BREEAM New Construction w pigułce

BREEAM jest uznanym w międzynarodowym systemem oceny budynków. Od czasu jego powstania, certyfikat uzyskało ponad 250 tysięcy budynków z ponad 50 krajów. Certyfikat BREEAM gwarantuje, że budynek jest zaprojektowany, zbudowany i zarządzany zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami obowiązującymi na rynku. BREEAM to szeroko rozpoznawalna marka wśród inwestorów i deweloperów, a coraz częściej również wśród najemców.

Proces certyfikacji nadzorowany jest przez BRE (Building Research Establishment) – organizację specjalizującą się w kompleksowych usługach związanych ze zrównoważonym budownictwem. Podstawą oceny są dokumentacja i raporty przygotowywane przez licencjonowanego asesora odpowiedzialnego za oceniany budynek. Zadaniem asesora jest współpraca ze zespołem projektowym na każdym etapie projektu oraz doradztwo w zakresie wprowadzania zrównoważonych rozwiązań.

Przy ocenie bierze się pod uwagę wiele kryteriów, które pogrupowane zostały na 10 kategorii. Obejmują one takie aspekty jak:

 • zarządzanie,
 • samopoczucie użytkowników,
 • efektywność energetyczną,
 • dostępność środków transportu,
 • zużycie wody i materiałów,
 • wartość ekologiczna i odpady,
 • zanieczyszczenie środowiska,
 • zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Każda z kategorii składa się z pojedynczych wymogów technicznych za spełnienie których przyznawane są punkty, które następnie sumuje się ramach danej kategorii. Każdej kategorii przypisana jest procentowa waga ustalana przez BRE. Końcowy wynik jest sumą iloczynów wyników oraz wag poszczególnych kategorii. W zależności od wyniku przyznaje się certyfikat na jednym z pięciu poziomów:

 • PASS (≥ 30%),
 • GOOD (≥ 45%),
 • VERY GOOD (≥ 55%),
 • EXCELLENT (≥ 70%),
 • OUTSTANDING (≥ 85%).

Certyfikacji podlegają nie tylko budynki biurowe, ale również mieszkalne, handlowe, przemysłowe a także inne typy budynków, po wcześniejszym uzgodnieniu z BRE.
Podsumowując, uzyskanie certyfikatu na odpowiednim poziomie niesie ze sobą szereg korzyści takich jak:

 • weryfikacja i niezależne potwierdzenie jakości budynku,
 • ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu,
 • marketing i zaprezentowanie budynku na rynku,
 • poprawa komfortu użytkowania obiektu przez najemców,
 • potwierdzenie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej Inwestora.

 

Jerzy Wójcik

The Green360° blog has been created to provide educational content and aid the development of the industry of certified sustainable construction. Green360° is the publishing part of JW+A.

Green360° will contain practical information and studies relating to LEED and BREEAM certification and facts from the commercial real estate market.

We support and promote responsible use of our planet’s resources.

We are looking forward to doing business with you!

How can we help you?

Contact us at a JW+A office or submit your enquiry using the online form.

Chcesz się z nami skontaktować?