Strefa wiedzy JWA

07.06.2024

Jak przebiega analiza Due Diligence ESG?

Analizy ESG Due Diligence nabierają coraz większego znaczenia, gdyż umożliwiają one inwestorom ocenę, w jakim stopniu potencjalne inwestycje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym artykule dowiesz się natomiast, czym jest analiza ESG Due Diligence, a także, w jaki sposób przebiega. Dzięki temu uzyskasz komplet niezbędnych informacji.

Czym jest analiza ESG Due Diligence?

Analiza ESG Due Diligence jest kluczową częścią procesu oceny przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, która uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania korporacyjnego. W kontekście rosnącej roli zrównoważonego rozwoju ESG Due Diligence staje się nieodłącznym elementem badania należytej staranności, rozszerzając tradycyjne obszary analizy o kwestie odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska oraz ładu korporacyjnego.
Analiza ESG Due Diligence umożliwia identyfikację potencjalnych ryzyk i możliwości, które mogą wynikać z aspektów zrównoważonego rozwoju, mając na celu nie tylko ocenę obecnego stanu firmy, ale również zrozumienie, w jaki sposób zintegrowane praktyki zrównoważone wpływają na jej strategię i działalność.

Jak przebiega Due Diligence ESG?

Przebieg analizy ESG Due Diligence składa się z kilku kluczowych etapów:
1. ustalenie potrzeb i zakresu analizy: na tym etapie określane są cele analizy ESG Due Diligence, zakres badanych aspektów oraz metodyka pracy. Dzięki temu inwestorzy mogą skoncentrować się na kluczowych dla nich obszarach ESG.
2. podpisanie umowy: zawarcie formalnej umowy między inwestorem, spółką będącą przedmiotem inwestycji oraz zewnętrznymi doradcami czy ekspertami, którzy będą przeprowadzać badanie. Umowa określa ramy czasowe, zakres badania oraz obowiązki stron.
3. zebranie i analiza dokumentów: na tym etapie zbierane są wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące działalności spółki z perspektywy ESG. Dokumenty te są następnie analizowane pod kątem identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz szans związanych ze zrównoważonym rozwojem.
4. raporty pośrednie i wyjaśnianie nieścisłości: w trakcie analizy mogą pojawić się nieścisłości lub wymagane mogą być dodatkowe informacje. W takim przypadku sporządzane są raporty pośrednie, które są następnie przedmiotem dalszych dyskusji i wyjaśnień między stronami.
5. raport końcowy: ostatecznym rezultatem procesu Due Diligence jest sporządzenie raportu końcowego, który prezentuje wyniki analizy, w tym zidentyfikowane ryzyka i szanse, oraz formułuje rekomendacje dla inwestorów.
Jako JWA doskonale znamy wszystkie wymienione wyżej kroki. Przejście tych etapów pozwala na podjęcie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych oraz na lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z daną transakcją. W związku z rosnącym znaczeniem zrównoważonego rozwoju analiza ESG Due Diligence staje się nie tylko elementem etycznym, ale również strategicznym, wpływającym na wyniki finansowe i reputację przedsiębiorstw.

Podsumowanie na temat
analizy ESG Due Diligence

Analiza Due Diligence ESG stanowi nieodzowny element procesu oceny przedsiębiorstw przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, uwzględniający aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania korporacyjnego. Rozszerzając tradycyjne obszary badania o kwestie ESG, staje się kluczowym narzędziem umożliwiającym identyfikację ryzyk i możliwości wynikających ze zrównoważonego rozwoju. Poprzez dokładną analizę i ocenę praktyk związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem, inwestorzy zyskują możliwość dokonania bardziej świadomych wyborów, uwzględniających nie tylko potencjał finansowy, ale również wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Analiza ESG Due Diligence jest kluczową częścią procesu oceny przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, która uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania korporacyjnego

Przebieg analizy Due Diligence ESG obejmuje ustalenie zakresu i potrzeb badania, podpisanie umowy, zebranie i analizę dokumentów, przygotowanie raportów pośrednich oraz wyjaśnienie wszelkich nieścisłości, a także opracowanie raportu końcowego z rekomendacjami. Taki kompleksowy proces pozwala na głębokie zrozumienie, jak zintegrowane praktyki zrównoważone wpływają na strategię i działalność przedsiębiorstwa, a także na ocenę ogólnego stanu firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju. Przekonaj się, na czym polega analiza ESG Due Diligence w ofercie JWA.
Udostępnij na:

Szukasz
zielonych rozwiązań
dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR