Oszczędność energii

Oszczędność energii

Niemal każdy budynek zużywa energię, którą można zoptymalizować. Wynika to najczęsciej z braku analizy możliwych rozwiązań projektowych pod kątem efektywności energetycznej na etapie projektowania oraz realizacji obiektu. Możliwe jest jednak wprowadzenie zmian, które pozwolą na oszczędność energii.
Strategia związana z oszczędnością energii zakłada przede wszystkim analizę obiektu, czyli m.in. poznanie projektu i specyfiki budynku, zastosowanych systemów czy harmonogramu funkcjonowania użytkowników, a także przeanalizowanie rachunków. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować źródła największego zużycia energii w ciągu roku oraz ewentualne anomalia. Następny krok zakłada propozycje zmian optymalizacyjnych działanie budynku oraz jego elementy i systemy aby działały jak najbardziej efektywnie i oferowały najwyższą sprawność energetyczną.
Dodatkowym aspektem, który należy brać pod uwagę oprócz optymalizacji zużycia energii jest emisja CO2. Zobowiązuje nas do tego prawo unijne – ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To cel, który jest realizowany przez wszystkie kraje członkowskie i musi znaleźć odzwierciedlenie w operacyjnym śladzie węglowym budynków.

Szukasz zielonych rozwiązań dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Dlaczego warto oszczędzać energię?

W Polsce i Unii Europejskiej obowiązuje szereg uwarunkowań prawnych, które obligują właścicieli budynków do poprawy efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Przykładem są Taksonomia EU oraz CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), które wymagają wprowadzania zmian mających na celu zmniejszenie zużycia energii budynków i w konsekwencji wynikający z tego operacyjny ślad węglowy.

Według wytycznych CRREM każdy typ budynku ma zdefiniowaną ścieżkę, która wskazuje cel obniżania zużycia energii i emisji w każdym kolejnym roku, aż do roku 2050. Zmniejszenie zużycia energii oraz operacyjnego śladu węglowego budynku pociąga za sobą dodatkowe korzyści – jest to przede wszystkim wspomniana oszczędność energii. Optymalizujemy koszty eksploatacji, które przy obecnym wzroście cen  znacząco pogarszają wyniki finansowe firmy.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pomożemy Ci osiągnąć neutralność klimatyczną Twojej nieruchomości poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów za energię. Przeprowadzimy Cię przez proces Net Zero w kilku prostych krokach:

Przeprowadzimy Cię
przez cały proces:

1.

Wykonamy audyt energetyczny budynku poprzedzony analizą dokumentacji i aktualnych rachunków. Porównamy efektywność budynku z wymaganiami unijnymi oraz innymi budynkami tego samego typu.

2.

Przeanalizujemy obecną sytuację w odniesieniu do wymagań prawnych oraz rynkowych, a następnie zaplanujemy ścieżkę optymalizacji energetycznej – tak, aby podnieść efektywność energetyczną nieruchomości. Rekomendacje podzielimy na operacyjne, inwestycyjne oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

3.

Obliczymy koszty inwestycyjne dla każdej rekomendacji oraz ich czas zwrotu. Pozwoli to wybrać optymalną ścieżkę działań prowadzących do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dowiedz się więcej o dekarbonizacji budynku

Dekarbonizacja budynków stanowi kluczowy element w drodze do osiągnięcia celu Net Zero, czyli neutralności węglowej. Wykonujemy audyty energetyczne budynków, analizujemy sytuację w odniesieniu do wymagań prawnych i rynkowych, a także obliczamy koszta inwestycji. Sprawdź więcej informacji na temat naszej usługi.

Być może wpisałeś w oknie wyszukiwarki Google „dekarbonizacja co to” i oczekujesz krótkiej odpowiedzi. Otóż dekarbonizacja to proces zmniejszania lub eliminowania emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych wytwarzanych przez ludzką działalność, zwłaszcza w sektorach przemysłu, energetyki, transportu i rolnictwa. Strategia dekarbonizacji budynku ma na celu ograniczenie wpływu działalności człowieka na zmiany klimatyczne i ograniczenie globalnego ocieplenia.

