Strefa wiedzy JWA

12.05.2023

Autor: Sylwia Bieda

Green Building Specialist w JW+A

Słownik pojęć Net Zero

W ostatnim czasie możemy zaobserwować niezwykle dynamiczny trend w biznesie jakim jest dążenie firm do zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Według naukowców osiągnięcie zerowej emisji netto przed 2050 r. ma kluczowe znaczenie dla uchronienia nas przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu. A dekarbonizacja sektora budowlanego może znacząco w tym pomóc, ponieważ budynki i procesy wokół nich stanowią 38% światowych emisji CO2.

Ślad węglowy
(ang. Carbon footprint)

Łączna suma gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez dany kraj, firmę, osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. W skład śladu węglowego zaliczamy dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz inne gazy wyrażone w ekwiwalencie CO2. Narzędziem służącym do szacowania śladu węglowego jest kalkulator śladu węglowego (Carbon footprint calculator).

Zerowa emisja netto
(ang. Net Zero emissions)

Stan, w którym antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych do atmosfery są w całości zrównoważone przez pochłanianie lub wychwyt CO2, np. poprzez CCS (sekwestracja dwutlenku węgla, CCS (ang. carbon capture and storage)).

Real zero

Produkt lub usługa, która nie powoduje emisji dwutlenku węgla, również bez stosowania kompensacji emisji, np. zeroemisyjna energia elektryczna może być dostarczana przez dostawcę, który korzysta w 100% ze źródeł energii odnawialnej.

Ślad węglowy
(ang. Carbon footprint)

Łączna suma gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez dany kraj, firmę, osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. W skład śladu węglowego zaliczamy dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz inne gazy wyrażone w ekwiwalencie CO2. Narzędziem służącym do szacowania śladu węglowego jest kalkulator śladu węglowego (Carbon footprint calculator).

Neutralność węglowa
(ang. Carbon Neutral)

Strategia kompensowania emisji gazów cieplarnianych np. poprzez upewnienie się, że taka sama ilość CO2 zostaje pochłonięta przez drzewa, rośliny bądź maszyny. Pojęcie używane w odniesieniu nie tylko do emisji dwutlenku węgla, ale także do wszystkich gazów cieplarnianych.

Budżet węglowy
(ang. Carbon budget)

Jest uproszczonym sposobem pomiaru dodatkowych emisji, które mogą wejść do atmosfery, jeśli świat chce ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu np. 1,5°C. Budżet węglowy IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) dla 66% szans na uniknięcie ocieplenia o 1,5°C wynosi 420 Gt CO2 lub 10 lat przy emisji z roku 2018.

Prawdziwy budynek zeroemisyjny
(ang. True Zero carbon building)

Budynek, w którym emisje netto dwutlenku węgla wynikające z energii zużywanej przez instalacje np. ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia oraz z zużycia energii procesowej (windy, komputery, proces produkcji) są równe zeru.

Budynek o zerowej emisji dwutlenku węgla to obiekt w którym emisje netto CO2 z energii używanej są równe zeru. Bez uwzględnienia energii procesowej (windy, komputery, proces produkcji).

Offseting

jest to sposób na zrekompensowanie swoich emisji dwutlenku węgla poprzez finansowanie projektu, który zmniejsza równoważną ilość dwutlenku węgla, ale w innym miejscu.

Geoinżynieria

wykorzystanie technologii w celu przeciwdziałania ociepleniu spowodowanemu spalaniem węgla, ropy i gazu. Na przykład rozpylanie w powietrzu maleńkich cząsteczek, które odbijają światło słoneczne z powrotem w przestrzeń, aby planeta nie nagrzewała się.

Climate Positive,
Carbon Positive/Negative

terminy odnoszące się do eliminowania wszelkich działań, wykraczających poza osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto, w celu stworzenia rzeczywistych korzyści dla środowiska poprzez usunięcie nadmiarowego dwutlenku węgla z atmosfery.

Gospodarka niskoemisyjna
(ang. Low carbon economy)

to typ systemu gospodarczego, który charakteryzuje się minimalną produkcją gazów cieplarnianych głównie, dzięki:

  • zużywaniu mniejszej ilości paliw kopalnych jako źródła energii,
  • zmniejszeniu zużycia energii opartej na węglu (np. poprzez ograniczenie podróży).

Budżet węglowy (ang. Carbon budget)

jest uproszczonym sposobem pomiaru dodatkowych emisji, które mogą wejść do atmosfery, jeśli świat chce ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu np. 1,5°C. Budżet węglowy IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) dla 66% szans na uniknięcie ocieplenia o 1,5°C wynosi 420 Gt CO2 lub 10 lat przy emisji z roku 2018.

Budynek o zerowej emisji
dwutlenku węgla (ang. Zero carbon building)

budynek, w którym emisje netto dwutlenku węgla wynikające z energii zużywanej przez instalacje np. ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia są równe zeru. Bez uwzględnienia energii procesowej (windy, komputery, proces produkcji).
Udostępnij na:

Szukasz
zielonych rozwiązań
dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR