Strefa wiedzy JWA

Autor: Sylwia Bieda

Sustainability Specialist & Junior Coordinator w JWA.

W firmie JWA pomaga właścicielom i zarządcom nieruchomości w przeprowadzeniu procesu certyfikacji BREEAM In-Use dla już użytkowanych obiektów komercyjnych i mieszkalnych.

Autor: Agata Delmaczyńska

ESG Advisory Team Manager w firmie JWA.

W firmie JWA koordynuje pracę zespołu ESG wspierającego firmy z sektora nieruchomości w realizacji strategii i raportowaniu ESG, weryfikacji zgodności budynków z Taksonomią UE oraz oszacowaniu śladu węglowego przedsiębiorstwa.

Autor: Alicja Kwiatkowska

Sustainability Assistant w JWA.

W firmie JWA wspiera procesy certyfikacji BREEAM In-Use dla istniejących budynków komercyjnych, m.in.: przeprowadza analizy eksperckie, w tym ekspertyzy dotyczące ryzyk klimatycznych oraz przygotowuje wymaganą przez jednostkę certyfikacyjną dokumentację dowodową.

02.10.2023

Jak certyfikacja BREEAM In-Use realizuje cele strategii ESG?

Coroczne raportowanie realizacji strategii ESG staje się powszechną praktyką dla największych przedsiębiorstw i instytucji. Regularna prezentacja faktycznych działań i planów pozwala inwestorom wykazać się odpowiedzialnością środowiskową i społeczną oraz prowadzeniem polityki zrównoważonego rozwoju. Jednym z narzędzi służących do czytelnego wykazania podjętych kroków jest przeprowadzenie certyfikacji BREEAM In-Use, która realizując poszczególne założenia strategii ESG, jest w stanie precyzyjnie wykazać pozafinansową wartość nieruchomości
należących do danego przedsiębiorstwa.

BREEAM In-Use a strategia ESG

Strategie ESG przedstawiają planowanie rozwoju firmy w trzech zasadniczych obszarach – środowiskowym (environment), społecznym (social) i opisującym sposoby zarządzania firmą (governance). W kwestiach środowiskowych, raporty zawierają takie informacje, jak np. postępy w działaniach na rzecz ograniczenia emisji, dążenia do redukcji wpływu na zmiany klimatyczne, ograniczenie zużycia zasobów czy minimalizacja ilości generowanych odpadów. W obszarze społecznym raport ESG przedstawia wpływ firmy na otoczenie i jej zaangażowanie na rzecz pracowników, lokalnej społeczności, dostawców oraz klientów. Obszar zarządzania odnosi się do kwestii organizacji wewnętrznej firmy i zasad nią kierujących. Porusza również kwestie odpowiedniego prowadzenia biznesu z poszanowaniem wartości i zasad równości społecznej.
“Odpowiedzialna polityka środowiskowa, prowadzona przez zarządców budynków, to jeden z obszarów wpisujących się w realizację celów ESG. Ma ona znaczenie zarówno dla właścicieli budynków, jak i ich najemców, którzy weryfikują odpowiedzialność zarządcy i na tej podstawie podejmują własne decyzje biznesowe. Dzięki temu mogą wykazać się odpowiedzialnością środowiskową i społeczną również we własnym raportowaniu.“
Agata Delmaczyńska, ESG Advisory Team Manager w firmie JWA.
Narzędziem, które pozwala obiektywnie i holistycznie zweryfikować istniejące już obiekty w oparciu o przejrzyste i międzynarodowo uznane kryteria, jest m.in. certyfikacja BREEAM In-Use. Składa się z dwóch części: Asset Performance, gdzie ocenie podlegają cechy fizyczne budynku (powłoka zewnętrzna, wyposażenie techniczne, konstrukcja) oraz Management Performance, poświęconej ewaluacji sposobu zarządzania obiektem (wprowadzone polityki i procedury).
Głównym celem tego systemu oceny budynków jest ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych. Certyfikacja BREEAM In-Use wspiera i promuje rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju m. in.: organizacji zarządzających budynkami. Ukierunkowuje działania w kwestiach: środowiskowych (ograniczanie zużycia energii i wody, efektywne gospodarowanie odpadami) i społecznych (bezpieczeństwo i higiena pracy, komfort użytkowników, w tym udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi), a także zmniejszenia ryzyka klimatycznego i społecznego.

