lcc_short

Analiza LCC (Life Cycle Cost)

Analiza LCC (Life Cycle Cost) polega na obliczeniu kosztów cyklu życia budynku. Koszty obejmują nakłady początkowe (koszty inwestycyjne), szacunkowe koszty utrzymania oraz koszty zużycia wody i energii w dwudziestoletnim okresie użytkowania budynku.

Cel analizy LCC

Głównym celem jest optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w cyklu życia budynku. Wynikiem analizy jest zestawienie optymalnych rozwiązań w zakresie materiałów budowlanych i wykończeniowych, instalacji czy nośników energii.

LCC jest narzędziem, które umożliwia porównanie wariantów projektowych i wybór najbardziej optymalnego, w oparciu o całkowite koszty inwestycji i eksploatacji. W efekcie, analiza LCC pomaga zoptymalizować strukturę wydatków i przyczynia się do ich zmniejszenia w długiej perspektywie.

Analiza kosztów cyklu życia budynku jest integralną częścią wielokryteriowego systemu certyfikacji BREEAM.

Analiza LCC dla BREEAM

Analiza LCC pozwala na uzyskanie do 4 punktów w kredycie Man 02 Life cycle cost and service life planning w najnowszej wersji systemu oceny BREEAM International New Construction 2016.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze JW+A lub złóż zapytanie przez formularz na stronie.

Jerzy jest projektantem z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania z ponad 8-letnim doświadczeniem jako konsultant ds. Architektury i zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik
CEO | JW+A

Chcesz się z nami skontaktować?