lca_short

Analiza LCA (Life Cycle Assessment)

Analiza LCA (Life Cycle Assessment) polega na ocenie efektów jaki dany budynek wywiera na środowisko w całym cyklu życia. Cykl życia obejmuje produkcję materiałów, ich transport na budowę, proces budowy, sześćdziesięcioletni okres użytkowania budynku, oraz jego rozbiórkę.

Analiza LCA ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynku na środowisko, promowanie świadomego gospodarowania zasobami oraz wspieranie procesu projektowania ze szczególną troską o komfort użytkowników i środowisko naturalne.

Analiza pozwala na wskazanie nieefektywnych ekologicznie rozwiązań projektowych, materiałów i elementów z największym udziałem w produkcji CO2, oraz oszacowanie zużycia wody i energii w okresie użytkowania.

Wyniki analizy mogą posłużyć do optymalizacji rozwiązań projektowych, a co za tym idzie ograniczenia kosztów budowy oraz zmniejszenia przyszłych kosztów eksploatacji budynku.

Analiza cyklu życia budynku jest integralną częścią wielokryteriowych systemów certyfikacji takich jak LEED i BREEAM.

Analiza LCA dla LEED

Analiza LCA pozwala na uzyskanie do 3 punktów oraz 1 dodatkowy punkt za innowacje, w kredycie Building Life-Cycle Imapct Reduction w kategorii Materials and Resources w systemie oceny LEED v4.

Analiza LCA dla BREEAM

Analiza LCA pozwala na uzyskanie do 5 punktów oraz 1 dodatkowy punkt za innowacje, w kredycie Mat 01 Life Cycle Impacts w najnowszej wersji systemu oceny BREEAM International New Construction 2016.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Chcesz się z nami skontaktować?