Niższe koszty utrzymania budynku

Spełnienie wymagań certyfikacji BREEAM In-Use w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku w czterech zasadniczych obszarach – zużyciem mediów, uniezależnieniem od energii konwencjonalnej, odpornością budynku oraz działaniami wspierającymi ponowne wykorzystanie i recykling zasobów.
“W certyfikacji BREEAM In-Use, wśród rozwiązań ograniczających zużycie mediów, punktowane są m.in. energooszczędne rozwiązania w obiekcie (windy, oświetlenie), instalacja rolet w oknach, kontrola systemów sterujących systemami oświetleniowymi, grzewczymi i klimatyzacyjnymi czy też zielone dachy i ściany. Na liściepunktowanych działań znajduje się również zarządzanie popytem energii elektrycznej, monitorowanie i raportowanie zużycia energii i wody celem ich późniejszego ograniczenia. Uwzględnia się tu również instalację systemów zbierania i ponownego wykorzystania wód opadowych lub wody szarej, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na wodę wodociągową. Ponadto, punktowane jest również wdrażanie tzw. „zielonych umów najmu”, zawierających zachęty do aktywnego angażowania najemców w kwestie praktyk oszczędzania energii, wody i odpadów.“
Alicja Kwiatkowska, Sustainability Assistant w JWA.
Kolejnym obszarem ocenianym w certyfikacji BREEAM In-Use jest implementacja rozwiązań uniezależniających budynek od energii konwencjonalnej. Wśród rozwiązań wpływających na ograniczenie jej zużycia znajdują się panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i magazyny energii.
Na liście działań wspierających odporność budynku i co za tym idzie – minimalizację kosztów jego napraw, punktowane jest wykonanie zaleceń z okresowego przeglądu budowlanego, regularna konserwacja systemów oraz zastosowanie elementów chroniących przed zniszczeniem poszczególnych obszarów budynku.
Ostatnim obszarem są działania wspierające ponowne wykorzystanie i recykling zasobów, które pozwalają znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na zakup nowych materiałów. W tej kwestii punktowana jest regularna inwentaryzacja zasobów, stworzenie magazynu na materiały budowlane wielokrotnego użytku oraz badanie możliwości adaptacji budynku do przyszłych zmian w użytkowaniu.

Ograniczenie emisji CO2

Certyfikacja BREEAM In-Use obejmuje również wszelkie działania związane z ograniczeniem emisji
CO2. W związku z tym punktowane jest wdrażanie wszelkich technologii niskoemisyjnych oraz
rozwiązań ograniczających zużycie energii. Na liście znajdują się rozwiązania wspierające
zrównoważony transport i promujące ruch pieszy (m.in. udogodnienia dla rowerzystów, bliskość
komunikacji zbiorowej, zapewnienie ładowarek do samochodów elektrycznych czy promowanie
wspólnych przejazdów). W ograniczeniu emisji CO2 pomagają także cele określane w polityce
zrównoważonych zakupów, opracowywanej w ramach certyfikacji (dotyczące np. zakupu produktów
lokalnych).

“Odpowiedzialna polityka środowiskowa, prowadzona przez zarządców budynków, to jeden z obszarów wpisujących się w realizację celów ESG”

Zarządzanie budynkiem

Certyfikacja BREEAM In-Use w części pierwszej (Asset Performance) obejmuje również szereg wdrożeń związanych z efektywnym zarządzaniem danym obiektem. Są to m.in. zapewnienie alarmowego systemu pożarowego i antywłamaniowego, instalacja czujników CO i CO2 czy przeprowadzanie analizy ryzyka powodziowego. Ponadto, punktowane jest prowadzenie inwentaryzacji zasobów, instalacja systemu wykrywania wycieków, monitorowanie zużycia wody i energii, kontrola urządzeń chłodniczych i grzewczych oraz zarządzanie popytem dla energii elektrycznej.
Proces certyfikacji BREEAM In-Use w drugiej części (Management Performance), dotyczy analizy istniejących procesów zarządzania budynkiem lub wypracowania nowych rozwiązań, zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami. Wśród punktowanych działań znajdują się m.in. przygotowanie przewodnika dla użytkowników budynku, implementacja rozwiązań zapewniających dobrą komunikację pomiędzy zarządcą a użytkownikami. Ocenie podlega również opracowanie i wdrożenie polityki proekologicznej i procedury zarządzania jakością powietrza, wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem związanym z wystąpieniem skażeń bakteryjnych, opracowanie strategii wodnej, polityki zrównoważonych zakupów, wdrożenie procedury zmniejszenia zanieczyszczenia światłem w nocy czy przygotowanie planów awaryjnych na wypadek zagrożeń.
“Poza opracowaniem polityk i procedur dotyczących zarządzania budynkiem, w certyfikacji BREEAM In- Use w części drugiej istotne jest raportowanie zużycia energii, wody, ilości wytwarzanych odpadóworaz emisji CO2. Punkty otrzymywane są także za przeprowadzenie ankiety komfortu termicznego użytkowników czy audytu energetycznego oraz wykonanie oceny bezpieczeństwa budynku, czy raportu ekologa wraz z planem zarządzania różnorodnością biologiczną. W ramach certyfikacji uwzględniane są również ryzyka społeczne i klimatyczne, których identyfikacja pomaga w określaniu i wdrażaniu rozwiązań adaptacyjnych oraz w podjęciu trafnych działań związanych z dekarbonizacją budynku.“

Sylwia Bieda, Sustainability Specialist & Junior Coordinator w JWA.

Udostępnij na:

Szukasz
zielonych rozwiązań
dla swojej firmy?

Zostaw nam swoją prośbę o kontakt, a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w ciągu 24h.

Konrad Kądziołka

Business Development Representative

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w zielonym budownictwie!

Dziękujemy!

Zostałeś zapisany do newslettera.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Niebawem na nią odpowiemy.

Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Niebawem prześlemy ofertę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Niebawem na nią odpowiemy.

W celu najlepszego dopasowania oferty do Twoich potrzeb i skrócenia czasu jej przygotowania, zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety.

Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia!

Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz potwierdzenie udziału w procesie rekrutacji i informacje na temat kolejnych kroków.

Powodzenia!
Zespół HR