym użytkowaniu budynku, analizując zużycie oraz ilość wyprodukowanej w danym roku energii. Aby uzyskać zakładany poziom należy zadbać o efektywność energetyczną już na etapie projektowania budynku.

Działania na etapie projektu i budowy

Niektóre standardy Net Zero dla budynków projektowanych zakładają neutralność węglową w całym cyklu życia obiektu, również zbilansowaniu śladu węglowego związanego z procesem budowy. Dlatego naszym Klientom doradzamy, który zakres w cyklu życia budynku poddajemy analizie neutralności węglowej. Na jej podstawie wyspecjalizowani specjaliści wyznaczają strategię działań w odpowiedzi na wymogi, które jednocześnie stawia Taksonomia i ESG.

Usługi JW+A w zakresie Taksonomii

Już na etapie budowy nasz zespół projektowy przekazuje konkretne wytyczne, prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynku i redukcji kosztów z tym związanych. Zaawansowane oprogramowanie symulacyjne, pozwala przewidzieć przyszłe parametry i wskaźniki budynku takie jak zużycie mediów czy emisja CO2.

Dla budynków istniejących

W celu przygotowania najdokładniejszej strategii dla budynku istniejącego, przeprowadzamy wstępną analizę energetyczną budynku. Pozwala to na zdefiniowanie wskaźników efektywności energetycznej względem Net Zero oraz precyzuje, które elementy będą kluczowe w osiągnięciu zamierzonego efektu.

Wspieramy Klienta podczas podejmowania decyzji, które z proponowanych zaleceń najkorzystniej wdrożyć. Specjaliści JW+A wykonują symulację skalibrowanego modelu energetycznego obiektu, w oparciu o rzeczywiste dane. Na jej podstawie zostaje ukazany wpływ danego rozwiązania na przyszłe koszty eksploatacyjne. Obliczane są koszty inwestycyjne oraz czas zwrotu danej inwestycji. Na tej podstawie Klient może podjąć decyzje, które z proponowanych wariantów modernizacyjnych są dla niego opłacalne. 

Jak można uzyskać potwierdzenie neutralności węglowej dla budynku?

Specjaliści JW+A

Specjaliści JW+A pomagają osiągnąć potwierdzenie neutralności węglowej budynku na każdym etapie cyklu życia obiektu. Aby spełnić wymienione kryteria należy wdrożyć wymagania opisujące konkretne rozwiązania techniczne lub sposób zarządzania procesem projektu oraz budowy.

Jak przebiega współpraca z JW+A nad potwierdzeniem neutralności węglowej?

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Wstępna ocena projektu – eksperci analizują dane techniczne budynku, w celu wypracowania konkretnych wytycznych, prowadzących do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji kosztów.

Symulacje i analizy – specjaliści JW+A w tej fazie wykorzystują oprogramowanie symulacyjne, które pozwala przewidzieć np. ile energii zużyje badany obiekt w przyszłości. Dalsza analiza budynku pozwala ocenić zasadność i wpływ poszczególnych zmian na wzrost efektywności energetycznej budynku.

Potwierdzenie możliwości uzyskania neutralności węglowej budynku – po upływie roku dane zużycia energii w budynku zostają ponownie zebrane. Na ich podstawie przygotowywany jest raport bilansu energetycznego obiektu. Nadmiarowe wartości CO2 równoważy się poprzez nabycie zielonych certyfikatów lub tzw. Carbon Offsetów. Końcowym etapem jest wykonanie audytu sprawdzającego funkcjonowanie obiektu i porównanie wyników do założeń symulacyjnych. Wydawane są także rekomendacje odnośnie funkcjonowania obiektu.

W celu optymalnego i skutecznego uzyskania potwierdzenia neutralności węglowej budynku istniejącego – współpraca z zespołem JW+A składa się z kilku podstawowych etapów.

Wstępna ocena projektu – w tej fazie zostaje przeprowadzona wstępna analiza energetyczna budynku, aby móc zdefiniować wskaźniki efektywności energetycznej. Pozwala to na dokładną weryfikację zużycia energii i wskazuje elementy, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Audyt energetyczny – kolejnym etapem jest audyt energetyczny. Najistotniejszym elementem audytu jest obchód po budynku podczas, którego przeprowadzana jest szczegółowa rozmowa z obsługą techniczną oraz zarządcą obiektu.

Wsparcie w procesie decyzyjnym – końcowym etapem jest wsparcie Klienta podczas podejmowania decyzji, które z rekomendowanych zaleceń niosą dla niego największe korzyści.

Zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Wiktoria_Suwara_kwadrat
Wiktoria Suwara
Business Development Manager                    
e-mail: w.suwara@jw-a.pl                                                      
telefon: +48 512 595 635                                                    
Rejczak_kwadrat
Przemysław Rejczak
Director of Energy and Building Performance
telefon: +48 504 248 696

Chcesz się z nami skontaktować?