Jak ograniczyć zużycie energii w budynkach komercyjnych?

Głównym zadaniem stawianym przed projektantami i zarządcami budynków jest ograniczanie zużycia energii. Obecnie budowane budynki muszą spełniać szereg wymagań dotyczących energochłonności. Według Europejskiej Agencji ds. Środowiska w całkowitym zużyciu energii w budynkach główną część stanowi energia zużywana na ogrzewanie budynków. Nowoprojektowane budynki powinny charakteryzować się niskim zużyciem energii użytkowej na centralne ogrzewanie, wentylację oraz chłodzenie. Podczas oceny energochłonności budynku rzadko bierze się pod uwagę zużycie energii na potrzeby urządzeń elektrycznych lub sterowanie systemów HVAC.

Na co zwrócić uwagę, aby obniżyć zużycie energii w projektowanych budynkach?

Zużycie energii w budynkach zależy od wielu czynników. Obliczeniowe lub rzeczywiste zużycie energii w budynkach zależy od wielu czynników. Każdy z tych czynników ma wpływ na ilość zużytej energii w trakcie funkcjonowania budynku. Czynniki te można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, zależą one od:

  • lokalizacji budynku w odniesieniu do strefy klimatycznej,
  • usytuowania względem stron świata, wysokości oraz zacienienia od otaczających budynków,
  • ilości szklenia w budynku,
  • przeznaczenia budynku,
  • wyposażenia w różnego rodzaju urządzenia emitujące podczas użytkowania ciepło,
  • zieleni i elementów małej architektury,
  • przyjętych rozwiązań projektowych.

W dużej mierze na etapie analizy projektu można zauważyć  czy budynek będzie energooszczędny. Jako doradcy na etapie projektowania musimy zwrócić uwagę na umiejętne wykorzystanie lokalnych warunków klimatycznych i urbanistycznych. Podczas projektowania budynków o radykalnie obniżonej charakterystyce należy zwrócić uwagę na wiele czynników mających wpływ na jakość energetyczną budynku. Jednak aby prawidłowo dobrać rozwiązania techniczne należy zapoznać się z lokalnym klimatem oraz ustalić sposób eksploatacji budynku.

Jak ograniczyć zużycie energii w budynkach istniejących?

W pierwszej kolejności należałoby skupić się na sposobie redukcji głównych źródeł zużywanej energii, dlatego należy przeprowadzić audyt energetyczny – analizę zużycia energii w ciągu ostatniego roku. Pozwoli to na wykrycie, które obszary w budynku są najbardziej energochłonne. Dzięki wykryciu nieprawidłowości będzie można ograniczyć zużycie energii w poszczególnych strefach. Poniżej przedstawiono grupy, które
w budynkach komercyjnych są najbardziej odpowiedzialne za zużycie energii.

Ogrzewanie

Ostatnie lata przynoszą coraz lepsze rozwiązania pod kątem efektywności w zakresie ogrzewania. Budynki są coraz lepiej zaizolowane, jednak zużycie energii na potrzeby ogrzewania nadal są wysokie. Ze względu na duże ilości powietrza wentylacyjnego, należy w sposób umiejętny sterować wydatkami powietrza, które jest zimą podgrzewane oraz zastanowić się nad optymalizacją nastaw temperatur
w budynku. Już obniżenie temperatury o 1oC pozwoli przynieść wymierne korzyści.

Ciepła woda użytkowa

Sposobem na minimalizację zużycia energii powinno być w pierwszej kolejności zastosowanie nisko przepływowej armatury. W drugiej można zastanawiać się nad stosowaniem odzysków ciepła,
np. z systemów VRV.

Chłód

W przypadku chłodzenia tutaj również producenci prześcigają się w efektywności swoich produktów, jednak tutaj pole rozwoju technologii jest ograniczone. Oszczędności w zużyciu energii można osiągnąć, optymalizując nastawy systemów chłodzących. W okresie, gdy temperatura na zewnątrz budynku jest niższa niż temperatura otoczenia mamy możliwość stosowania systemów odzysku ciepła, free coolingu czy wentylacji naturalnej co znacząco pozwala ograniczyć zużycie energii w budynkach komercyjnych.

Oświetlenie

W pierwszej kolejności należy się zastanowić nad odpowiednim doświetleniem przestrzeni światłem słonecznym. Odpowiednia ilość szklenia, stosowanie kanałów świetlnych i właściwe rozplanowanie przestrzeni wraz z odpowiednim systemem sterowania pomoże znacząco obniżyć zużycie energii na cele oświetlenia. Resztę energii świetlnej należy dostarczyć. Obecnie stosowana technologia LED pozwoliła znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Wentylatory

Zużycie energii na potrzeby napędu wentylatorów zależą nie tylko od ich sprawności, która na ten moment jest dość wysoka ale również od strat ciśnienia w kanałach. Na etapie użytkowania należy zwrócić uwagę, że wentylatory często są  jednymi z najbardziej energochłonnych urządzeń w budynkach. Dlatego można ograniczać ich działanie poprzez czasowe wyłączanie w okresach kiedy budynek nie funkcjonuje lub sterować wydatkiem od stężenia ilości CO2 w powietrzu wywiewanym.

Urządzenia elektryczne

Często odpowiadają za największe zużycie energii w budynku. Jedyne co można zrobić to stosować wydajniejsze urządzenia posiadające certyfikaty energetyczne. Efektywność urządzeń rośnie, jednak będzie ona w przyszłości kluczowym wskaźnikiem wpływającym na zużycie energii w obiekcie

Powyżej zostały zaprezentowane przykłady w jaki sposób można ograniczyć zużycie energii
w budynkach. Należy pamiętać że ingerencja w nastawy lub harmonogramy działania powinna być wcześniej przeanalizowana pod kątem funkcjonowania i przeznaczenia budynku, ponieważ optymalizując zużycie energii w istniejących budynkach należy mieć na uwadze komfort użytkowników.

Autor

Piotr Adamczyk - Junior Energy Modeling Specialist

Blog Green360° powstał z myślą o edukacji i rozwoju branży
zrównoważonego certyfikowanego budownictwa. Green360° to wydawnicza cześć naszej firmy JW+A.

Green360° to praktyczne wiadomości i opracowania dotyczące certyfikowania LEED, BREEAM jak i ciekawostek z rynku nieruchomości komercyjnych.

Wspieramy i promujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów naszej planety.

Zapraszamy do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu.

Chcesz się z nami skontaktować?