Świadectwa charakterystyki energetycznej
i modele energetyczne

Jak ocenić efektywność energetyczną budynku?

Zużycie energii w budynku jest uzależnione od wielu czynników takich jak warunki pogodowe, liczba osób użytkujących obiekt czy wewnętrzne warunki termiczne. Obliczenie tego parametru jest więc skomplikowane, jednak niezbędne dla zaplanowania działań mających na celu optymalizację zużycia energii.

Podstawowymi narzędziami do oceny efektywności energetycznej budynku są świadectwa charakterystyki energetycznej i modele energetyczne.

Szukasz zielonych rozwiązań dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument urzędowy, który poświadcza zużycie energii dla analizowanego obiektu i jest obecnie niezbędne dla wszystkich budynków komercyjnych.

Świadectwo jest wymagane przez ustawę o charakterystyce energetycznej wdrażającą Dyrektywę Unii Europejskiej 2010/31/UE. Zgodnie z nią nowo budowane budynki muszą spełnić restrykcyjne wymagania dotyczące maksymalnego zużycia energii. Dokument wykonywany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej wraz z późniejszymi zmianami.

Dokument służy przede wszystkim informowaniu właścicieli, najemców oraz użytkowników nieruchomości o efektywności energetycznej danego obiektu i dotyczy m.in. budynków i lokali wynajmowanych oraz zbywanych na podstawie umowy sprzedaży.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera ocenę energetyczną budynku oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

Model energetyczny budynku

Model energetyczny budynku to symulacja, w której tworzony jest trójwymiarowy model rzeczywistego budynku. Model uwzględnia materiały budowlane, konstrukcję ścian i przegród, a także wszystkie energochłonne systemy obecne w budynku, takie jak klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie. Dodatkowo, na podstawie danych pogodowych, takich jak temperatura, prędkość wiatru i nasłonecznienie, analizowana jest reakcja systemów na warunki zewnętrzne, aby utrzymać odpowiednie warunki we wnętrzu budynku, na przykład odpowiednią temperaturę. Dzięki kompletnemu modelowi energetycznemu można precyzyjnie odwzorować rzeczywiste zużycie energii w budynku i zoptymalizować działanie systemów, co umożliwia prognozowanie przyszłych kosztów mediów. W przypadku istniejących budynków, model podlega kalibracji, czyli dostosowaniu parametrów do rzeczywistych danych zużycia, co pozwala uzyskać zgodność symulacji z faktycznymi wynikami. Pomiary parametrów fizycznych systemów HVAC w istniejącym budynku są przydatne do ustalenia dokładnych parametrów modelu.

Jakie korzyści wynikają ze świadectw i modeli energetycznych?

Wykonanie świadectwa lub modelu energetycznego budynku to potwierdzenie efektywności energetycznej budynku i identyfikacja obszarów do poprawy. Oto kilka powodów, dlaczego warto to zrobić:
 • zmniejszenie zużycia mediów w budynku (energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu etc.), a w rezultacie redukcja kosztów operacyjnych,
 • redukcja śladu węglowego i w konsekwencji zmniejszenie środowiskowych oraz ekonomicznych szkód wynikających z nadmiernego zużycia energii,
 • zoptymalizowanie zużycia energii m.in. dzięki analizie projektowanych rozwiązań pozwalających na redukcję obciążenia zapotrzebowania na chłód oraz ciepło, poprawę efektywności energetycznej urządzeń oraz zastosowanie zrównoważonych strategii funkcjonowania budynku,
 • zwiększenie standardu energetycznego planowanych inwestycji w budownictwie,
 • optymalizacja nakładów inwestycyjnych poprzez prawidłowe oszacowanie zapotrzebowania na chłód i ciepło w budynku.
 • Jak możemy Ci pomóc?

  Analizy modelowania energetycznego przeprowadzamy w oprogramowaniu Integrated Environmental Solutions (IES) – jednym z najdoskonalszych rozwiązań dostępnych na rynku. Wykonujemy modele dla celów certyfikacji LEED i BREEAM oraz modele doradcze na potrzeby optymalizacji inwestycji.
  Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Wykorzystujemy oprogramowanie Audytor OZC 7.0.
  Twoja wiadomość została wysłana!

  Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

  W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

  Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

  Niebawem na nią odpowiemy.

  Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

  Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

  Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

  Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

  Powodzenia!
  Zespół HR

  Dziękujemy!

  Zostałeś zapisany do newslettera.