Dekarbonizacja budynku — Net zero często obejmuje działanie, takie jak między innymi:

 • Przechodzenie na odnawialne źródła energii: zastępowanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna, wiatrowa i hydroenergetyka.
 • Efektywność energetyczna: poprawa efektywności energetycznej w budynkach, pojazdach i procesach przemysłowych w celu zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię.
 • Elektryfikacja transportu: zastępowanie pojazdów spalinowych pojazdami elektrycznymi oraz rozwój infrastruktury wspierającej elektryfikację transportu.
 • Innowacje technologiczne: rozwój i wdrażanie nowych technologii, które mogą pomóc w redukcji emisji CO2, takich jak wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla (CCS).
 • Zmiany w rolnictwie: wdrażanie praktyk rolniczych, które pomagają redukować emisje gazów cieplarnianych i zwiększają sekwestrację węgla.

Dekarbonizacja jest uważana za kluczowy element w globalnych wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatu, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego i innych międzynarodowych inicjatyw klimatycznych. Celem tego procesu jest natomiast osiągnięcie Net Zero w budynku.

„Net zero” natomiast to zerowa emisja netto gazów cieplarnianych. Inaczej jest to stan, w którym ilość emitowanych przez działalność ludzką gazów cieplarnianych jest równoważona przez usuwanie z atmosfery takiej samej ilości tych gazów, również przez działalność ludzką. Jest to osiągane poprzez kombinację redukcji emisji i zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych. Cel „net zero” ma na celu ograniczenie globalnego ocieplenia i jest zgodny z celami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Wykorzystanie technologii w osiąganiu Net Zero jest oparte na coraz bardziej nowoczesnych rozwiązaniach.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w budownictwie, czyli dążenie do statusu Net Zero w budynkach jest istotne z kilku powodów:

 1. Ograniczenie zmian klimatycznych: Budynki są znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych, głównie z powodu zużycia energii na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i inne potrzeby. Osiągnięcie statusu Net Zero w budynkach przyczynia się do zmniejszenia całkowitych emisji CO2, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatu. Dekarbonizacja w kontekście zmian klimatycznych ma ogromne znaczenie.
 2. Zwiększenie efektywności energetycznej: Dążenie do Net Zero wymaga zastosowania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji budynków i oszczędności dla użytkowników. Energooszczędne rozwiązania w dekarbonizacji to podwójna korzyść.
 3. Poprawa jakości życia i zdrowia: Budynki Net Zero często wykorzystują naturalne źródła światła i lepszą cyrkulację powietrza, co może poprawić jakość życia mieszkańców i użytkowników oraz mieć pozytywny wpływ na ich zdrowie.
 4. Innowacyjność i rozwój technologii: Projektowanie i budowa budynków Net Zero stymuluje rozwój nowych technologii i rozwiązań, takich jak zaawansowane systemy zarządzania energią czy odnawialne źródła energii w strategii Net Zero.
 5. Wzrost wartości nieruchomości: Budynki spełniające standardy Net Zero mogą być bardziej atrakcyjne na rynku nieruchomości ze względu na niższe koszty eksploatacji i zwiększoną świadomość ekologiczną. Wpływ dekarbonizacji na wartość nieruchomości jest naprawdę znaczący.
 6. Przykład dla innych sektorów: Budynki Net Zero mogą służyć jako wzór do naśladowania w innych sektorach gospodarki, pokazując, że osiągnięcie neutralności węglowej jest możliwe i korzystne.
 7. Zgodność z regulacjami i przepisami: Wiele krajów i regionów wprowadza przepisy mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Budynki Net Zero są zgodne z tymi regulacjami i przygotowane na przyszłe zmiany w prawodawstwie.

Jak zatem widzisz, zdecydowanie warto wykonać działania operacyjne w procesie dekarbonizacji. Zastosowanie narzędzia CRREM w dekarbonizacji, a także podjęcie wszystkich pozostałych działań analitycznych i wdrożenie strategii pozwala cieszyć się długofalowymi korzyściami.

Opracowanie skutecznej strategii dekarbonizacji budynków wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględnia zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby, a także specyfikę każdego budynku. Oto kluczowe kroki, które można podjąć, opracowując strategie zmniejszenia śladu węglowego w budynkach:

 1. Ocena Baseline: zacznij od oceny obecnego poziomu emisji węgla w budynkach, co obejmuje wszystkie źródła emisji związane z energią, wodą i odpadami. To pozwoli na zrozumienie, gdzie i jakie działania są najbardziej potrzebne.
 2. Ustawienie Celów: określ jasne i mierzalne cele redukcji emisji CO2, najlepiej zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak cele Porozumienia Paryskiego.
 3. Efektywność Energetyczna: zwiększ efektywność energetyczną budynków poprzez wykorzystanie modelu energetycznego w dekarbonizacji, modernizację istniejących systemów, takich jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie i sprzęt biurowy. Rozważ stosowanie technologii smart building do optymalizacji zużycia energii. Efektywność energetyczna jako element dekarbonizacji jest kluczowa.
 4. Odnawialne Źródła Energii: zintegruj odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne, pompy ciepła i systemy rekuperacji ciepła, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.
 5. Zarządzanie Wodą i Odpadami: wprowadź systemy gospodarowania wodą oraz recyklingu odpadów, aby zmniejszyć ślad węglowy związany z tymi obszarami.
 6. Materiały Budowlane: wykorzystuj materiały budowlane o niskim śladzie węglowym, takie jak drewno z certyfikowanych źródeł, materiały z recyklingu i lokalne produkty, aby zmniejszyć emisje związane z transportem i produkcją.
 7. Zazielenianie i Bioróżnorodność: włącz elementy zielone, takie jak dachy i ściany zielone, które mogą pomóc w absorpcji CO2, a także poprawić bioróżnorodność i jakość powietrza.
 8. Szkolenie i Edukacja: przeszkol personel i użytkowników budynku w zakresie praktyk zrównoważonego użytkowania przestrzeni.
 9. Monitoring i Raportowanie: regularnie monitoruj postępy i raportuj wyniki, aby zapewnić przejrzystość i możliwość dostosowywania strategii w razie potrzeby.
 10. Współpraca: współpracuj z lokalnymi władzami, organizacjami branżowymi i innymi kluczowymi interesariuszami, aby dzielić się wiedzą, doświadczeniami i zasobami.

Pamiętaj, że każdy budynek jest unikalny, dlatego kluczowe jest dostosowanie strategii do konkretnych warunków i możliwości danego obiektu. Ważna jest również ciągła ocena i dostosowywanie strategii, aby uwzględniać zmieniające się technologie, regulacje. Jeżeli wpisałeś w Google frazę „dekarbonizacja a regulacje prawne UE”, pamiętaj, że Unia ma zamiar od 2030 roku wprowadzić wymóg, aby wszystkie budynki były zeroemisyjne.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu. Nasz zespół oferuje kompleksowe wsparcie w procesie dekarbonizacji Twojej nieruchomości, kierując się do celu Net Zero. Specjalizujemy się w opracowywaniu skutecznych strategii zmniejszenia emisji CO2 poprzez audyt energetyczny w dekarbonizacji budynku, analizę obecnej sytuacji i planowanie optymalizacji energetycznej.

Nasi eksperci nie tylko identyfikują możliwości poprawy efektywności energetycznej, ale także rekomendują działania inwestycyjne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Kalkulujemy również koszty i czas zwrotu inwestycji, aby zapewnić Ci najbardziej efektywne rozwiązania. Gwarantujemy, że Twoja nieruchomość nie tylko osiągnie status Net Zero, ale również stanie się wzorem zrównoważonego rozwoju.

Jeżeli interesuje Cię budownictwo zeroemisyjne — kierunki i wyzwania z tym związane, a także nasza opinia na temat Twojego obiektu, pozostaw nam dane kontaktowe i skorzystaj z naszej oferty. Pamiętaj, że ESG i dekarbonizacja — zrównoważony rozwój nieruchomości, a także benchmarking energetyczny w dekarbonizacji budynku to nasza specjalizacja. Wesprzemy Cię także, jeśli chodzi o finansowanie projektów dekarbonizacyjnych.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.