Certyfikat WELL i ocena WELL Rating

Czym jest certyfikat WELL i ocena WELL Rating

Certyfikat WELL to prestiżowy i rozbudowany system wielokryterialnej oceny budynków, który skupia się przede wszystkim na komforcie i bezpieczeństwie użytkowników oraz ich zdrowiu mentalnym i fizycznym. Certyfikacja WELL dotyczy zarówno nowo projektowanych, jak i istniejących obiektów, w tym: biurowców, galerii handlowych, hal magazynowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, szpitali, hoteli oraz szkół. Wymaga odnowienia co okres trzech lat.
WELL Rating to system ocen ukierunkowanych na osiągnięcie konkretnego celu: stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz miejsca, w którym priorytetem jest wspieranie różnorodności. Aby utrzymać odznakę WELL Rating, projekty wymagają corocznej weryfikacji i odnowienia.

Rodzaje ocen WELL Rating

WELL Health and Safety Rating potwierdza zastosowanie w budynku rozwiązań i procedur zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników, w tym ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób, co ma ogromne znaczenie np. w kontekście pandemii COVID-19.
WELL Performance Rating potwierdza wysoką jakość powietrza, oświetlenia i wody, jak również komfort termiczny i akustyczny w budynku. Spełnienie kryteriów oceny WELL Performance Rating częściowo pokrywa się z wymaganiami certyfikatu WELL i pomaga uzyskać tą certyfikację.
WELL Equity Rating wspiera różnorodność i pomaga tworzyć równe szanse rozwoju dla wszystkich członków społeczności. W bezpiecznym i przyjaznym środowisku, pracownicy bardziej angażują się w powierzone im zadania, są innowacyjni i rzadziej zmieniają miejsce pracy.

Korzyści certyfikatu WELL i oceny WELL Rating?

Wysoka jakość wenętrznego budynku

Mniejsze zagrożenie rozpowszechniania się chorób

Większe poczucie bezpieczeństwa z użytkowników

Wiarygodny system oceny poprzedzony dokładnym audytem obiektu

Potwierdzenie równych szans na rozwój pracowników

Lepsze zdrowie i samopoczucie użytkowników

Jak możemy Ci pomóc uzyskać osiągnąć certyfikat WELL i ocenę WELL Rating?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, akredytowanym ekspertom WELL, a także wypracowanym procesom skutecznie wspieramy naszych Klientów w uzyskaniu certyfikatów WELL i ocen WELL Rating. Współpracujemy z właścicielami i zarządcami nieruchomości, deweloperami i generalnymi wykonawcami.
Uzyskując certyfikat WELL dla swojej inwestycji, stawiasz pierwszy krok do realizacji celów strategii ESG i zrównoważonego rozwoju. Pomożemy Ci zaplanować kolejne.

Przeprowadzimy Cię
przez proces ceryfikacji:

1.

Przedstawimy Ci proces i sposób współpracy. Wspólnie ustalimy harmonogram działań każdej ze stron. Wykonamy wstępną ocenę budynku, aby określić możliwy do osiągnięcia poziom certyfikacji.

2.

Przeanalizujemy Twój projekt oraz ocenimy jego zgodność z wymaganiami certyfikacji. Określimy zakres niezbędnych prac i zmian.

3.

Skoordynujemy wdrożenie rekomendowanych rozwiązań i potwierdzimy ich zgodność z wymogami certyfikacji. Przygotujemy i złożymy dokumentację inwestycji do jednostki certyfikującej IWBI.

4.

Niezależny akredytowany audytor WELL zweryfikuje wdrożone rozwiązania zgodne z wymogami certyfikacji WELL.

5.

W ostatnim kroku IWBI weryfikuje dokumentację i przyznaje certyfikat WELL ważny 3 lata albo ocenę WELL Rating ważną rok.

Pobierz prezentację:

Szukasz zielonych rozwiązań dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.