Strefa wiedzy JWA

16.10.2023

Autor: Agata Delmaczyńska

ESG Advisory Team Manager

W firmie JWA koordynuje pracę zespołu ESG wspierającego firmy z sektora nieruchomości w realizacji strategii i raportowaniu ESG, weryfikacji zgodności budynków z Taksonomią UE oraz oszacowaniu śladu węglowego przedsiębiorstwa.

ESG – raportowanie zrównoważone

Raportowanie zrównoważone, znane również jako raportowanie ESG, niefinansowe lub pozafinansowe, to proces publikowania informacji dotyczących zarządzania przez firmę kwestiami środowiskowymi (Environmental), społecznymi (Social) i sprawami związanymi z ładem korporacyjnym (Governance).

Kto musi raportować?

1. Firmy, które zostały zobowiązane do raportowania CSR (Corporate Social Responsibility) i spełniają co najmniej dwa z trzech kryteriów: zatrudniają więcej niż 500 pracowników, osiągają obrót powyżej 85 mln zł lub generują przychody netto powyżej 170 mln zł. To zobowiązanie wynika z dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive), którą wkrótce zastąpi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
2. Firmy działające w dziedzinach finansowania, które muszą raportować zgodnie z dyrektywą SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Wg wymagań SFDR, uczestnicy rynku finansowego muszą ujawnić dane niefinansowe na swojej stronie internetowej, przed zawarciem umowy oraz w raportach finansowych.
3. Firmy i instytucje objęte wymaganiami Taksonomii zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852.

Pozostałe wymagania dotyczące raportowania zrównoważonego

W połączeniu z wymaganiami dotyczącymi ESG i Taksonomii można również wymienić inne wytyczne i dokumenty, które nakładają działania mające na celu minimalizację wpływu gospodarek światowych na kwestie środowiskowe. Oto niektóre z tych dokumentów i wytycznych:

  • UE Green Deal, który wyznacza kierunki działań UE i określa cele krótko-, średnio- i długoterminowe oraz raportowanie postępów.
    The 2030 Agenda for Sustainable Development, obejmująca 17 celów zrównoważonego rozwoju dotyczących aspektów klimatycznych, społecznych, walki z nierównościami itp.
  • EU Green Bonds (zielone obligacje), które mają na celu inwestowanie środków w określone sektory, proces oceny i selekcji projektów, zarządzanie środkami oraz raportowanie.
  • Standardy raportowania wg różnych systemów (GRI, GRESB, PRI, CDP itp.).
  • Inne europejskie dyrektywy i światowe standardy.

Raportowanie ESG jako ważny element w finansowaniu projektów

Raportowanie ESG niefinansowe, długoterminowe plany oraz strategie związane z klimatem będą miały wpływ na zdobycie kapitału oraz finansowanie projektów. Aspekty klimatyczne stanowią coraz ważniejszy element decyzji inwestycyjnych, szczególnie w długoterminowej perspektywie.

Rola JWA

JWA wspiera swoich partnerów biznesowych w opracowywaniu strategii raportowania, która dokładnie określi kroki, priorytety i zadania dla różnych stron, takich jak właściciele, zarządcy nieruchomości, technicy i najemcy. Nie istnieje jeden standard raportowania, dlatego jako zespół jesteśmy w stanie dostosować strategię do indywidualnych potrzeb klientów. Dla organizacji, które nie są objęte obowiązkiem raportowania, możemy pomóc w spełnieniu wymagań w przypadku planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości klientowi podlegającemu obowiązkowi raportowania.

“Nie istnieje jeden standard raportowania, dlatego jako zespół jesteśmy w stanie dostosować strategię do indywidualnych potrzeb klientów.”

Zespół JWA tworzy strategie raportowania, pomagając inwestorom dostosować firmę do przyszłych wymogów dotyczących ESG i taksonomii oraz planować raportowanie zgodnie z rozwojem firmy.

Udostępnij na:

Szukasz
zielonych rozwiązań
dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR